A- A+
Χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα στην Κύπρο - Μεταφορές έως 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις
Την παράταση των περιορισμών που έχει επιβάλει στις κινήσεις κεφαλαίων για άλλη μία εβδομάδα, αλλά με παράλληλη χαλάρωσή τους, αποφάσισε η κεντρική τράπεζα της Κύπρου με νέο διάταγμα.

Σύμφωνα με το αυτό, τα νομικά πρόσωπα θα μπορούν να μεταφέρουν έως και 10.000 ευρώ σε μηνιαία βάση από τράπεζα σε τράπεζα χωρίς δικαιολογητικά, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τα φυσικά πρόσωπα θα ανέρχεται σε 2.000 ευρώ.

Οι υπόλοιποι περιορισμοί, όπως το όριο αναλήψεων των 300 ευρώ ημερησίως και η διαδικασία ελέγχου για πληρωμές υψηλότερες από 25.000 ευρώ, παραμένουν σε ισχύ.

Οι δύο τροποποιήσεις

Πιο συγκεκριμένα, το νέο διάταγμα που εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου περιέχει τις εξής τροποποιήσεις:

α) Επιτρέπονται πληρωμές (άλλες από τις επιταγές) ή μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς που τηρούνται σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι 2.000 ευρώ μηνιαίως, ανά φυσικό πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

β) Επιτρέπονται οι πληρωμές ή μεταφορές χρημάτων που είναι κατατεθειμένα σε λογαριασμούς σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι 10.000 ευρώ μηνιαίως, ανά νομικό πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα χωρίς την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων.

Οι ξένες τράπεζες

Όπως μετέδωσε το κυπριακό stockwatch.com.cy, η κεντρική τράπεζα της Κύπρου επιδιώκει τη χαλάρωση των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων στις ξένες τράπεζες, με στόχο να αρχίσει σταδιακά να απελευθερώνει το σύστημα.

Η εποπτική αρχή, που επιφορτίστηκε τον τελευταίο μήνα με το δύσκολο έργο της διαχείρισης της αμφιλεγόμενης απόφασης του Eurogroup, προχώρησε με το υπουργείο Οικονομικών στην επιβολή περιοριστικών μέτρων εδώ και δέκα περίπου μέρες.

Αν και προσωρινά, τα μέτρα εκτιμάται ότι θα είναι δύσκολο να αρθούν για τις εγχώριες τράπεζες, καθώς υπάρχουν ανησυχίες για εκροές καταθέσεων.

Η κατάσταση που προέκυψε άλλωστε στα συνεργατικά, με μεγάλες ουρές καταθετών που επιθυμούσαν να προσθέσουν δικαιούχους στα γραμμάτια τους, δείχνει πόσο εύθραυστο είναι το σύστημα μετά τα κουρέματα στις δύο μεγάλες τράπεζες.

Αναγνωρίζοντας τα νέα δεδομένα, η εποπτική αρχή έχει ζητήσει από την τρόικα να υπάρξει διαφοροποίηση για τις διεθνείς τράπεζες, έτσι ώστε να «ανοίξει» το μέρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος που αφορά εταιρείες με διεθνείς δραστηριότητες.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν αρχικά υπέρ της μη επιβολής περιορισμών στη διακίνηση χρημάτων εντός και εκτός Κύπρου, αλλά ακολουθεί τώρα μια πιο συντηρητική πολιτική, υπό το φόβο μαζικών εκροών.

Νέα πρόταση

Η Κεντρική Τράπεζα απέστειλε πρόταση στους πιστωτές της Κύπρου που εισηγείται όπως οι ξένες τράπεζες με διεθνείς πελάτες να τεθούν σταδιακά εκτός των περιορισμών. Η χαλάρωση αφορά μόνο πελάτες των διεθνών τραπεζών που θα έχουν εισοδήματα εκτός Κύπρου.

Η κατηγοριοποίηση θα είναι δηλαδή διαφορετική από αυτή που ίσχυε πριν την απελευθέρωση του συστήματος μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων. Η ουσία θα είναι η πηγή των εισοδημάτων.

Αυτό δημιουργεί, βέβαια, λειτουργικές δυσκολίες καθώς θα είναι δύσκολο να διαχωριστούν οι επιχειρήσεις σε εταιρείες με εργασίες εντός και εκτός Κύπρου. Η Κεντρική Τράπεζα προτείνει στους πιστωτές όπως η αξιολόγηση γίνεται σε τρία στάδια, από τον εσωτερικό έλεγχο, από εξωτερικούς ελεγκτές και από την ίδια την εποπτική αρχή.

Ο τριπλός έλεγχος θα καταστήσουν, βέβαια, την αξιολόγηση αρκετά χρονοβόρα, αλλά τουλάχιστον θα υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για να μην υπάρχει εκμετάλλευση του συστήματος από εταιρείες με εγχώριες δραστηριότητες, για εκροή καταθέσεων.

Η Κεντρική Τράπεζα φαίνεται να εκτιμά ότι ακόμα και αν προκύψουν εκροές κεφαλαίων από τις ξένες τράπεζες, θα έχουν την ρευστοτική στήριξη των μητρικών τους, χωρίς να επιβαρύνουν τις κυπριακές αρχές, αφού δεν δικαιούνται έκτακτη ρευστότητα από την ΕΚΤ.