A- A+
Eurobank: Θα έλθουν νέα μέτρα λιτότητας αν δεν πετύχει η φορολογική μεταρρύθμιση
Στους συνήθειες υπόπτους, μισθωτούς και συνταξιούχους, θα προσφύγει ξανά το υπουργείο Οικονομικών για να κλείσει τις τρύπες του προϋπολογισμού, εάν δεν μειώσει τη φοροδιαφυγή, υποστηρίζει η Eurobank.

Όπως επισημαίνουν οι οικονομολόγοι της τράπεζας, η επίτευξη των στόχων για τα έσοδα του 2013 απαιτεί την γρήγορη αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος μέσω της υλοποίησης των αντίστοιχων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

«Η συνέχιση των καθυστερήσεων στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των φορολογικών εσόδων για το 2013 και το 2014» τονίζουν σχετικά.

Συνεπώς, προσθέτουν ότι «θα γίνει αναγκαία η λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το 2013 και το 2014 που θα πληρώσουν οι ''συνήθεις ύποπτοι'' μισθωτοί και συνταξιούχοι».

Σύμφωνα με την τράπεζα, ήδη αυτό το ενδεχόμενο δεν το απέκλεισαν ούτε η επικεφαλής του ΔΝΤ C. Langarde, ούτε η τρόικα. Αντίθετα, τόνισαν ότι για να μην φτάσουμε εκεί είναι αναγκαίο να προωθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα.

Τραγικές συνέπειες

«Προφανώς αυτό το ενδεχόμενο θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα και την καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών» υπογραμμίζει η Eurobank, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ελληνική οικονομία ήδη εισήλθε στον 6ο χρόνο με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ».

Ήδη τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο ΜΠΔΣ 2013-16 επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα και την καταναλωτική δαπάνη.

Αν η μείωση στην συνολική ζήτηση συγκρατηθεί σε επίπεδα κοντά, αλλά χαμηλότερα του -7,0% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, τότε αναμένουμε ότι υπάρχουν βάσιμες ελπίδες για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

«Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν το φορολογικό σύστημα. Τρία χρόνια καθυστερήσεων είναι αρκετά. Δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος» καταλήγει η τράπεζα

Επτά προτάσεις

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ για την 1η και 2η Αναθεώρηση του 2ου Προγράμματος Σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας (Έκθεση του ΔΝΤ στην συνέχεια) τα έσοδα του Προϋπολογισμού για το 2013 αναμένονται στα 79,1 δισ. ευρώ, μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2012 κατά -6,9% σε ετήσια βάση.

Κατά την Eurobank, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η κυβέρνηση την αμέσως επόμενη περίοδο θα πρέπει να εντατικοποιήσει την εφαρμογή μιας σειράς από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν τον τομέα των δημοσίων εσόδων.

Σύμφωνα με την τράπεζα, οι κυριότερες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

• Την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα συγχωνεύσεων / καταργήσεων. Σκοπός είναι η απομάκρυνση φορολογούμενου και υπάλληλου ΔΟΥ ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα διαφθοράς αλλά και για να χρησιμοποιηθεί καλύτερα το προσωπικό των ΔΟΥ.

• Την ενίσχυση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου των Φορολογικών Αρχών.

• Τον έλεγχο και την αξιολόγηση σχετικά με την επίτευξη των μηνιαίων στόχων για τα έσοδα.

• Τον καθορισμό συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων για τους φορολογικούς ελεγκτές και την 6-μηνιαία αξιολόγηση των τελευταίων. Σημειώστε ότι μέχρι σήμερα έχουν οριστεί αντίστοιχοι στόχοι για τον έλεγχο των φορολογουμένων με υψηλά εισοδήματα, των ελευθέρων επαγγελματιών κτλ. Δεν έχει όμως καταστεί δυνατή η επίτευξη των παραπάνω στόχων.

• Την πρόσληψη 200 εξωτερικών ελεγκτών και τη μετακίνηση προσωπικού των ΔΟΥ (2000 άτομα) με αντίστοιχη εμπειρία, στον τομέα εσόδων.

• Τον καθορισμό μηνιαίων στόχων και αντίστοιχη αξιολόγηση επίτευξης αναφορικά με την είσπραξη παλαιών φορολογικών χρεών προς το Δημόσιο και προστίμων.

• Τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την είσπραξη παλαιών φορολογικών χρεών προς το Δημόσιο και προστίμων.