A- A+
Πώς να λάβετε προκαταβολικά μελλοντικούς μισθούς
Σημαντικά πλεονεκτήματα σε συνταξιούχους και υπαλλήλους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα εξασφαλίζει ο ανταγωνισμός που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των τραπεζών για τη διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων στο κομμάτι των λογαριασμών μισθοδοσίας στην ελληνική αγορά.

Πλέον, με τα σύγχρονα προϊόντα, οι παραπάνω κατηγορίες καταθετών μπορούν να απολαύσουν μια σειρά από προνόμια που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απόδοση ως και 5% για τις αποταμιεύσεις τους ή πολύ χαμηλά επιτόκια για τα δάνεια που θέλουν να λάβουν. Πρόκειται για τρεχούμενους λογαριασμούς, μέσω των οποίων ο εργαζόμενος ή ο συνταξιούχος εισπράττει τον μισθό ή τη σύνταξή του αντίστοιχα, για τους οποίους οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει μια σειρά ευνοϊκούς όρους για την προσέλκυση τόσο μεμονωμένων πελατών όσο και επιχειρήσεων.

Μεγάλη μάχη δίνεται ειδικά για την προσέλκυση εταιρειών μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, καθώς όπως τονίζουν τραπεζικά στελέχη, η σύναψη μιας ομαδικής σύμβασης για την πληρωμή των μισθών των υπαλλήλων ενός οργανισμού με πολυάριθμο προσωπικό αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για τις τράπεζες.

Εκτός από την υπηρεσία αυτή καθεαυτή, τα πιστωτικά ιδρύματα μέσα από τέτοιες συμφωνίες έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν στους υπαλλήλους μιας επιχείρησης διάφορα δανειακά προϊόντα με μεγαλύτερη ευκολία, ενώ την ίδια στιγμή το ρίσκο μειώνεται, με δεδομένο ότι όχι μόνο γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις οικονομικές απολαβές των υποψήφιων πελατών τους, αλλά τις διαχειρίζονται με τους δικούς τους μηχανισμούς. Εξάλλου, μπορούν να προσελκύσουν καταθέτες για τη διαχείριση των αποταμιεύσεών τους, που αποτελεί μία επίσης προσοδοφόρα εργασία.

Από την άλλη, κερδισμένοι βγαίνουν και οι ίδιοι οι αποταμιευτές, εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι, λόγω των διαφόρων προνομίων που τους παρέχονται, μέσω των οποίων το ετήσιο όφελος μπορεί να είναι αξιοσημείωτο εφόσον γίνει ορθή χρήση των εκάστοτε υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες τράπεζες διαθέτουν εξειδικευμένα προϊόντα που απευθύνονται αποκλειστικά σε μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ άλλες δίνουν τη δυνατότητα είσπραξης μισθών μέσω των απλών αποταμιευτικών τους λογαριασμών, διαθέτοντας παράλληλα τις υπόλοιπες προσφορές τους.

Τραπεζικά στελέχη σημειώνουν ότι προτού γίνει η τελική επιλογή ενός λογαριασμού θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα επί μέρους προνόμια που πιθανόν να προσφέρονται. Για παράδειγμα, για κάποιον που δεν έχει τη δυνατότητα να διατηρεί ένα συγκεκριμένο υπόλοιπο κάθε μήνα, του είναι αδιάφορο το υψηλό επιτόκιο.

Οι ίδιοι κύκλοι προσθέτουν ότι ο πελάτης πρέπει πρώτα να καθορίσει τις ανάγκες του και από εκεί και πέρα να επιλέξει το πακέτο που θα τις ικανοποιήσει καλύτερα. Αναλυτικά οι προνομιακοί όροι των λογαριασμών μισθοδοσίας εντοπίζονται στα εξής έξι σημεία:

1. Δικαίωμα υπερανάληψης (overdraft)

Σε γενικές γραμμές το ύψος της υπερανάληψης δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ, χωρίς την προέγκριση των τραπεζών, ωστόσο υπάρχουν προϊόντα που δίνουν τη δυνατότητα προείσπραξης ως και έναν αριθμό μισθών με επιτόκιο που είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα καταναλωτικά δάνεια που διατίθενται στην αγορά.

Στην προκειμένη περίπτωση ο καταθετικός λογαριασμός λειτουργεί ως ανακυκλούμενη πίστωση. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον ο πελάτης εκταμιεύσει τον μισθό του και ένα επιπλέον πο σό, τότε το υπόλοιπό του γίνεται αρνητικό και ξαναπερνά σε θετικό έδαφος ή μηδενίζεται είτε ύστερα από ανάλογη κατάθεση του πελάτη ή μετά την «είσοδο» του μισθού.

