A- A+
Μόνο με επίσκεψη στην εφορία η απαλλαγή από το φόρο ενοίσπρακτων ενοικίων
Τη διαδικασία για την απαλλαγή από το φόρο που αντιστοιχεί σε ανείσπρακτα ενοίκια του 2015 οριστικοποίησε το υπουργείο Οικονομικών.

Πλέον δεν είναι απαραίτητη η εξασφάλιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, αλλά και η δια ζώσης παράδοσή τους στις κατά τόπους εφορίες.

Τα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με τη εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, ενοίκια του 2015 τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή:

  • διαταγή πληρωμής ή
  • διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή
  • δικαστική απόφαση αποβολής ή
  • δικαστική απόφαση επιδίκασης μισθωμάτων ή
  • έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής, ή επιδίκασης μισθωμάτων

Ειδικός κωδικός

Επιπλέον, τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, θα δηλώνονται στο έντυπο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» Ε2 και θα μεταφέρονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Προκειμένου να δηλωθούν ως ανείσπρακτα τα σχετικά εισοδήματα θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια ΔΟΥ, πριν από την υποβολή και την προθεσμία της δήλωσης, ευκρινή φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί.