A- A+
Μετά την Εθνική και η Πειραιώς επιστρέφει τόκους στους συνεπείς πελάτες στεγαστικών δανείων
Στον εμπλουτισμό του δικού της προγράμματος επιβράβευσης όσων είναι συνεπείς στην αποπληρωμή του στεγαστικού τους δανείου, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς επιβράβευε εδώ και δύο περίπου χρόνου όλους τους συνεπείς ανειολήπτες μέσω του προγράμματος ανταμοιβής yellow.

Μετά την κίνηση της Εθνικής Τράπεζας να προσφέρει επιστροφή ποσών στους δικούς της πελάτες, προχώρησε στον εμπλουτισμό του προγράμματος επιβράβευσης για τα στεγαστικά δάνεια.

Τρεις τρόποι επιβράβευσης

Συγκεκριμένα, σε όλα τα προϊόντα στεγαστικής πίστης, ανταμείβει τη συνέπεια που επέδειξαν τα ελληνικά νοικοκυριά στην αποπληρωμή των στεγαστικών τους δανείων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών.

Το νέο πρόγραμμα, απευθύνεται στους ενήμερους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιβραβεύσεις:

 • Επιστροφή ποσού

Επιστροφή στο δανειολήπτη χρηματικού ποσού ισοδύναμου με αυτό που θα αντιστοιχούσε σε μία μείωση επιτοκίου του στεγαστικού τους δανείου κατά 0,10%.

Το εν λόγω ποσό επιβράβευσης θα αποδίδεται στο δανειολήπτη με πίστωση καταθετικού λογαριασμού του απολογιστικά στην αρχή κάθε έτους και θα αφορά το προηγούμενο έτος.

 • Ανταμοιβή μέσω yellow

Απόδοση μίας (1) μονάδας επιβράβευσης της Τράπεζας Πειραιώς (yellow) για κάθε ευρώ της μηνιαίας δόσης, το οποίο θα αποδίδεται σε μηνιαία βάση, προς χρήση κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα yellows

Επιπλέον, προβλέπεται συμμετοχή δανειολήπτη σε καθημερινή κλήρωση, με έπαθλο την απόδοση yellows που αντιστοιχούν στο ποσό του κεφαλαίου της τρέχουσας μηνιαίας δόσης του στεγαστικού του δανείου.

 • Επισκευαστικό με προνομιακό επιτόκιο

Δυνατότητα λήψης επισκευαστικού δανείου για την ανακαίνιση κατοικίας του δανειολήπτη με προνομιακούς όρους, συμπεριλαμβανομένου του χαμηλότερου σήμερα επιτοκίου της αγοράς Euribor 1M πλέον περιθωρίου 1,50%.

Το τελευταίο ισχύει για πελάτες που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιβράβευσης και για αιτήσεις που θα υποβληθούν από 2/1/2020 έως 31/12/2020.

Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα αφορά πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίοι:

• έλαβαν στεγαστικό δάνειο έως την 31/12/2014

• δεν εμφανίζουν καθυστερήσεις στην πληρωμή των οφειλών από πιστωτικά προϊόντα οποιουδήποτε είδους που έχουν λάβει από την Τράπεζα

• διατηρούν το στεγαστικό τους δάνειο ενεργό στο τέλος του έτους υπολογισμού

Εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες στεγαστικών δανείων:

Στεγαστικά δάνεια προς το προσωπικό του Ομίλου

Στεγαστικά δάνεια με επιδότηση επιτοκίου από το Ε.Δ. και δάνεια που έχουν ρυθμιστεί.


Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Εθνικής

Η δράση επιβράβευση της Εθνικής Τράπεζας ενεργοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου και δίνει κάθε χρόνο κατά μέσο όρο πίσω μισή μηνιαία δόση σε όσους έχουν πληρώσει εμπρόθεσμα 12 δόσεις που προηγήθηκαν.

