A- A+
29 περιπτώσεις παράτυπων χρεώσεων από τις τράπεζες – Μήπως έτυχε και σε σας;
Το δίκιο τους μέσω του θεσμού του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών καταφέρνουν να βρουν εκατοντάδες συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες κάθε χρόνο. Διαβάστε 29 χαρακτηριστικές υποθέσεις.

Ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΜΤΕΥ) αποτελεί μία ανεξάρτητη αρχή που παρέχει τις υπηρεσίες της δωρεάν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν διαφορές με τις τράπεζες.

Στον Τραπεζικό Μεσολαβητή μπορούν να απευθυνθούν καταναλωτές, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 1.000.000 ευρώ, καθώς και επενδυτές που συναλλάσσονται με επενδυτικές εταιρείες, εφόσον οι συναλλαγές τους δεν αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες.

28 +1 υποθέσεις

Το Moneyonline.gr συγκέντρωσε 29 χαρακτηριστικές περιπτώσεις διαφορών μεταξύ νοικοκυριών ή επιχειρήσεων με τις τράπεζες, παρουσιάζοντας πώς επιλύθηκε το κάθε ζήτημα με την παρέμβαση του Τραπεζικού Μεσολαβητή.

Σε αυτές τις υποθέσεις υπάρχει δεδικασμένο. Αρα αν η περίπτωσή σας μοιάζει με κάποια από αυτές, σημαίνει ότι μπορεί η τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε να σας «αδικεί» σε κάποια συναλλαγή.

Συγκεκριμένα:

1. Ετεροχρονισμένη χρέωση αναλήψεων

Η παραπονούμενη προ διετίας είχε προβεί σε τέσσερις αναλήψεις από το λογαριασμό της μέσω ΑΤΜ στο εξωτερικό, συνολικού ποσού 1.220 €.

Πρόσφατα η τράπεζα την ενημέρωσε ότι λόγω προβλήματος στο μηχανογραφικό της σύστημα οι εν λόγω συναλλαγές δεν είχαν χρεωθεί στο λογαριασμό της και η ανωτέρω οφειλή της ανερχόταν μαζί με τους χρεωστικούς τόκους στο ποσό των 1.359,20 €.

Η μεσολάβησή μας είχε ως αποτέλεσμα να μην χρεωθεί τους ανωτέρω τόκους ή άλλες επιβαρύνσεις για το διάστημα των δύο ετών.

2. Συμψηφισμός οφειλών με υπόλοιπο λογαριασμού καταθέσεων

Πολύτεκνος και άνεργος ο οποίος είχε καταθέσει αίτηση για ένταξή του στο Ν.3869/2010 περί της ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, κατήγγειλε ότι η τράπεζα συμψήφισε το ποσό του επιδόματος ανεργίας του (636 €) όταν κατατέθηκε από τον ΟΑΕΔ στο λογαριασμό του, με ληξιπρόθεσμες οφειλές του.

Η άμεση παρέμβασή μας είχε ως αποτέλεσμα να αντιλογισθεί η εν λόγω χρέωση.

3. Δέσμευση κατάθεσης

Η παραπονούμενη με εξώδικό της διαμαρτυρήθηκε για αυθαίρετη δέσμευση ποσού 20.000 € στο λογαριασμό ταμιευτηρίου της.

Παρά την παρέλευση διμήνου, η τράπεζα δεν της είχε απαντήσει.

Η μεσολάβησή μας είχε ως αποτέλεσμα να ενημερωθεί η παραπονούμενη από την αρμόδια υπηρεσία της τράπεζας για την τακτοποίηση του θέματος.

4. Παραπλανητική διαφήμιση

Διαμαρτυρία καταθέτη για μη εκτοκισμό του λογαριασμού μισθοδοσίας του με τα επιτόκια που διαφήμιζε η τράπεζα στην τηλεόραση και στην ιστοσελίδα της.

Η τράπεζα ισχυρίσθηκε ότι, όπως είχε ενημερώσει προσυμβατικά τον παραπονούμενο, πρόκειται για λογαριασμό μισθοδοσίας με κλιμακούμενο επιτόκιο και το εκάστοτε υπόλοιπο της κατάθεσης εκτοκίζεται στο σύνολό του με το επιτόκιο της κλίμακας στην οποία εμπίπτει, ως εξής:
υπόλοιπο λογαριασμού 0-3.000 € με επιτόκιο 4,25%, 3.000,01 € και άνω με επιτόκιο 0,75%.

Επίσης διευκρίνισε ότι τα επιτόκια είναι αντίστροφα της αύξησης των υπολοίπων των λογαριασμών, με αποτέλεσμα η τήρηση μικρών υπολοίπων να λειτουργεί ευνοϊκά.

