A- A+
Κίνδυνος αύξησης του κόστους χρήσης των καρτών λόγω επιβολής πλαφόν στις προμήθειες
Κίνδυνο αύξησης του κόστους χρήσης των καρτών στην ΕΕ δημιουργεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκεται υπό συζήτηση, για την επιβολή πλαφόν στις διατραπεζικές προμήθειες.

Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Mastercard, το γεγονός αυτό προξενεί ανησυχία στους Ευρωπαίους καταναλωτές, καθώς ενδέχεται να καταστήσει τις συναλλαγές με κάρτα πιο ακριβές και περισσότερο πολύπλοκες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πρόσφατης δημοσκόπησης σε 13 χώρες της ΕΕ, 2 στους 3 καταναλωτές πιστεύουν ότι η πρόταση για τη θέσπιση ανωτάτου ορίου στις διατραπεζικές προμήθειες θα είχε αρνητικές επιπτώσεις για τους ίδιους, ενώ 8 στους 10 πιστεύουν ότι ενδεχόμενη εξοικονόμηση κόστους από την πλευρά των εμπορικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να οδηγήσει σε χαμηλότερες τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Ανησυχία που πηγάζει επίσης και από την απουσία οποιασδήποτε αιτιολόγησης όσον αφορά την πρόθεση καθιέρωσης μιας ενιαίας προμήθειας σε περισσότερες από 30 χώρες οι οποίες έχουν σημαντικά διαφορετικές συνθήκες στις αγορές τους.

Αποδεκτές κάρτες

«Δεν είναι σαφές το πώς μπορεί να αιτιολογηθεί μια “one-size-fits-all” προσέγγιση στις διασυνοριακές και τις εγχώριες διατραπεζικές προμήθειες με την καθιέρωση ενός προδήλως αυθαίρετου ορίου. Δεν πρόκειται για θεωρητικές ανησυχίες – στην περίπτωση της Ισπανίας, το λογαριασμό για την επιβολή μιας τεχνητής μείωσης στις διατραπεζικές προμήθειες κλήθηκαν να πληρώσουν οι Ισπανοί καταναλωτές», συνέχισε ο κ. Perez.

Η έρευνα δείχνει, επίσης, ότι οι καταναλωτές στέκονται ιδιαιτέρως κριτικά απέναντι στην πρόταση να θεσπιστούν κανόνες οι οποίες θα επιτρέπουν στις εμπορικές επιχειρήσεις να αποφασίζουν οι ίδιες ποιες κάρτες θα δέχονται και ποιες όχι.

Ενδεχόμενη κατάργηση του λεγόμενου κανόνα υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών (Honour-All-Cards Rule) θα στερούσε από τους καταναλωτές το υπ’ αριθμόν ένα χαρακτηριστικό που αναζητούν σε μια κάρτα – τη βεβαιότητα ότι γίνεται δεκτή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Οκτώ στους δέκα καταναλωτές (77%) σε ολόκληρη την Ευρώπη θεωρεί ότι ένα τέτοιο μέτρο θα καθιστούσε πιο δυσχερή τη χρήση κάρτας. Παράλληλα, ένα 60% εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανότητα χρησιμοποίησης πολλών λογότυπων στην ίδια κάρτα, καθώς θεωρεί ότι ένα τέτοιο μέτρο θα είχε αρνητικό αντίκτυπο για τους καταναλωτές.

Οι απόψεις των καταναλωτών

Η έρευνα, την οποία διεξήγαγε η IPSOS για λογαριασμό της MasterCard, αποτυπώνει τις απόψεις των καταναλωτών σχετικά με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέσπιση ανωτάτου ορίου στο ύψος της διατραπεζικής προμήθειας (δηλ. το κόστος του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών για τον έμπορο) και την εισαγωγή μιας σειράς μέτρων τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρήση των καρτών πληρωμής.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της MasterCard Europe Javier Perez, «οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία σε σχέση με τις ηλεκτρονικές πληρωμές θα πρέπει να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το συμφέρον όσων χρησιμοποιούν κάρτες στις συναλλαγές τους».

Ο ίδιος σημειώνει ότι «η απόφαση να προχωρήσουμε στη διενέργεια της συγκεκριμένης έρευνας οφείλεται σε μια εντεινόμενη ανησυχία για το ενδεχόμενο η επιβολή μιας τεχνητής μείωσης στις διατραπεζικές προμήθειες να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους χρήσης των καρτών και στην καθιέρωση μιας αγοράς ηλεκτρονικών πληρωμών χωρίς ενιαίους κανόνες για όλους τους παίκτες».

Η γνώμη της Mastercard

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 65% των καταναλωτών φοβάται ότι η έλλειψη ευελιξίας στις διατραπεζικές προμήθειες θα βλάψει το συμφέρον τους. Ακόμη πιο υψηλό (82%) είναι το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι οι έμποροι δεν πρόκειται να μετακυλήσουν στις τελικές τιμές οποιοδήποτε όφελος έχουν από τη μείωση του κόστους χρήσης των συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η MasterCard έχει πολλές φορές εκφράσει την ανησυχία της για ενδεχόμενη αύξηση του κόστους χρήσης των καρτών για τους καταναλωτές, σε περίπτωση που υπάρξει καθιέρωση ενός ανωτάτου ορίου στις διατραπεζικές προμήθειες.

Η ανησυχία αυτή στηρίζεται, μεταξύ άλλων, και στην πρόσφατη εμπειρία χωρών όπως η Ισπανία, όπου η νομοθετική ρύθμιση των διατραπεζικών προμηθειών οδήγησε σε πάνω από 50% αύξηση στην ετήσια συνδρομή των καρτών, χωρίς να υπάρχει παράλληλα καμία απόδειξη ότι το όφελος των εμπορικών επιχειρήσεων από τη μείωση του κόστους πέρασε στις τελικές τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών.