A- A+
5 + 1 Λόγοι για να προτιμήσετε τους καταθετικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας
Αντίδοτο στα χαμηλά επιτόκια των καταθετικών προϊόντων μπορούν να αποτελέσουν για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, αλλά και για μεγάλο μέρος των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, οι λογαριασμοί μισθοδοσίας.

Ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων για τη συγκεκριμένη κατηγορία καταθέσεων λειτουργεί προς όφελος των παραπάνω καταθετών, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν επιτόκια που φτάνουν ακόμη και το 5% για τις αποταμιεύσεις τους, καθώς και ευνοϊκή τιμολόγηση για μια σειρά άλλων τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, σε μια περίοδο που η μέση απόδοση στο Ταμιευτήριο κινείται κάτω από 0,40%!

Πρόκειται κατ΄ ουσία για τρεχούμενους λογαριασμούς μέσω των οποίων ο εργαζόμενος ή ο συνταξιούχος εισπράττει τον μισθό ή τη σύνταξή του αντίστοιχα, για τους οποίους οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει καλύτερους όρους σε σχέση με τα υπόλοιπα παραδοσιακά καταθετικά προϊόντα, για την προσέλκυση τόσο μεμονωμένων πελατών όσο και επιχειρήσεων. «Μήλον της Εριδος» για τα πιστωτικά ιδρύματα αποτελούν υγιείς εταιρείες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, καθώς η σύναψη μιας ομαδικής σύμβασης για την πληρωμή των μισθών των υπαλλήλων ενός οργανισμού με πολυάριθμο προσωπικό αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων.

Κέρη για τους αποταμιευτές

Οπως επισημαίνουν τραπεζικοί, εκτός από την υπηρεσία αυτή καθαυτή, τα πιστωτικά ιδρύματα μέσα από τέτοιες συμφωνίες έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν στους υπαλλήλους μιας επιχείρησης διάφορα δανειακά προϊόντα με μεγαλύτερη ευκολία, ενώ την ίδια στιγμή το ρίσκο μειώνεται με δεδομένο ότι όχι μόνο γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις οικονομικές απολαβές των υποψήφιων πελατών τους, αλλά τις διαχειρίζονται με τους δικούς τους μηχανισμούς. Εξάλλου μπορούν να προσελκύσουν καταθέτες για τη διαχείριση των αποταμιεύσεών τους, που αποτελεί μια επίσης προσοδοφόρα εργασία.

Από την άλλη, κερδισμένοι βγαίνουν και οι ίδιοι οι αποταμιευτές, εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι, λόγω των διαφόρων προνομίων που τους παρέχονται, μέσω των οποίων το ετήσιο όφελος μπορεί να είναι αξιοσημείωτο εφόσον γίνει ορθή χρήση των εκάστοτε υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες τράπεζες διαθέτουν εξειδικευμένα προϊόντα που απευθύνονται αποκλειστικά σε μισθωτούς και συνταξιούχους, ενώ άλλες δίνουν τη δυνατότητα είσπραξης μισθών μέσω των απλών αποταμιευτικών τους λογαριασμών, διαθέτοντας παράλληλα τις υπόλοιπες προσφορές τους.

Τραπεζικά στελέχη σημειώνουν ότι προτού γίνει η τελική επιλογή ενός λογαριασμού, θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα επιμέρους προνόμια που πιθανόν προσφέρονται. Για παράδειγμα, για κάποιον που δεν έχει τη δυνατότητα να διατηρεί ένα συγκεκριμένο υπόλοιπο κάθε μήνα, του είναι αδιάφορο το υψηλό επιτόκιο. Οι ίδιοι κύκλοι προσθέτουν ότι ο πελάτης πρέπει πρώτα να καθορίσει τις ανάγκες του και από εκεί και πέρα να επιλέξει το πακέτο που θα τις ικανοποιήσει καλύτερα.

Τα προνόμια που προσφέρουν οι τράπεζες

Αναλυτικά, οι προνομιακοί όροι των λογαριασμών μισθοδοσίας εντοπίζονται στα εξής έξι σημεία:

1 Υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων

Τα εξειδικευμένα προϊόντα προσφέρουν ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια, τα οποία κλιμακώνονται αντιστρόφως ανάλογα σε σχέση με το ύψος της κατάθεσης. Ισχύουν δηλαδή υψηλότερα επιτόκια για μικρότερα ποσά, τα οποία μειώνονται καθώς μεγαλώνει το υπόλοιπο. Συγκεκριμένα, για υπόλοιπο ως 5.000 ευρώ υπάρχουν προγράμματα που προσφέρουν ως και 5% ετήσιο επιτόκιο, επίπεδο πενταπλάσιο σε σχέση με το βασικό επιτόκιο του ευρώ και υπερδιπλάσιο έναντι των αποδόσεων των προθεσμιακών καταθέσεων. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ελάχιστο όριο για το άνοιγμα λογαριασμού, ενώ δεν χρεώνονται ποινές ανεξαρτήτως του ύψους του υπολοίπου.