Μετά την εξέταση του θέματος, ο Μ.Τ.Ε.Υ. απηύθυνε σύσταση στην τράπεζα για υπολογισμό των τόκων έως το ποσό των 3.000 € με το προνομιακό επιτόκιο 4,25% από το άνοιγμα του λογαριασμού του εν λόγω συναλλασσόμενου έως σήμερα (εκτοκισμός με κλιμακωτό επιτόκιο) και την πίστωσή του με τη διαφορά του ποσού των τόκων που θα προέκυπταν σε σχέση με τους τόκους που ήδη λογίσθηκαν για το ποσό των 3.000 € (εκτοκισμός με κλιμακούμενο επιτόκιο), κρίνοντας την εν λόγω διαφήμιση αθέμιτη και παραπλανητική, καθώς και τη σχετική προσυμβατική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα ως μη επαρκή.

5. Αμφισβήτηση ταμειακής συναλλαγής

Η παραπονούμενη, ηλικιωμένη, κατήγγειλε ότι, κατά την ανάληψη ποσού 4.500 € από το ταμείο καταστήματος της τράπεζας, παρέλαβε 4.000 € ενώ η κόρη της που τη συνόδευε είδε ότι η ταμίας καταμέτρησε στο μηχάνημα 35 χαρτονομίσματα των 100€, αλλά δεν ήξερε τι ποσό είχε αιτηθεί η μητέρα της.

Παρότι διαμαρτυρήθηκε αμέσως μετά, η απάντηση της τράπεζας ήταν αρνητική. Κατά την εξέταση του θέματος η τράπεζα μας γνώρισε ότι η ανάλυση χρηματικού στο παραστατικό της επίμαχης ανάληψης ήταν 40x100 € και 1 x 500, επίσης ότι από τη συμφωνία ταμείου, παρουσία του διευθυντή του καταστήματος δεν είχε προκύψει διαφορά (επισύναψε αντίγραφο) και ότι απόσπασμα βιντεοκασέτας δεν υπήρχε διότι κάθε δίσκος έχει δυνατότητα αποθήκευσης συναλλαγών 30 ημερών και μετά επανεγγράφεται.

Επίσης ο δ/ντής του καταστήματος και ο επικεφαλής εργασιών του ήταν εξ αρχής ενήμεροι και δεν είχαν άλλοτε αντιμετωπίσει παρόμοιες διαμαρτυρίες.

Ο ΜΤΕΥ συνέστησε την πίστωση του λογαριασμού της παραπονούμενης με 500 € δεδομένου ότι, εφόσον το κατάστημα ενημερώθηκε άμεσα για το θέμα, θα έπρεπε να μεριμνήσουν να κρατηθεί άμεσα η βιντεοσκόπηση της συγκεκριμένης συναλλαγής προς άρση κάθε αμφιβολίας.

6. Συμψηφισμός οφειλών με προϊόν λογαριασμού συντάξεως

Η τράπεζα δεν είχε απαντήσει σε διαμαρτυρία της παραπονούμενης για συμψηφισμό με το υπόλοιπο λογαριασμού στον οποίο κατατίθεται η σύνταξή της, οφειλών της από καταναλωτικό δάνειο.

Η ίδια ισχυριζόταν ότι είχε εξοφλήσει το εν λόγω δάνειο από το 2004 με διακανονισμό και έκτοτε δεν είχε οχληθεί από την τράπεζα.

Μετά από την παρέμβαση του Γραφείου, η τράπεζα προέβη σε αντιλογισμό της εν λόγω χρέωσης και χορήγησε βεβαίωση εξόφλησης οφειλών στην παραπονούμενη.

7. Μεταβολή επιτοκίου

Παρότι η σύμβαση στεγαστικού δανείου του παραπονούμενου ανέφερε ρητά ότι η αναπροσαρμογή του επιτοκίου θα γίνεται προς την ίδια κατεύθυνση και στην ίδια έκταση στο 100% της μεταβολής του Euribor, ωστόσο, παρά τις διαδοχικές μειώσεις του εν λόγω δείκτη από το 2006 έως το 2009, το επιτόκιό του αυξανόταν.

Ο ΜΤΕΥ αφού εξέτασε διεξοδικά το θέμα, συνέστησε στην τράπεζα, σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων (Ν.2251/94, ΠΔ/ΤΕ 2501/02, ΕΤΠΘ 178/3/04, Υ.Α. Ζ1-798/08) την ορθή εφαρμογή του σχετικού συμβατικού όρου για τη μεταβολή του επιτοκίου και την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των ποσών των επιπλέον τόκων που εισπράχθηκαν.

8. Καθυστέρηση παροχής διευκρινίσεων

Η τράπεζα καθυστερούσε να πληροφορήσει δανειολήπτρια σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασής της χωρίς τη συναίνεσή της, την παράλειψη χρέωσης μιας δόσης του δανείου της στον συνδεδεμένο λογαριασμό ταμιευτηρίου της και την καταβολή αυξημένων μηνιαίων ασφαλίστρων λόγω του ότι η ασφαλιστική εταιρία του ομίλου είχε παύσει τις εργασίες της.

Με παρέμβαση του Μ.Τ.Ε.Υ. επιταχύνθηκαν οι σχετικές ενέργειες και χορηγήθηκε στην παραπονούμενη βεβαίωση εξόφλησής του.

