A- A+
«Πέρασε» από την ΕΚΤ το σχέδιο νόμου για τα στεγαστικά δάνεια - Πόσο θα μειώνονται οι δόσεις
«Πράσινο φως» έδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τη ρύθμιση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων και τη μείωση των μηνιαίων δόσεων.

Αν και διατυπώθηκαν ενστάσεις ως προς την εποπτεία εφαρμογής του μέτρου και ζητήθηκε η δημιουργία ανεξάρτητου φορέα για την παρακολούθησή της, η ρύθμιση στην ουσία της δεν άλλαξε.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ έκανε δεκτές τις προϋποθέσεις και τους όρους του προτεινόμενου διακανονισμού τετραετούς διάρκειας που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την ανακούφιση δανειοληπτών που έχουν υποστεί σοβαρές εισοδηματικές απώλειες.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση, βάση του νομοσχεδίου που θα «περάσει» από τη Βουλή έως τις 20 Ιουνίου, θα έχουν οι εξής κατηγορίες δανειοληπτών:

  • Μισθωτοί και συνταξιούχοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
  • Όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας
  • Άνεργοι
  • Ευπαθείς ομάδες (πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή μόνιμη αναπηρία, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι)

Τα κριτήρια

Οι παραπάνω κατηγορίες δανειοληπτών θα πρέπει να πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

1) Όικογενειακό Εισόδημα

Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 25.000 ευρώ, αφαιρουμένων φόρων και εισφορών, ενώ θα πρέπει να έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 20% από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως σήμερα.

Για τους βαριά πάσχοντες, τους ανάπηρους, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους, το εισοδηματικό όριο ανεβαίνει στις 30.000 ευρώ (καθαρό εισόδημα).

2) Περιουσιακή Κατάσταση

Η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, ενώ το σύνολο των τραπεζικών του καταθέσεων θα πρέπει να ανέρχεται έως τις 10.000 ευρώ.

3) Υπόλοιπο Δανείου

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 150.000 ευρώ, ενώ το στεγαστικό θα πρέπει να αφορά μόνο πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας μέχρι 180.000 ευρώ.

Τι προβλέπει η ρύθμιση

Όσοι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια θα μπορούν να εντάσσονται στη ρύθμιση, η οποία προβλέπει τα εξής:

1. Παρέχεται περίοδος χάριτος 48 μηνών.

2. Άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του νοικοκυριού.

3. Η δόση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος.

4. Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατ’ ελάχιστον 48 μήνες και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης χωρίς καμία επιβάρυνση για τον δανειολήπτη.

5. Για ετήσια καθαρά εισοδήματα έως 15.000 ευρώ το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,5% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος.

Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα έξι μηνών εντός της περιόδου χάριτος.

Εμπλοκή με Ρουπακιώτη

Εν τω μεταξύ επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ του υπουργείου Ανάπτυξης και του υπουργείου Δικαιοσύνης, λόγω πρωτοβουλίας του δεύτερου να καταστήσει υποχρεωτική την παρουσία δικηγόρου στη διαδικασία ρύθμισης χρεών, βάση του νόμου Κατσέλη, με ελάχιστη αμοιβή 200 ευρώ.

Τελικώς η επίμαχη διάταξη δεν πέρασε, καθώς «κόπηκε» από το υπουργείο Ανάπτυξης και η παρουσία δικηγόρου θα είναι προαιρετική.

Το σχέδιο νόμου για τη βελτίωση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά αναμένεται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού συμβιβασμού με πρόβλεψη ότι θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50% + 1 των απαιτήσεων της οφειλής και όχι η πλήρης ομοφωνία (100%) που απαιτούνταν μέχρι σήμερα.

2. Σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης θεσπίζεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης, με στόχο την ταχύτερη εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

3. Προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης. Η ελάχιστη καταβολή προτείνεται στο 10% της τρέχουσας δόσης, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.

4. Ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην ελληνική επικράτεια στις περιπτώσεις εκχώρησης απαιτήσεων σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ως αντίκλητος η τράπεζα που παρείχε το δάνειο.

5. Παρέχεται η δυνατότητα αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και μετά την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση, προστατεύοντάς τον έτσι από καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του.

6. Καταργείται η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται στο άρθρο 7 Ν. 3869/2010.