Αναλυτικότερα, για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα επιβράβευσης της Εθνικής, θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

- Η εκταμίευση του δανείου να έχει γίνει τουλάχιστον 5 χρόνια νωρίτερα

- Το δάνειο να μην είναι σε ρύθμιση

- Το δάνειο να εξυπηρετείται κανονικά τους τελευταίους 60 μήνες

Κάποιος που δεν έχει ακόμη συμπληρώσει 5 χρόνια εξόφλησης, θα πρέπει να αναμένει να περάσει ο χρόνος και φυσικά να είναι συνεπής στις δόσεις του, για να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Το κέρδος ανά έτος

Εφόσον ικανοποιούνται οι παραπάνω συνθήκες, ο δανειολήπτης κερδίζει:

 • Επιστροφή 5% επί των ετήσιων τόκων τον Ιανουάριο κάθε χρονιάς
 • Επιβράβευση 2% επί των ΄συναλλαγών με κάρτες της τράπεζας σε συνεργαζόμενα με το go4more σούπερ μάρκετ και πρατήρια καυσίμων - Απόδοση τον Ιανουάριο κάθε χρονιάς
 • 1 go4more πόντος ανά 1 ευρώ δόσης με μέγιστο 2.000 πόντους το μήνα, που αποδίδονται ανά τρίμηνο

Πότε ξεκινάει - Παράδειγμα

Πληρωμές θα αρχίσουν να γίνονται από τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα ξεκινά την 1/9/2019, τον Ιανουάριο του 2020 οι δανειολήπτες θα επιβραβευτούν για το τελευταίο τετράμηνο του έτους, εφόσον φυσικά πληρώσουν σε αυτό το διάστημα το κανονικά τις μηνιαίες δόσεις.

Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα για καταλάβουμε τι κερδίζουν όσοι είναι συνεπείς κάθε χρόνο:

Στεγαστικό δάνειο 200.000 ευρώ με επιτόκιο 3% που ελήφθη το 2006, με συνολική διάρκεια 35 έτη.

Σήμερα η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 770 ευρώ και το ανεξόφλητο κεφάλαιο περί τα 150.000 ευρώ.

Η ανταμοιβή που θα μοιραστεί τον Ιανουάριο του 2020 θα είναι η εξής:

 • 75 ευρώ επιστροφή τόκων
 • 40 ευρώ δωρεάν αγορών μέσω του go4more (16.000 πόντοι από αγορές 2.000 ευρώ σε συνεργαζόμενα σούπερ μάρκετ και πρατήρια καυσίμων)
 • 7,7 ευρώ δωρεάν αγορών μέσω του go4more (3.080 πόντοι από την πληρωμή των 4 μηνιαίων δόσεων)

ΣΥΝΟΛΟ: 122 ευρώ - 75 ευρώ σε μετρητά και 47,7 ευρώ σε είδος

Αντίστοιχα, εάν ο δανειολήπτης παραμείνει συνεπής και το 2020, τον Ιανουάριο του 2021 θα λάβει τα ακόλουθα:

 • 220 ευρώ επιστροφή τόκων
 • 120 ευρώ δωρεάν αγορών μέσω του go4more (48.000 πόντοι από αγορές 6.000 ευρώ σε συνεργαζόμενα σούπερ μάρκετ και πρατήρια καυσίμων)
 • 23 ευρώ δωρεάν αγορών μέσω του go4more (9.240 πόντοι από την πληρωμή των 4 μηνιαίων δόσεων)

ΣΥΝΟΛΟ: 363 ευρώ - 220 ευρώ σε μετρητά και 143 ευρώ σε είδος

Σημειώνουμε ότι:

* Όσο περνούν τα χρόνια το ύψος των τόκων μειώνεται, άρα και το ποσό της επιστροφής

* Οι αγορές για το 2% όφελος θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σε συνεργαζόμενα πρατήρια καυσίμων και συνεργάτες του go4more, πχ. Σκλαβενίτης, Μασούτης, Shell, ελιν, ΕΚΟ, Aegean)

* Η εξαργύρωση των πόντων γίνεται αποκλειστικά στις συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα επιχειρήσεις. Δείτε εδώ ποιες είναι