A- A+
Με πρόσθετα κριτήρια οι δικαιούχοι της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6» - Ποιοι «τιμωρούνται»

Τους όρους χορήγησης της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6» ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, προσθέτοντας νέα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων.

H εφαρμογή για το αίτημα χορήγησης στην πλατφόρμα myBusinessSupport, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως και τις 16 Μαρτίου, άνοιξε το μεσημέρι της Δευτέρας

Σημειώνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τη μείωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας μεταξύ Ιανουαρίου 2021 - Ιανουαρίου 2020, στη βάση των ποσών που εμφανίζονται στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» στο myBusinessSupport.

Από εκεί και πέρα το 50% της χορήγησης είναι μη επιστρεπτέο, συνιστά δηλαδή επιδότηση, εφόσον η επιχείρηση διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων έως το τέλος του ερχόμενου Ιουλίου.

Το υπόλοιπο 50% είναι δάνειο με επιτόκιο 0,64%, που πρέπει να αποπληρωθεί σε 40 έντοκες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2022, με άτοκη περίοδο χάριτος έως τότε.

ΟΙ δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι παρουσιάζουν τις ακόλουθες μεταβολές στον κύκλο εργασιών τους:

- Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 20% τον Ιανουάριο του 2021 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020.

Αν ο κύκλος εργασιών του 2020 είναι μηδενικός, τότε λαμβάνεται υπόψιν ο κύκλος εργασιών του Οκτωβρίου του 2020 για τη σύγκριση.

- Ο κύκλος εργασιών του μηνός σύγκρισης του 2020, Ιανουάριος ή Οκτώβριος θα πρέπει να είναι υψηλότερος των 200 ευρώ

- Για επιχειρήσεις που λειτουργούσαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση των ακαθάριστων εσόδων το έτος 2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019.

- Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως την 31η Ιανουαρίου 2020 και από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, αρκεί να έχουν κύριο ΚΑΔ ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με μεγαλύτερο έσοδα από τον κύριο την 4η Ιανουαρίου, μεταξύ σχετικής λίστας που δημοσιοποίησε το υπουργείο.

Σε αυτήν την περίπτωση δηλαδή δεν εξετάζεται η πτώση του κύκλου εργασιών, αλλά αρκεί ο ΚΑΔ να είναι επιλέξιμος.

Εξαιρούνται επιχειρήσεις με πάνω από 1.000 εργαζομένους.

Το ύψος της ενίσχυσης

Για τον υπολογισμό του ποσού χρησιμοποιείται ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος:

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:

(Κύκλος εργασιών αναφοράς - κύκλος εργασιών μηνός Ιανουαρίου 2021) X ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών

Από το παραπάνω ποσό αφαιρούνται οι αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή που έλαβε η επιχείρηση τον Ιανουάριο.

β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:

(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς - Ακαθάριστα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2021) X ποσοστιαία διαφορά εσόδων - εξόδων

Από το παραπάνω ποσό αφαιρούνται οι αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή που έλαβε η επιχείρηση τον Ιανουάριο.

Τιμωρία για ανακριβείς δηλώσεις

Σημειώνεται ότι εάν ο κύκλος εργασιών του α΄ τριμήνου που έχει δηλωθεί στο myBusinessuport είναι διαφορετικός από τις περιοδικές δηλώσεις, τότε η επιχείρηση είναι πολύ πιθανό να πάρει λιγότερα χρήματα.

Κι αυτό διότι σε αυτήν την περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψιν ο κύκλος εργασιών του Ιανουαρίου 2020 που είχε δηλωθεί στο myBusinessuport, αλλά υπολογίζεται ο μέσος όρος Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου που δηλώθηκε πέρυσι στην εφορία μέσω των προβλεπόμενων δηλώσεων.

Σε αυτήν την περίπτωση όμως το πιο πιθανό είναι ο μέσος όρος του τριμήνου να είναι χαμηλότερος του Ιανουαρίου, δεδομένου ότι η αγορά ήταν ουσιαστικά κλειστή από τα μέσα Μαρτίου.

Ως εκ τούτου, η διαφορά μεταξύ των δύο Ιανουάριων, 2020 και 2021, θα είναι μικρότερη, και συνεπακόλουθα μειωμένη θα είναι και η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση.

