A- A+
Ποια επαγγέλματα απαλλάσσονται από τη χρήση ταμειακής μηχανής από 1/1/2015
Απλοποιούνται οι διαδικασίες έκδοσης αποδείξεων, για περισσότερες από 100 επαγγελματικές ομάδες οι οποίες εφεξής δεν χρειάζεται να διαθέτουν ταμειακές μηχανές.

Οι αποδείξεις τους για την παροχή υπηρεσιών θα είναι χειρόγραφες και σε αυτές θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του πελάτη τους και η διεύθυνση κατοικίας του τελευταίου.

Τα επαγγέλματα

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο δεν έχουν υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών:

• Ο εκμεταλλευτής κέντρων αισθητικής, χώρων στάθμευσης (πρέπει να αναγράφεται στις αποδείξεις ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος), γυμναστηρίων, χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, γεωργικών μηχανημάτων, ελαιουργείων ή αλευρόμυλων, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, γιατροί και οδοντίατροι καθώς και οι επιδιορθωτές ενδυμάτων.

• Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, πράκτορες κρατικών λαχείων και ΠΡΟ-ΠΟ, επιχειρήσεις μεταφοράς προσώπων (εξαιρούνται τα ταξί).

• Οι ασκούντες το επάγγελμα κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτεχνικού, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου, λογοπεδικού, διαιτολόγου, διατροφολόγου και εργοθεραπευτή.

• Οι διατηρούντες κτηματομεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας.

• Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών.

• Ο εκμεταλλευτής διοδίων για τα παραστατικά διέλευσης των οχημάτων και ο εκμεταλλευτής τουριστικού - ταξιδιωτικού γραφείου.

Οι εξαιρέσεις

Με την εγκύκλιο απαλλάσσονται από τις ταμειακές οι ασχολούμενοι με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων.

Ωστόσο, όσοι τυγχάνουν απαλλαγής αλλά διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα) από την οποία πωλούν λιανικών αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί) ή ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικού μηχανισμού (π.χ. ράπτης ο οποίος πουλά και έτοιμα ενδύματα) υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

Αντίστοιχα, δεν χρειάζεται να εκδίδουν αποδείξεις μέσω ταμειακής το Δημόσιο, οι Δήμοι, τα ΝΠΔΔ για τα στοιχεία που εκδίδουν, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι τράπεζες και τα ΕΛΤΑ για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούν, οι εκμεταλλευτές διοδίων για τα παραστατικά διέλευσης των οχημάτων και ο εκμεταλλευτής τουριστικού - ταξιδιωτικού γραφείου.