A- A+
Στο σφυρί όλα τα «κόκκινα» δάνεια - Ποια εξαιρούνται έως 15/2 - Η διαδικασία πώλησης
Απελευθερώνεται η διάθεση «κόκκινων» δανείων από τις τράπεζες σε funds και εταιρείες διαχείρισης επισφαλειών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Μετά τη συμφωνία κυβέρνησης - τρόικας και εφόσον ψηφιστεί ο νόμος από τη Βουλή, οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να πωλούν σε funds και άλλες εταιρείες διαχείρισης χρέους τα δάνεια των πελατών τους.

Από το πρώτο στάδιο εφαρμογής του νόμου, που θα ισχύσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2016, θα εξαιρούνται μόνο τα στεγαστικά δάνεια που έχουν ως υποθήκη πρώτη κατοικία, αλλά και τα δάνεια μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Deal με δανειολήπτη

Οι δανειολήπτες που κρίνονται συνεργάσιμοι θα ενημερώνονται 12 μήνες νωρίτερα για την πώληση του δανείου τους από την τράπεζα.

Παράλληλα, θα τους προτείνεται συγκεκριμένη ρύθμιση της οφειλής, την οποία θα έχουν το δικαίωμα να δεχθούν ή να απορρίψουν.

Η πώληση του δανείου θα μπορεί να γίνει αφού περάσουν τουλάχιστον 12 μήνες από την υποβολή της σχετικής πρότασης ρύθμισης.

Το θεσμικό πλαίσιο

Η κυβέρνηση υποστηρίζει μέσω της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου ότι η δημιουργία αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων θα είναι ωφέλιμη τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τους οφειλέτες.

Από τη μία πλευρά οι τράπεζες θα μπορούν να ενισχύουν άμεσα τη ρευστότητά τους εισπράττοντας ένα τμήμα της αμοιβής τους, το οποίο είναι αμφίβολο αν θα εισέπρατταν με αναγκαστική εκτέλεση και σε κάθε περίπτωση θα το εισέπρατταν αργότερα.

Από την άλλη πλευρά, ο δανειολήπτης θα μπορεί να λάβει από τον αγοραστή του δανείου πολύ ευνοϊκότερες προτάσεις ρύθμισης, διότι ο εκδοχέας θα έχει αγοράσει την απαίτηση σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής της αξίας, και επομένως μια πρόταση που θα ήταν ζημιογόνος για την τράπεζα, θα είναι κερδοφόρος από τον εκδοχέα.

Άδεια από την ΤτΕ

Οι εταιρείες που θα συμμετέχουν στις αγοραπωλησίες δανείων ή στη διαχείριση, θα πρέπει να εδρεύουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και να ιδρύουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα.

Προβλέπεται ότι θα αδειοδοτούνται και θα εποπτεύονται από την ΤτΕ η οποία εν συνεχεία θα εξειδικεύσει το πλαίσιο.

Θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν νέα δάνεια προς αναδιάρθρωση των υφιστάμενων, ενώ υποχρεούνται να δίνουν στη δημοσιότητα το μετοχολόγιό τους και ειδικά όσους έχουν πάνω από 10% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η διαδικασία πώλησης

Επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις απαιτήσεων από συμβάσεις απαιτήσεων κάθε μορφής δανείων και πιστώσεων τα οποία έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Στο νόμο υπάρχει ειδική διάταξη που διευκρινίζει ότι οι ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας και η ειδική μέριμνα που προβλέπεται για τα στεγαστικά δάνεια ευπαθών ομάδων που έχουν ενταχθεί στο Νόμο Κατσέλη, θα εφαρμόζονται και στην περίπτωση που τα δάνειά τους πουληθούν.

Επιπλέον, δώδεκα μήνες πριν την πώληση του δανείου, θα πρέπει να προταθεί στον δανειολήπτη και τον εγγυητή η ρύθμιση του δανείου, προκειμένου να μην αιφνιδιαστεί.

Προβλέπεται επίσης διάστημα 12 μηνών ανάμεσα στην πρόσκληση του δανειολήπτη για ρύθμιση και στην πώληση του δανείου.

Δεν προβλέπεται πρόσκληση ρύθμισης για επίδικες ή επιδικασθείσες απαιτήσεις ούτε για τους δανειολήπτες που κρίνονται μη συνεργάσιμοι.

Η τράπεζα καθίσταται αντίκλητος στον εκδοχέα ώστε να μην δυσχεραίνεται η επίδοση εγγράφων στον οφειλέτη.