A- A+
Πυρόπληκτοι: Όλα τα μέτρα στήριξης από κράτος - τράπεζες - ασφαλιστικές

Με τις πυρκαγιές να μαίνονται ακόμη σε πολλά μέτωπα, έχουν ήδη αρχίσει οι ανακοινώσεις μέτρων στήριξης για τους πληγέντες πολίτες, από κράτος, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείας.

Πρόκειται για πακέτα υποστήριξης των πυρόπληκτων που τίθενται άμεσα σε εφαρμογή, τα οποία θα επιτρέψουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να επιστρέψουν κάποια στην κανονικότητα.

ADVERTISEMENT

Όλα τα μέτρα στήριξης

To Moneyonline συγκέντρωσε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις και θα εμπλουτίζει συνεχώς το άρθρο με νέες δράσεις που θα γίνονται γνωστές.

Αναλυτικότερα, μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα έχουν γίνει γνωστές οι ακόλουθες δράσεις υποστήριξης στις πληγείσες περιοχές:

  • Κράτος

Ενεργοποιούνται τα ακόλουθα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων των περιοχών που πλήττονται από τις πυρκαγιές:

1. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων

Θα ανασταλεί η πληρωμή όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που πλήττονται για 6 μήνες.

2. Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή

Στα πληττόμενα από την πυρκαγιά νοικοκυριά θα καταβληθούν, σε συνεργασία με τους δήμους, χρηματικά ποσά ανάλογα με την καταγραφή των ζημιών.

Συγκεκριμένα, θα δοθούν:

(α) οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του

(β) Οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 600 ευρώ

(γ) επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες

(δ) οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας

(ε) οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.

3. Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα

Οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές και χορηγείται στεγαστική συνδρομή για την επισκευή/ανακατασκευή των κτιρίων, μέσω της ΓΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η στεγαστική συνδρομή, η οποία αποτελείται από 80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% άτοκο δάνειο με την εγγύηση του Δημοσίου, χορηγείται στους ιδιοκτήτες των πληγέντων κτιρίων με σκοπό την αποκατάστασή τους (επισκευή ή ανακατασκευή, ανάλογα με τις βλάβες που παρουσιάζουν).

4. Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Η επιχορήγηση μέρους της εκτιμηθείσας ζημιάς περιλαμβάνει τη ζημιά σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Δύναται να χορηγηθεί άμεσα μία προκαταβολή επί της εκτιμηθείσας ζημίας και – αφού ολοκληρωθεί η εκτιμητική διαδικασία – να χορηγηθεί και το τελικό ποσοστό επιχορήγησης επί της εκτιμηθείσας ζημιάς.

ADVERTISEMENT


5. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που θα κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκηςδύναται να απαλλαγούν από τον ΕΝΦΙΑ του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή.

Προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού.

6. Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες που δικαιούνται το συγκεκριμένο μέτρο, αναστέλλεται, για 6 μήνες, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή.

Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων.

Κατά το χρονικό διάστημα του εξαμήνου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

7. Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών

Θα δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν σε διαδικασία ρύθμισης και αναστολής ασφαλιστικών εισφορών οι πληττόμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των περιοχών που θα οριοθετηθούν ως πληττόμενες από την πυρκαγιά.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

(α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά τον προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων)

(β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων)

(γ) δοσοποίηση των οφειλομένων μετά το 6μηνο σε 12-24 μηνιαίες δόσεις.

8. Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης

Σε συνέχεια της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, θα δοθεί επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

9. Φιλοξενία των πυρόπληκτων σε ξενοδοχειακές μονάδες

Για τους πολίτες που πλήττονται από τις πυρκαγιές, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχωρά άμεσα στη μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχειακές μονάδες, ώστε να φιλοξενηθούν οι πληγέντες.

10. Στήριξη αγροτών από τον ΕΛ.Γ.Α. Ο ΕΛ.Γ.Α

Θα διαμορφωθούν χρηματοδοτικά εργαλεία για να καλυφθούν και άλλες περιπτώσεις πληττόμενων αγροτών και παραγωγών του πρωτογενούς τομέα, που δεν εντάσσονται στο πλαίσιο αποζημιώσεων του κανονισμού του ΕΛ.Γ.Α.


ADVERTISEMENT


  • Τράπεζες / διαχειριστές

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τα μέτρα που θα ληφθούν αφορούν οφειλέτες με περιουσίες σε όλη την Επικράτεια που δοκιμάστηκαν από τις εφετινές πυρκαγιές.

