A- A+
Πόσο μπορούν να κερδίσουν με τα warrants όσοι μπουν στις αυξήσεις των τραπεζών
Ένα από τα μπόνους που θα λάβουν οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών είναι τα warrants, τα οποία θα εισαχθούν στο ελληνικό χρηματιστήριο. Οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι.

Οι ιδιώτες μέτοχοι των τραπεζών καλούνται να καλύψουν σήμερα το 10% των κεφαλαιακών αναγκών, προκειμένου να διατηρήσουν τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα και να ελέγχουν το management.

Οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στις αυξήσεις θα λάβουν δωρεάν τίτλους, με τους οποίους θα διασφαλίζουν προτεραιότητα τα επόμενα 4,5 έτη για την επαναγορά σε τιμή προκαθορισμένη, των μετοχών που θα κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Το δικαίωμα αυτό θα τους παρασχεθεί χωρίς κανένα κόστος. Έτσι, καταβάλλοντας σήμερα το τίμημα για μία μόνο μετοχή, αποκτούν το δικαίωμα αγοράς στο μέλλον επιπλέον εννέα μετοχών στην τιμή της αύξησης, πλέον ενός περιθωρίου που θα ξεκινά τον πρώτο χρόνο από το 4% και θα φτάνει στον πέμπτο χρόνο μετά την αύξηση στο 8%.

Η προοπτική

Αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές να πολλαπλασιάσουν το κέρδος τους εάν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά για την ελληνική οικονομία και τις τράπεζες, καταβάλλοντας σήμερα πολύ λίγα χρήματα, για την κάλυψη του 10% των μετοχών τους και αποκτώντας το δικαίωμα επαναγοράς του υπόλοιπου 90% σε χαμηλή τιμή.

Αν η τράπεζα στην οποία είναι μέτοχοι γυρίσει σε κερδοφορία, η μετοχή της θα ανέβει και εκείνοι μέσω των warrants θα έχουν τη δυνατότητα να «κλειδώσουν» ένα σίγουρο κέρδος με δύο τρόπους:

  • Ασκώντας το δικαίωμά τους να αποκτήσουν τίτλους της σε προκαθορισμένη και χαμηλότερη τιμή από την τρέχουσα στην αγορά.
  • Πουλώντας σε άλλους επενδυτές τα warrant , καθώς στο καλό σενάριο θα υπάρχει κάποιος που να θέλει να αποκτήσει.

Με τον τρόπο αυτό θα επιτύχουν σημαντικό κέρδος, μιας και το warrant τους δόθηκε δωρεάν.

Όπως αναφέρει η Eurobank χρηματιστηριακή σε ανάλυσή της, τα νέα αυτά προϊόντα δεν έχουν διαπραγματευθεί στο παρελθόν στο ελληνικό χρηματιστήριο και είναι αναμενόμενο να προκαλέσουν το ενδιαφέρον στο επενδυτικό κοινό, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουν και απορίες.

Τι είναι τα warrants

Πρόκειται για τίτλους που δίνουν στον κάτοχό τους το δικαίωμα να πληρώσει την τιμή εξάσκησης για να αποκτήσει μετοχές σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στο μέλλον.

Οπότε η αξία τους συνδέεται με την πιθανότητα η μετοχή να είναι πάνω από την τιμή εξάσκησης στις ημερομηνίες αυτές.

Όσο πιο μεγάλη η πιθανότητα αυτή τόσο πιο πολύ είναι κάποιος διατεθειμένος να πληρώσει για τα warrants άρα τόσο πιο μεγάλη η αξία τους

Τα πλεονεκτήματα

Τα warrants δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχό τους να αγοράσει τη μετοχή σε συγκεκριμένη τιμή σε κάποιες ημερομηνίες στο μέλλον.

Θεωρητικά αυτό το δικαίωμα θα έχει πάντα αξία έτσι είναι πάντα καλύτερα να έχει κανείς το warrant παρά τη μετοχή.

Δεν τα εξασκούμε ποτέ πριν το τέλος τους (τη λήξη). Αν πιστεύουμε ότι η μετοχή θα πέσει απλά πουλάμε τα warrants.

Πρακτικά αυτό προϋποθέτει ότι θα υπάρχει αρκετή ρευστότητα ώστε να πωληθούν τα warrants κοντά στις ημερομηνίες εξάσκησης ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τη θεωρητικά σωστή στρατηγική.

Πότε είναι ευκαιρία

Η θεωρητικά δίκαια τιμή ενός warrant καθορίζεται από έναν μαθηματικό τύπο που λαμβάνει υπ όψιν στοιχεία όπως η τιμή της μετοχής, η τιμή εξάσκησης και η μεταβλητότητά της.

Ο τύπος αυτός είναι το μοντέλο Black & Scholes με το οποίο όσοι ασχολούνται με την αγορά των options είναι εξοικειωμένοι. Δεδομένου ότι η τιμή εξάσκησης θα είναι σταθερή όσο μεγαλύτερη θα είναι η τιμή της μετοχής τόσο μεγαλύτερη θα είναι η θεωρητική τιμή του warrant. Το μυστικό όμως κρύβεται στη μεταβλητότητα της μετοχής.

Η μεταβλητότητα είναι το μέγεθος που μετράει το πόσο πάνω κάτω περιμένουμε να κινηθεί η μετοχή μέχρι τη λήξη του warrant κατά μέσο όρο. Δηλαδή στην αρχή των warrants είναι η προσδοκία της αγοράς για τη μέση ημερήσια κίνηση της μετοχής τα επόμενα 5 χρόνια.

Η διακύμανση

Για να έχουμε ένα μέτρο του τι σημαίνει αυτό, διακύμανση (volatility) με τιμή 16% σημαίνει ότι στα επόμενα 5 χρόνια η μετοχή θα κινείται κατά μέσο όρο με 1% την ημέρα (κίνηση είτε πάνω, είτε κάτω).

Οπότε διακύμανση 50% σημαίνει ότι κατά μέσο όρο η μετοχή θα κινείται κατά 3% την ημέρα μέχρι τη λήξη του συμβολαίου. Όσο μεγαλύτερη είναι η αναμενόμενη διακύμανση της μετοχής τόσο μεγαλύτερη είναι και η τιμή του warrant.

Αυτό διότι όσο μεγαλύτερη είναι η ημερήσια αναμενόμενη κίνηση της μετοχής τόσο μεγαλύτερη είναι και η δυνατότητα για μελλοντικό κέρδος, αφού μια μετοχή που κινείται πολύ μπορεί να πάει και πολύ πάνω ενώ όσο κάτω και να πάει πιο κάτω από το μηδέν δεν πρόκειται να πέσει η τιμή ποτέ.

Μεγάλες κινήσεις της μετοχής δημιουργούν τη δυνατότητα για μεγάλες ανοδικές κινήσεις οπότε και μεγάλο κέρδος, αλλά και για μεγάλες πτωτικές κινήσεις, όπου η απώλεια περιορίζεται στο μηδέν. Η ασυμμετρία αυτή κάνει όλη τη διαφορά και έτσι μεγάλη διακύμανση συνεπάγεται υψηλότερη τιμή για το warrant.

Οι κίνδυνοι

Η τιμή του warrant μπορεί να πάει στο μηδέν όταν η πιθανότητα να είναι η τιμή της μετοχής πάνω από την τιμή εξάσκησης είναι πολύ πολύ μικρή.

Έτσι αν στο warrant πάνω στη μετοχή της Τράπεζας Χ έχει τιμή εξάσκησης 0.5 ευρώ και η μετοχή είναι στα 10 cents τότε η πιθανότητα να είναι στη λήξη πάνω από τα 50 cents είναι πολύ μικρή και έτσι η αξία του warrant θα είναι κοντά στο μηδέν.

Όσο αυξάνεται η τιμή της μετοχής τόσο αυξάνεται και η τιμή του warrant.

Η άνοδος της τιμής

Όσο πιο χαμηλά είναι η τιμή της μετοχής τόσο πιο κοντά στο μηδέν είναι το delta το οποίο σημαίνει ότι όταν η μετοχή είναι πολύ χαμηλά ακόμα και αν ανέβει λίγο δε θα αλλάξει η τιμή του warrant.

Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή της μετοχής τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του delta (τόσο πιο κοντά στο 1), το οποίο σημαίνει ότι αν ανέβει η τιμή της μετοχής κατά 10 cents για παράδειγμα, θα ανέβει και η τιμή του warrant κατά 10 cents.

Αν η τιμή της μετοχής είναι κοντά στην τιμή αύξησης τότε ενδέχεται το delta να είναι γύρω στο 70% στην αρχή.

Αν υποθέσουμε τις παρακάτω τιμές για ένα warrant της Τράπεζας Χ τότε μπορούμε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα.

Παράδειγμα

Warrant 5ετές στην Τράπεζα Χ με τιμή εξάσκησης 0.5 ευρώ και η τιμή της μετοχής στο 0.5. Έτσι, αν υποθέσουμε μεταβλητότητα 45% για τα επόμενα 5 χρόνια, τότε αυτό συνεπάγεται (τύπος Black & Scholes) τιμή 20 cents για το ένα warrant και 70% delta.

Αν η Τράπεζα Χ ανέβει κατά 10 cents τότε η τιμή του warrant θα πρέπει να ανέβει κατά 7 cents στα 27 cents. Έτσι άνοδος 20% για τη μετοχή (από 0.5 σε 0.6) είναι άνοδος 35% για το warrant (από 0.2 σε 0.27)

Υπάρχει, λοιπόν σημαντική μόχλευση, στο trading των warrants. Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά είναι να μπορεί κανείς να κάνει πράξεις σε τιμές κοντά στις θεωρητικές τους και το bid-offer της αγοράς να είναι αρκετά μικρό ώστε να το μέσα-έξω να μην κοστίσει τόσο ώστε να ροκανίσει σημαντικά το περιθώριο κέρδους.