Στην περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού είναι μηδενικό, ο κάτοχός του μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκταμιεύσει ως το όριο που του έχει ορίσει η τράπεζα. Βεβαίως για το διάστημα που ο λογαριασμός είναι χρεωστικός, δηλαδή το υπόλοιπο είναι αρνητικό, ο πελάτης καλείται να πληρώσει και τους αντίστοιχους τόκους.

2. Υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων

Τα εξειδικευμένα προϊόντα προσφέρουν ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια, τα οποία κλιμακώνονται αντιστρόφως ανάλογα σε σχέση με το ύψος της κατάθεσης. Ισχύουν δηλαδή υψηλότερα επιτόκια για μικρότερα ποσά, τα οποία μειώνονται καθώς μεγαλώνει το υπόλοιπο.

Συγκεκριμένα, για υπόλοιπο ως 5.000 ευρώ υπάρχουν προγράμματα που προσφέρουν ως και 5% ετήσιο επιτόκιο, επίπεδο πενταπλάσιο σε σχέση με το βασικό επιτόκιο του ευρώ και υπερδιπλάσιο έναντι των αποδόσεων των προθεσμιακών καταθέσεων. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ελάχιστο όριο για το άνοιγμα λογαριασμού, ενώ δεν χρεώνονται ποινές ανεξαρτήτως του ύψους του υπολοίπου.

3. Εκπτώσεις σε δάνεια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης

Οι προσφορές εντοπίζονται στην είσπραξη λιγότερων εξόδων αλλά και στη χορήγηση δανείων με μικρότερο από το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο. Σημειώνεται ότι η παραπάνω προνομιακή τιμολόγηση αφορά συγκεκριμένα είδη δανείων, τα οποία καθορίζει η τράπεζα ανάλογα με την πολιτική που ακολουθεί. Οσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια, συνήθως γίνεται έκπτωση ως και 50% στις προμήθειες που εισπράττονται.

4. Προσφορές στις πιστωτικές κάρτες

Σε αυτή την κατηγορία η ευνοϊκότερη τιμολόγηση αφορά κυρίως την έκπτωση στην ετήσια συνδρομή, στις μεταφορές υπολοίπων από άλλες τράπεζες με χαμηλό επιτόκιο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στο χαμηλό εισαγωγικό επιτόκιο στις νέες κάρτες.

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες προσφορές μπορεί να μην ισχύουν όλον τον χρόνο αλλά να αφορούν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η πιο συνηθισμένη παροχή πάντως είναι η απαλλαγή από την καταβολή της ετήσιας συνδρομής για όσο διάστημα διατηρείται ο λογαριασμός.

5. Εναλλακτικά δίκτυα διαχείρισης του λογαριασμού

Οι τράπεζες που έχουν αναπτύξει δίκτυα νέας τεχνολογίας, όπως το Ιnternet banking, το phone banking και το mobile banking, δίνουν τη δυνατότητα στον κάτοχο του λογαριασμού να πραγματοποιεί εντελώς δωρεάν τις περισσότερες από τις καθημερινές του συναλλαγές μακριά από το γκισέ της τράπεζας.

Με αυτόν τον τρόπο πληρωμές λογαριασμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητή τηλεφωνία) ή μεταφορές ποσών σε λογαριασμούς τρίτων μπορούν να γίνουν ανέξοδα ακόμη και από το σπίτι. Επιπλέον δεν υπάρχουν χρεώσεις σε όσους χρησιμοποιήσουν το γκισέ της τράπεζας για τις συναλλαγές τους, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους καταθετικούς λογαριασμούς, όπου μπορεί να υπάρχει επιβάρυνση.

6. Αλλες παροχές

Οι μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι προσφέρουν προϊόντα των θυγατρικών τους εταιρειών (ασφαλιστικά, επενδυτικά κ.ά.) με ευνοϊκή τιμολόγηση, ενώ άλλες τράπεζες διαθέτουν δωρεάν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τη χρήση θυρίδας θησαυροφυλακίου.

Ποιοι είναι δικαιούχοι λογαριασμών

Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν δυνατότητα επιλογής λογαριασμού, αλλά υποχρεωτικά λαμβάνουν τον μισθό τους μέσω της τράπεζας που έχει επιλέξει η εταιρεία στην οποία εργάζονται. Ευχέρεια επιλογής έχουν σίγουρα όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, που έχουν υπογράψει σύμβαση με την εταιρεία Δίας για τη χρήση του συστήματος Diaspay.

Αν αυτό ισχύει, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν όποια τράπεζα επιθυμούν, καθώς σχεδόν το σύνολο του τραπεζικού συστήματος συμμετέχει στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Επιπλέον, μπορούν ανέξοδα να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσα από το δίκτυο ΑΤΜ της εταιρείας Δίας. Σημειώνεται πάντως ότι ως και σήμερα, αν και αρκετές δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ, χρησιμοποιούν το Diaspay για την πληρωμή συντάξεων και μισθών, στον ιδιωτικό τομέα η χρήση του είναι ακόμη περιορισμένη.