A- A+
Ενεργοποιείται η αυτόματη ρύθμιση χρεών ως 50.000 ευρώ για επιχειρήσεις με κούρεμα ως 95%
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος που καθορίζει τη διαδικασία αυτόματης ρύθμισης χρεών ως 50.000 ευρώ μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Με τον τρόπο αυτό θα επιταχυνθούν οι ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο, τράπεζες και Ταμεία, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, οι οποίες δεν ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ.

Σημειώνεται πάντως ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι δεσμευτική, καθώς οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας του οφειλέτη και να μπλοκάρουν την αυτόματη ρύθμιση.

Κούρεμα έως 95%

Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής από τον οφειλέτη, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr), παράγονται αναδιαρθρώσεις με τυποποιημένο τρόπο και υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες:

α) Κούρεμα προσαυξήσεων

Αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά ανά πιστωτή:

αα) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.

ββ) ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.

γγ) ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Το ύψος των δόσεων

Ο οφειλέτης καταβάλλει ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, που δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερες από το ποσό των 50 ευρώ ανά πιστωτή.

γ) Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων

στην περίπτωση των χρηματοδοτικών φορέων, του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120.

Για τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις 24.

δ) Το επιτόκιο

Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και κατά την εισφορά του ν. 128/1975.

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο για τους χρηματοδοτικούς φορείς και αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο, με έναρξη την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Για τους υπόλοιπους πιστωτές το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εναλλακτικά, ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει να καταβάλει την οφειλή του σε όλους τους θεσμικούς πιστωτές σε 12 ή λιγότερες άτοκες δόσεις.

ε) Άλλες παράμετροι

Αν η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν ξεπερνά το ποσό των 3.000 ευρώ ανά πιστωτή, ο αριθμός των δόσεων προς τον εν λόγω πιστωτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 36.

Στην περίπτωση αυτή, δεν υφίσταται η υποχρέωση προσφοράς κοινού αριθμού δόσεων για όλους τους θεσμικούς πιστωτές.

Αν ποσοστό 2,75% του θετικού καθαρού αποτελέσματος του οφειλέτη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση, τότε η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται, ώστε να ισούται με αυτό το ποσό..

Οι προϋποθέσεις ένταξης

Προκειμένου ένας οφειλέτης να κριθεί βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε 2 από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό, και

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των ποσών προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να είναι ίσος ή μικρότερος από 8.

Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης προϋπόθεσης λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση των εξής ποσών:

αα) του καθαρού αποτελέσματος προ φορών τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και

ββ) του μέσου όρου των 2 πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις 3 τελευταίες χρήσεις.

Οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Εάν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν προτείνεται καμιά ρύθμιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας.