A- A+
Πώς μπορούν επαγγελματίες και επιχειρήσεις να «σβήσουν» χρέη προς τράπεζες - Δημόσιο
Τη δυνατότητα να «σβήσουν» οφειλές προς τράπεζες και δημόσιο έχουν επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, μέσω της νέας νομοθεσίας που έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις να πετύχουν «κούρεμα» των οφειλών τους έως και 500.000 ευρώ ανά τράπεζα, αλλά και των προστίμων που έχει επιβάλει το δημόσιο κατά 20%.

Τι «κουρεύεται»

Κάποιος που πετυχαίνει την υπαγωγή του στις διατάξεις του νόμου κερδίζει από τα εξής:

- Ρύθμιση ή/και διαγραφή μέρους των οφειλών προς την Τράπεζα.

- Το μέγιστο ύψος της διαγραφής μπορεί να φθάσει έως 500.000 ευρώ ανά Τράπεζα και εξαρτάται από το σύνολο της οφειλής και της καθαρής περιουσίας (περιουσιακά στοιχεία μείον οφειλές) οφειλέτη και συνοφειλετών / εγγυητών

- Πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς τις Φορολογικές Αρχές ή/και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ύψους 20%

- Σε περίπτωση περιορισμού οφειλής, ο περιορισμός ισχύει και για τους συνοφειλέτες και εγγυητές

Δικαιούχοι ρύθμισης

Δικαιούχοι στη ρύθμιση είναι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό επαγγελματικό μητρώο και είχαν κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ κατά την χρήση που έληξε στις 31/12/2013.

Επιπλέον, θα πρέπει στις 30/6/2014 οι οφειλές τους προς την τράπεζα από επαγγελματικά δάνεια να ήταν:

  • σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή ρυθμισμένες ή
  • ενήμερες, αλλά τυχόν οφειλή προς τις Φορολογικές Αρχές ή τους (Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ήταν ληξιπρόθεσμη ή ενήμερη λόγω ρύθμισης.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- H επιχείρηση να είναι σε λειτουργία, δηλαδή να μην υπάρχει λύση ή παύση εργασιών της επιχείρησης και ο επαγγελματίας να εξακολουθεί να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα.

- Η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας να μην έχει υπαχθεί σε προ-πτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα ή του νόμου 3869/2010, ή να έχει παραιτηθεί από αυτές.

- Να μην υπάρχει καταδίκη για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου στο πρόσωπο του επαγγελματία ή των φορέων της επιχείρησης

- Σε περίπτωση οφειλών προς το Δημόσιο και σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, θα πρέπει να έχουν κάνει υπαγωγή αυτών σε πρόγραμμα εξυπηρέτησής και να έχουν φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για ένταξη στη ρύθμιση είναι τα εξής:

- Αίτηση ρύθμισης του οφειλέτη

- Βεβαίωση που υπογράφεται από τον ίδιο και τους συνοφειλέτες/εγγυητές, με το παρακάτω περιεχόμενο:

► Βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής στο Νόμο
► Αποτύπωση των περιουσιακών στοιχείων με προσδιορισμό της αντικειμενικής τους αξίας, καθώς και των υποχρεώσεων οφειλέτη και συνοφειλετών/εγγυητών
► Αναφορά των στοιχείων κάθε επιχείρησης με έναρξη λειτουργίας την 1/1/2010 που ασκεί ο/η σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού οφειλέτη και συνοφειλετών/εγγυητών
► Αναγραφή τυχόν μεταβιβάσεων ακινήτων μετά την 1/1/2010 από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες/εγγυητές ή τους συζύγους τους ή τους συγγενείς τους α΄ βαθμού
► Παροχή συγκατάθεσης στην Τράπεζα να διαβιβάσει τα στοιχεία του (τόσο εκείνα που περιέχονται στη βεβαίωση, όσο και εκείνων που έχει η Τράπεζα στην κατοχή της από τη συναλλακτική τους σχέση) στις Φορολογικές Αρχές και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

- Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

- Σε περίπτωση που η οφειλή προς την Τράπεζα στις 30/6/14 ήταν ενήμερη, πιστοποιητικό ληξιπρόθεσμης οφειλής ή βεβαίωσης ρύθμισης κατά την ημερομηνία αυτή από Φορολογική Αρχή ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

- Σε περίπτωση προηγούμενης αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3869/2010 ή του Πτωχευτικού Κώδικα, αντίγραφο του δικογράφου της παραίτησης από την υπαγωγή (ή των πρακτικών δικαστηρίου με αναφορά στην παραίτηση)

Οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης προς τις τράπεζες μέχρι τις 31/3/2016.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Νόμο, οι όροι ρύθμισης ή/και διαγραφής είναι στην διακριτική ευχέρεια της τράπεζας που έχει χορηγήσει το δάνειο.