A- A+
Νέα δεδομένα στις τραπεζικές συναλλαγές - Υποχρεωτική χρήση IBAN από 1/8
Υποχρεωτική έχει καταστεί βάση κοινοτικής οδηγίας η χρήση IBAN στις τραπεζικές συναλλαγές από την 1η Αυγούστου, καθώς τέθηκε σε ισχύ η οδηγία για τον SEPA. Οι οδηγίες.

Ο λόγος γίνεται για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε ευρώ (SEPA), εντός του οποίου όλες οι συναλλαγές σε ευρώ θα γίνονται αποκλειστικά με τη χρήση του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Ποιους αφορά

Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του SEPA καλύπτει τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Μονακό.

Μέχρι και τον περασμένο μήνα η χρήση του IBAN ήταν υποχρεωτική μόνο σε περιπτώσεις εμβασμάτων μεταξύ διαφορετικών τραπεζών.

Πλεόν είναι απαραίτητη και για μεταφορές εντός της ίδιας τράπεζας.

Πλεονεκτήματα

Τα βασικά πλεονεκτήματα από τη χρήση του IBAN είναι η τυποποίηση των λογαριασμών, η αναγνώριση της ορθότητας των τραπεζικών λογαριασμών, η δυνατότητα επαλήθευσης, η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης και η αυτοματοποίηση της επεξεργασίας των συναλλαγών.

Παράλληλα, επιτυγχάνεται η μείωση των ανθρώπινων λαθών, η ταχύτητα εκτέλεσης των συναλλαγών και η μείωση του κόστους επεξεργασίας των συναλλαγών.

Οι τράπεζες θα πρέπει να συμμορφωθούν άμεσα με την κοινοτική Οδηγία, ενώ σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ο IBAN οι συναλλαγές θα ακυρώνονται και η Τράπεζα της Ελλάδος θα επιβάλλει κυρώσεις.

Πώς τον βρίσκουμε

Όλες οι τράπεζες προσφέρουν στις ιστοσελίδες τους εύχρηστα εργαλεία αναζήτησης του IBAN.

Στην Ελλάδα, ο IBAN έχει σταθερό μήκος 27 αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Οι δύο πρώτοι αλφαβητικοί χαρακτήρες καθορίζουν τη χώρα στην οποία τηρείται ο λογαριασμός (GR για την Ελλάδα).

Οι δύο επόμενοι είναι ψηφία ελέγχου που επικυρώνουν ολόκληρο τον IBAN και το τελευταίο τμήμα του είναι ο Βασικός Αριθμός Λογαριασμού (BBAN), ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις εμπεριέχει την τράπεζα, το κατάστημα και τον αριθμό λογαριασμού του πελάτη.

Ο Βασικός Αριθμός Λογαριασμού αποτελείται από α) τρία ψηφία για τον κωδικό της τράπεζας, β) τέσσερα ψηφία για τον κωδικό του καταστήματος και γ) δεκαέξι ψηφία για τον αριθμό του λογαριασμού του πελάτη.

Η χρήση του

Ο ΙΒΑΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.

Η έντυπη μορφή του είναι ίδια με την ηλεκτρονική με τη μόνη διαφορά ότι ο έντυπος ΙΒΑΝ αναγράφεται σε ομάδες των 4 χαρακτήρων διαχωρισμένες με κενό.

Εκτός από τον IBAN, υποχρεωτικός για την πραγματοποίηση πληρωμών τόσο εντός Ελλάδας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη θα είναι προσωρινά (μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2016) και ένας ακόμη κωδικός.

Ο BIC (Business Identifier Code) αποτελεί έναν διεθνή τυποποιημένο κωδικό, ο οποίος προσδιορίζει μοναδικά μία τράπεζα, οπουδήποτε στον κόσμο. Μία διαφορετική ονομασία για τον BIC είναι ο SWIFT-Code.

Στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως, ο BIC αποτελείται από 8 ή 11 χαρακτήρες.

Συμβουλές ΕΕΤ

Όπως συμβουλεύει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή, θα βρείτε τους κωδικούς IBAN και BIC στα έγγραφα του δικαιούχου, όπως π.χ. στο τιμολόγιο προς εξόφληση ή στα πλήρη στοιχεία της εταιρείας που αναγράφονται στην αλληλογραφία.

Αν δεν αναφέρονται οι κωδικοί, θα πρέπει να ζητήσετε από τον δικαιούχο προς τον οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή, να σας τα γνωστοποιήσει.

Αν πρόκειται να αποσταλούν χρήματα στον λογαριασμό σας, θα πρέπει αντίστοιχα να γνωστοποιήσετε τους κωδικούς IBAN και BIC στον πληρωτή.

Οι κωδικοί αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου ταμιευτηρίου ή στο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού που σας απο-στέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (e-statement) ή στην ιστοσελίδα της τράπεζας συνεργασίας σας.

Μείωση κόστους

Με τη δημιουργία του SEPA οι συναλλαγές με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα “ενοποιηθούν”, μειώνοντας το κόστος και δίνοντας νέες δυνατότητες στους συναλλασσόμενους.

Στόχος είναι οι πολίτες να μπορούν να εκτελούν κάθε πληρωμή με την ίδια ευκολία και ασφάλεια σαν να βρίσκονταν στον τόπο διαμονής τους.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Τράπεζα της Ελλάδος πρόκειται για τον χώρο όπου πολίτες, εταιρείες και άλλοι οικονομικοί παράγοντες μπορούν να πραγματοποιούν και να εισπράττουν πληρωμές σε ευρώ, εντός της Ευρώπης, είτε εντός των εθνικών τους συνόρων είτε διασυνοριακά, με τους ίδιους βασικούς όρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής περιοχής στην οποία βρίσκονται.