A- A+
Πειραιώς: Κάλεσμα στους πελάτες για ρύθμιση δανείων
Κάλεσμα στους πελάτες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες με την αποπληρωμή των οφειλών τους απεύθυνε η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο τη ρύθμιση των χρεών τους.

Μέσω της επίσης ιστοσελίδας της, η Τράπεζα Πειραιώς καλεί όσους έχουν προβλήματα με τις οφειλές τους σε δάνεια και κάρτες να απευθυνθούν στα στελέχη της προκειμένου να βρεθεί μία συμφέρουσα λύση για τη ρύθμισή τους.

Σε γενικές γραμμές οι πελάτες της τράπεζας ενημερώνονται πως κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά και ότι στόχος είναι να βρεθεί ένας τύπος διευθέτησης της οφειλής που να μειώνει τις μηνιαίες δόσεις σε επίπεδα που να επιτρέπουν την άνετη εξόφλησή τους.

Υπενθυμίζεται πως μόλις πριν λίγο καιρό η Alpha Bank είχε προχωρήσει στη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας, αποκλειστικά για τους πελάτες της που θέλουν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους.

Οδηγός από Πειραιώς

Αναλυτικές πληροφορίες για τις δυνατότητες ρύθμισης μπορούν να λάβουν οι δανειολήπτες στο δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανάρτησε στο διαδίκτυο ένα μίνι - οδηγό με ερωτήσεις - απαντήσεις. Συγκεκριμένα:

- Τι μπορώ να κάνω, εφόσον βρίσκομαι σε αδυναμία αποπληρωμής των οφειλών μου;

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα ρύθμισης προκειμένου ανάλογα με τις ανάγκες σας να διαμορφωθεί μία δόση που θα ανταποκρίνεται στις τρέχουσες οικονομικές σας δυνατότητες.

Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος κανόνας ως προς το μέγεθος της οικονομικής αδυναμίας που θα πρέπει να αντιμετωπίζετε για να εξεταστεί η ρύθμιση δανείων ή καρτών σας.

- Οι λύσεις που έχω στη διάθεσή μου, ποιες κατηγορίες οφειλών αφορούν;

Σκοπός της Τράπεζας είναι να σας βοηθήσει να ανταποκριθείτε στο σύνολο των οφειλών σας.

Μπορείτε να προχωρήσετε είτε σε ρύθμιση δάνειων (καταναλωτικών ή στεγαστικών) είτε σε ρύθμιση καρτών ή άλλων οφειλών σας.

Ανάλογα με το οικονομικό - δημογραφικό προφίλ σας, θα εξετάσουμε μαζί σας διάφορες λύσεις όπως η αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής ή η πληρωμή μόνο τόκων ή ποσοστού δόσης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Κοινός μας στόχος είναι να προκύψει μια συνολική και ρεαλιστική για εσάς ρύθμιση για όλα τα προϊόντα σας.

- Πού μπορώ να ενημερωθώ για τις επιλογές που έχω στη διάθεσή μου;

Προκειμένου να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση και να διαμορφωθεί μια εξατομικευμένη λύση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο κατάστημα εξυπηρέτησης της Τράπεζας Πειραιώς, από το οποίο θα ενημερώνεστε και για την πορεία της αίτησής σας σε όλα τα στάδια.

- Πότε πρέπει να απευθυνθώ στην Τράπεζα;

Μόλις διαπιστώσετε ότι αντιμετωπίζετε ή πρόκειται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην καταβολή των δόσεών σας.

Είτε το πρόβλημα είναι προσωρινό, είτε μονιμότερο, υπάρχουν λύσεις ρύθμισης των οφειλών σας για όλες τις περιπτώσεις.

Ακόμα και σε περίπτωση που το πρόβλημα παραταθεί πέραν της διάρκειας της ρύθμισης, η Τράπεζα μπορεί να εξετάσει και νέο αίτημά σας.

- Πόσο γραφειοκρατική είναι η διαδικασία;

Καθόλου. Στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, χρειάζεται μία επίσκεψη στο κατάστημα της Τράπεζας για να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά και μία δεύτερη, αφού εγκριθεί το αίτημά σας, προκειμένου να υπογράψετε τη σύμβαση για τη ρύθμιση δανείων ή/και τη ρύθμιση των καρτών σας.

- Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη ρύθμιση οφειλών δανείων ή καρτών;

Μαζί σας θα πρέπει να έχετε πρόσφατα οικονομικά στοιχεία (τελευταίο εκκαθαριστικό - E1, τελευταίο Ε9 ή ΦΑΠ) και τυχόν λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν αδυναμία καταβολών, ανάλογα με το λόγο που προκαλεί τη δυσχέρεια (για παράδειγμα κάρτα ανεργίας, ιατρικές γνωματεύσεις κ.λ.π.).

Στην περίπτωση που σας ζητήσουμε κάποιο επιπλέον δικαιολογητικό, θα είναι για να τεκμηριώσουμε την αδυναμία καταβολής.

- Σε περίπτωση που έχω περισσότερα από ένα καταναλωτικά / ανοικτά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, μπορώ να τα συγκεντρώσω σε ένα;

Ναι, εφόσον πρόκειται για οφειλές στην ίδια τράπεζα και όχι για οφειλές διαφορετικών τραπεζών.

Ωστόσο, η ύπαρξη οφειλών σε άλλες τράπεζες δεν αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα ρύθμισης.

Συνεξετάζονται όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ σας και ανάλογα προτείνεται μία ρύθμιση που να καλύπτει, στο μέτρο του δυνατού, τις ανάγκες σας.

- Αν ρυθμίσω την οφειλή μου και ανακάμψω οικονομικά, μπορώ να διακόψω τη ρύθμιση δανείων ή καρτών και να επανέλθω στην κανονική μου δόση;

Ναι, η διακοπή της ρύθμισης οφειλών είναι εφικτή. Προκειμένου όμως να αποφευχθούν νέα προβλήματα στην καταβολή των δόσεων, θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη με ιδιαίτερη προσοχή τα νέα σας οικονομικά δεδομένα, ώστε να μην προκύψουν και στο μέλλον προβλήματα στην πληρωμή των δόσεων.

- Πόσος χρόνος χρειάζεται για να διεκπεραιωθεί μια αίτηση;

Κάθε λύση είναι εξατομικευμένη με βάση τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη. Επομένως, ο χρόνος υλοποίησης δεν είναι προκαθορισμένος, ούτε ίδιος για όλες τις περιπτώσεις.

Στόχος της Τράπεζας είναι οι ρυθμίσεις οφειλών για δάνεια & πιστωτικές κάρτες να υλοποιούνται το συντομότερο δυνατό.

Παραδείγματα

Η Τράπεζα Πειραιώς μάλιστα δημοσιεύει και συγκεκριμένα παραδείγματα ρύθμισης οφειλών για να πάρουν οι πελάτες της μία πρώτη γεύση του τι μπορούν να πετύχουν:

Παράδειγμα 1ο

Πελάτης με οφειλή 100.000€ σε κάποιο δάνειο, πληρώνει μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση περίπου 800€ για 15 έτη από σήμερα.

Με μια ρύθμιση δανείου, η διάρκεια μπορεί να παραταθεί στα 25 έτη από σήμερα και η μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση που θα πληρώνει θα είναι περίπου 595€.

Αν για το πρώτο έτος της 25ετίας ο πελάτης πληρώσει δόση τόκων, αυτή θα είναι 430€ περίπου και, μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου της τοκοπληρωμής, η δόση για τα υπόλοιπα 24 έτη θα διαμορφωθεί στα 605€.

Παράδειγμα 2ο

Πελάτης με καταναλωτικά δάνειο 8.000€, που λήγει σε 4 χρόνια, και πιστωτική κάρτα 5.000€ πληρώνει συνολικά και για τα δύο 390€ μηνιαίως (υποθέτοντας επιτόκιο πιστωτικής κάρτας 16% με ελάχιστη καταβολή 2% και επιτόκιο καταναλωτικού το ΒΕΚ).

Με μία ρύθμιση δανείου μέσω αναχρηματοδότησης τους με νέο δάνειο 6ετίας (επιτόκιο ΒΕΚ) η δόση θα διαμορφωθεί σε 250€.

Η μείωση αυτή επιτυγχάνεται τόσο μέσω μείωσης του επιτοκίου για το ποσό της οφειλής στην πιστωτική κάρτα (η οποία έχει γίνει πλέον δάνειο), όσο και μέσω της αυξημένης διάρκειας του δανείου (δηλαδή της μεταγενέστερης λήξης του).