2 Δικαίωμα υπερανάληψης (overdraft)

Σε γενικές γραμμές το ύψος της υπερανάληψης δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ χωρίς την προέγκριση των τραπεζών, ωστόσο υπάρχουν προϊόντα που δίνουν τη δυνατότητα προείσπραξης ως και έναν αριθμό μισθών με επιτόκιο που είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα καταναλωτικά δάνεια που διατίθενται στην αγορά. Στην προκειμένη περίπτωση ο καταθετικός λογαριασμός λειτουργεί ως ανακυκλούμενη πίστωση.

Αυτό σημαίνει ότι εφόσον ο πελάτης εκταμιεύσει τον μισθό του και ένα επιπλέον ποσό, τότε το υπόλοιπό του γίνεται αρνητικό και ξαναπερνά σε θετικό έδαφος ή μηδενίζεται είτε ύστερα από ανάλογη κατάθεση του πελάτη είτε μετά την «είσοδο» του μισθού. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού είναι μηδενικό, ο κάτοχός του μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκταμιεύσει ως το όριο που του έχει ορίσει η τράπεζα. Βεβαίως για το διάστημα που ο λογαριασμός είναι χρεωστικός, δηλαδή το υπόλοιπο είναι αρνητικό, ο πελάτης καλείται να πληρώσει και τους αντίστοιχους τόκους.

3 Εκπτώσεις σε δάνεια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης

Οι προσφορές εντοπίζονται στην είσπραξη λιγότερων εξόδων αλλά και στη χορήγηση δανείων με μικρότερο από το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο. Σημειώνεται ότι η παραπάνω προνομιακή τιμολόγηση αφορά συγκεκριμένα είδη δανείων, τα οποία καθορίζει η τράπεζα ανάλογα με την πολιτική που ακολουθεί. Οσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια, συνήθως γίνεται έκπτωση ως και 50% στις προμήθειες που εισπράττονται.

4 Προσφορές στις πιστωτικές κάρτες

Σε αυτή την κατηγορία η ευνοϊκότερη τιμολόγηση αφορά κυρίως την έκπτωση στην ετήσια συνδρομή, στις μεταφορές υπολοίπων από άλλες τράπεζες με χαμηλό επιτόκιο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στο χαμηλό εισαγωγικό επιτόκιο στις νέες κάρτες. Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες προσφορές μπορεί να μην ισχύουν όλον τον χρόνο αλλά να αφορούν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Η πιο συνηθισμένη παροχή πάντως είναι η απαλλαγή από την καταβολή της ετήσιας συνδρομής για όσο διάστημα διατηρείται ο λογαριασμός.

5 Εναλλακτικά δίκτυα διαχείρισης του λογαριασμού

Οι τράπεζες που έχουν αναπτύξει δίκτυα νέας τεχνολογίας, όπως το Ιnternet banking, το phone banking και το mobile banking, δίνουν τη δυνατότητα στον κάτοχο του λογαριασμού να πραγματοποιεί εντελώς δωρεάν τις περισσότερες από τις καθημερινές συναλλαγές του μακριά από το γκισέ της τράπεζας. Με αυτόν τον τρόπο πληρωμές λογαριασμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητή τηλεφωνία) ή μεταφορές ποσών σε λογαριασμούς τρίτων μπορούν να γίνουν ανέξοδα ακόμη και από το σπίτι. Επιπλέον δεν υπάρχουν χρεώσεις σε όσους χρησιμοποιήσουν το γκισέ της τράπεζας για τις συναλλαγές τους, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους καταθετικούς λογαριασμούς, όπου μπορεί να υπάρχει επιβάρυνση.

6 Αλλες παροχές

Οι μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι προσφέρουν προϊόντα των θυγατρικών τους εταιρειών (ασφαλιστικά, επενδυτικά κ.ά.) με ευνοϊκή τιμολόγηση, ενώ άλλες τράπεζες διαθέτουν δωρεάν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τη χρήση θυρίδας θησαυροφυλακίου.