Κάθε τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει το επόμενο διάστημα το δικό της πακέτο ανακούφισης των πελατών της.

Από την πλευρά τους, οι εταιρείες μέλη της Ένωσης Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, προβαίνουν άμεσα:

- Σε αναστολή για έξι μήνες, κάθε ενέργειας αναγκαστικής εκτέλεσης που αφορά τους πληττόμενους δανειολήπτες

- Σε αναστολή ενεργειών τηλεφωνικής όχλησης προς τους δανειολήπτες που έχουν πληγεί

Παράλληλα, οι εταιρείες μέλη της Ένωσης θα προτείνουν εξατομικευμένες λύσεις διευκόλυνσης των δανειοληπτών, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που θα αναληφθούν χωριστά από κάθε Εταιρεία.


ADVERTISEMENT


  • Ασφαλιστικές

Έχουν γίνει γνωστά τα ακόλουθα από εταιρείες του κλάδου:

- Η INTERAMERICAN ανακοίνωσε την απόλυτη διαθεσιμότητα των ιδιόκτητων Μονάδων Υγείας για τις ανάγκες των πληγέντων πολιτών στην περιοχή Αττικής.

Τόσο τα δύο πολυιατρεία MEDIFIRST, στον Παράδεισο Αμαρουσίου και στην Αργυρούπολη όσο και η γενική κλινική ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC, ανοίγουν τις πόρτες τους για προσφορά πρώτων βοηθειών για εγκαύματα, αναπνευστικά ή άλλα προβλήματα.

Επίσης, η εταιρεία και για πολίτες που έχουν σχετικά προβλήματα και αδυνατούν να μετακινηθούν, θέτει δωρεάν τις υπηρεσίες της Άμεσης Βοήθειας INTERAMERICAN και την τηλεφωνική Γραμμή Υγείας 1010 στη διάθεσή τους για άμεση επικοινωνία, συμβουλευτική υποστήριξη και μεταφορά με ασθενοφόρο, εφ’ όσον χρειαστεί.


- Η Εθνική Ασφαλιστική προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες ανακούφισης των πληγέντων:

  • Απόλυτη προτεραιότητα θα δοθεί στην καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων που αφορούν σε ζημιές στις πληγείσες περιοχές.
  • Τα ασφάλιστρα των συμβολαίων που βρίσκονται σε ισχύ, των κλάδων Ζωής και Περιουσίας και αφορούν ασφαλισμένους κατοίκους των παραπάνω περιοχών ή και ασφαλισμένες επιχειρήσεις και τα οποία πρέπει να καταβληθούν από 1/08/2021 έως 31/9/2021 μπορούν να εξοφληθούν έως την 31/12/2021, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση
  •  Λειτουργία της ειδικής γραμμής επικοινωνίας 210-9099600 για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω περιπτώσεων 24 ώρες το 24ωρο.

ADVERTISEMENT


- Η Eurolife FFH έχει βάλει σε προτεραιότητα τα αιτήματα των πληγέντων από πυρκαγιές, ώστε οι αρμόδιες διευθύνσεις να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα των ασφαλισμένων.

Για την ταχύτερη υποστήριξή τους, η εταιρεία έχει ορίσει το χρόνο αυτοψίας ζημιωθέντων κινδύνων εντός 24 ωρών από την αναγγελία, με στόχο την άμεση αποζημίωση των πελατών της.

Επιπλέον, παρέχει και τη δυνατότητα για προκαταβολές, με βάση τους όρους του εκάστοτε συμβολαίου.

Τέλος, παρέχει εξάμηνη αναστολή στις ακυρώσεις ασφαλιστηρίων για όλους τους ασφαλισμένους της εταιρείας στον κλάδο Περιουσίας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές,


- Η Interlife Aσφαλιστική. δεσμεύεται να να ανταποκριθεί με ταχύτητα και απλές διαδικασίες στην καταβολή των αποζημιώσεων.

Επιπλέον, προγραμματίζει την αποστολή τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης στις πληγείσες περιοχές».


- Η MetLife έχει ενεργοποιήσει την Αποκλειστική Γραμμή Επικοινωνίας για άμεσες και επείγουσες ανάγκες.

Μέσω της γραμμής 210 8787780, οι ασφαλισμένοι, συνεργάτες και εργαζόμενοί της, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξαιτίας των πυρκαγιών, θα μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους, τα οποία θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να επικοινωνούν με την MetLife και μέσω e-mail, στη διεύθυνση contact@metlife.gr.