A- A+
Η διαδικασία για εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων στην εφορία - Απόφαση ΓΓΔΕ
Εγγράφως θα πρέπει να γίνεται στην εφορία η εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων, ώστε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να γλυτώσει το φόρο. Απόφαση ΓΓΔΕ.

Ειδικότερα, η εκχώρηση γίνεται με την υποβολή συμπληρωμένου του σχετικού εντύπου δήλωσης εκχώρησης από τον ιδιοκτήτη στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ..

Αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπου ο ιδιοκτήτης βεβαιώνει τη μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων, το ακριβές ποσό τους, την ακρίβεια των κατατεθειμένων εγγράφων και τη μη κατοχή άλλων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων πλην αυτών που κατατέθηκαν.

Κατάθεση εγγράφων

Με τη δήλωση εκχώρησης πρέπει επίσης να συνυποβάλλονται και όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη είσπραξη των εκχωρούμενων μισθωμάτων.

Η εκχώρηση ολοκληρώνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ρητή αποδοχή της εκχώρησης από το Δημόσιο και αναγγελία της εκχώρησης των μισθωμάτων στον ενοικιαστή.

Σημειώνεται πως δεν είναι δυνατή η ανάκληση της δήλωσης εκχώρησης των μισθωμάτων.