Τα ελάχιστα ποσά

Ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, εφόσον επιχείρηση είναι δικαιούχος της ενίσχυσης, τότε θα λάβει κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα ποσά:

- Επιχειρήσεις σοβαρά πληττόμενες βάση ΚΑΔ (εστίαση, μεταφορές, τουρισμός, αθλητισμός, πολιτισμός - βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ παρακάτω)

  • 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021
  • 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν (1) έως πέντε (5) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021
  • 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των πέντε (5) εργαζομένων και έως είκοσι (20) εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021
  • 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των είκοσι (20) εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιανουαρίου 2021
  • Για τις λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι κατώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ

- Λοιπές επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι

  • 500 ευρώ

Από εκεί και πέρα ισχύουν ανώτατα όρια ως εξής:

  • 50.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ταμειακή μηχανή ή απασχολούν εργαζομένους
  • 1.000 ευρώ για ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 και δεν διαθέτουν ταμειακή μηχανή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Η λίστα με ΚΑΔ που εντάσσονται στο μέτρο στήριξης ανεξαρτήτως πτώσης κύκλου εργασιών:

01.49.19.02     Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
01.49.3     Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
14.20     Κατασκευή γούνινων ειδών
15.11     Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
33.16     Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
46.42.11.27     Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων
46.42.11.40     Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών
46.42.11.29     Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
46.42.11.58     Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών
46.90.10.06     Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
47.19     Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) και Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02)
47.41     Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.42     Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.43     Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.51     Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.52     Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.53     Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.54     Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.] (ΚΑΔ 47.54.54.07) και το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12)
47.59     Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση του λιανικού εμπορίου άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων (ΚΑΔ 47.59.56.1)και του λιανικού εμπορίου λαμπτήρων πυράκτωσης π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 47.59.56.07)
47.61     Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.62.63     Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών
47.63     Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.64     Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.65     Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.71     Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.72     Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.75     Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)
47.76     Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79)
47.77     Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.78     Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς (47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88)
47.79     Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
47.82     Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.89     Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
47.99     Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85), καθώς και του λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.17.01)
49.31     Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.39     Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
50.10     Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.30     Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
51.10     Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
51.21     Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
52.21.29.02     Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52.21.29.03     Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά
52.21.29.04     Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά
52.21.29.05     Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους
52.22     Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
52.23     Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
55.10     Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20     Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30     Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90.13     Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα
55.90.19     Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
56.10     Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.21     Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29     Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
56.30     Δραστηριότητες παροχής ποτών
59.13.11.02     Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
59.14     Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
61.90.10.07     Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
71.20.14     Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών
74.20     Φωτογραφικές δραστηριότητες
74.30     Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
77.11     Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.21     Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και τις υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)
77.22     Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
77.29     Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
77.34     Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
77.35     Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
77.39.13     Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
77.39.19.03     Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
79.11     Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12     Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.90.32     Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους
79.90.39     Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
82.30     Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
85.10     Προσχολική εκπαίδευση
85.51     Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52     Πολιτιστική εκπαίδευση
85.53     Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
85.59     Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
88.10.11     Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους
88.10.12     Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων
88.91     Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03)
90.01     Τέχνες του θεάματος
90.02     Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03.11.04     Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
90.03.11.07     Υπηρεσίες μουσουργού
90.03.11.17     Υπηρεσίες χορογράφου
90.03.11.18     Υπηρεσίες χορωδού
90.04     Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.01     Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
91.02     Δραστηριότητες μουσείων
91.03     Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
91.04     Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
92.00     Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (online) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)
93.11     Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης
93.12     Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.13     Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.19     Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)
93.21     Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29     Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
94.99.16     Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις
96.02     Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
96.04     Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία
96.09.19.06     Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
96.09.19.08     Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
96.09.19.09     Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
96.09.19.12     Υπηρεσίες ιερόδουλου
96.09.19.16     Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)
96.09.19.17     Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)

- Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.

- Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές


ΠΑΡΑΡΤΡΗΜΑ ΙΙ

55.30     Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
56.10     Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.21     Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29     Αλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
56.30     Δραστηριότητες παροχής ποτών
59.13.11.02     Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
59.14     Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
77.22     Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
77.39.13     Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
77.39.19.03     Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
79.90.32     Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους
79.90.39     Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Αλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
82.30     Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
85.51     Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52     Πολιτιστική εκπαίδευση
85.53     Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
85.59     Αλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
88.10.11     Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους
88.10.12     Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων
90.01     Τέχνες του θεάματος
90.02     Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03.11.04     Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
90.03.11.07     Υπηρεσίες μουσουργού
90.03.11.17     Υπηρεσίες χορογράφου
90.03.11.18     Υπηρεσίες χορωδού
90.04     Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.01     Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
91.02     Δραστηριότητες μουσείων
91.03     Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
91.04     Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
92.00     Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (online) σύνδεση (92.00.21)
93.11     Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12     Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.13     Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.19     Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)
93.21     Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29     Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
94.99.16     Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις
96.04     Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση (ΚΑΔ 96.04.10.02), των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (ΚΑΔ 96.04.10.06)
96.09.19.06     Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
96.09.19.09     Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
96.09.19.12     Υπηρεσίες ιερόδουλου
96.09.19.16     Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις)
96.09.19.17     Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29 Αλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)
56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών
59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους
79.90.39 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Αλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
85.59 Αλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους
88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων
90.01 Τέχνες του θεάματος
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού
90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου
90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
91.02 Δραστηριότητες μουσείων
91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων
92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (online) σύνδεση (92.00.21)
93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση (ΚΑΔ 96.04.10.02), των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (ΚΑΔ 96.04.10.06)
96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου
96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις)
96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)