9. Μη εκταμίευση υπολοίπου στεγαστικού δανείου

Η τράπεζα αρνήθηκε να εκταμιεύσει το υπόλοιπο (80.000 €) στεγαστικού δανείου (200.000 €) με την αιτιολογία ότι οι δανειολήπτες είχαν καθυστερήσει, δεδομένου ότι η σύμβαση είχε υπογραφεί το 2006.

Εναλλακτικά τους πρότεινε την υπογραφή νέας σύμβασης με αυξημένο επιτόκιο.

Ως αποτέλεσμα της εξέτασης της υπόθεσης από τον ΜΤΕΥ, η τράπεζα γνωστοποίησε στους παραπονούμενους νέα πρόταση διευθέτησης της διαφοράς που έγινε αποδεκτή από αυτούς.

10. Διαφωνία ως προς τον τρόπο αποπληρωμής δανείου

Η δανειολήπτρια ισχυρίσθηκε ότι, βάσει της συμφωνίας της με την τράπεζα, το ποσό του προσωπικού δανείου που της χορηγήθηκε θα εξοφλούσε αφενός τμήμα της δόσης του παλαιού δανείου της το υπόλοιπο του οποίου είχε μεταφέρει στην τράπεζα, αφετέρου τις τρέχουσες χρεώσεις από τις συναλλαγές με την πιστωτική της κάρτα.

Αντί αυτών εξοφλούνταν μόνο το εκ μεταφοράς ποσό του δανείου.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι τηρούνταν ο σχετικός συμβατικός όρος που προέβλεπε προτεραιότητα στην εξόφληση ποσών που εκτοκίζονταν κάθε φορά με χαμηλότερο επιτόκιο και ενημερώθηκε σχετικά η παραπονούμενη.

11. Σφάλμα κατά την αποπληρωμή δανείου

Παρότι δανειολήπτρια είχε καταβάλει το 2007 το ποσό των 20.000 € σε εξόφληση υπολοίπου δανείου της, πρόσφατα ενημερώθηκε ότι οφείλει 12.000 €.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι το ποσό που είχε καταβάλει είχε πιστωθεί, χωρίς ενημέρωσή της, στον τροφοδότη λογαριασμό ταμιευτηρίου και εξακολούθησε η ανάληψη των μηνιαίων δόσεων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Κατόπιν τούτου η τράπεζα διέγραψε την οφειλή της και της χορήγησε βεβαίωση εξόφλησης.

12. Χρέωση εξόδων καθυστέρησης

Δανειολήπτης διαμαρτυρήθηκε για τη χρέωση του λογαριασμού του από την τράπεζα με «έξοδα καθυστέρησης» που αφορούσαν στην παρακολούθηση του δανείου του λόγω υπερήμερων οφειλών και στη σχετική ενημέρωσή του.

Η εξέταση του θέματος από τον ΜΤΕΥ και η επίκληση των ισχυουσών διατάξεων (Ν. 2251/93, ΠΔ/ΤΕ 2501/02, ΠΔ/ΤΕ 2393/96, ΑΚ 200, 281, 288) είχε ως αποτέλεσμα να αντιλογίσει η τράπεζα τις σχετικές χρεώσεις.

Επίσης μας ενημέρωσε ότι ανέστειλε γενικότερα την εφαρμογή της εν λόγω επιβάρυνσης.

13. Ελλιπής ενημέρωση

Ένα έτος μετά την υπογραφή νέας σύμβασης στεγαστικού δανείου με ευνοϊκότερο επιτόκιο, η παραπονούμενη ενημερώθηκε ότι είχε παύσει να ισχύει η δωρεάν ασφάλιση ζωής που της παρείχε η τράπεζα.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της υπόθεσης από τον ΜΤΕΥ η τράπεζα ικανοποίησε το αίτημά της για επαναφορά της δωρεάν ασφαλιστικής κάλυψης.

Η δανειολήπτρια ευχαρίστησε θερμά για την παρέμβασή μας.

14. Άρνηση εξάλειψης προσημείωσης

Δανειολήπτρια προσέφυγε στον ΜΤΕΥ διότι η τράπεζα αρνήθηκε να συναινέσει στην εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης που είχε εγγραφεί σε ακίνητό της προς εξασφάλιση στεγαστικού δανείου της το οποίο είχε αποπληρώσει, απαιτώντας την αποπληρωμή και άλλης οφειλής της από επιχειρηματικό δάνειο στο οποίο ενεχόταν ως εγγυήτρια.

Η παρέμβασή μας είχε ως αποτέλεσμα να της χορηγηθεί άμεσα η σχετική επιστολή συναίνεσης για την άρση της προσημείωσης.

15. Επιβάρυνση με κόστος επανατοποθέτησης λόγω προστασίας επιτοκίου

Εγγυητής σε σύμβαση στεγαστικού δανείου ύψους 150.000 € κυμαινομένου επιτοκίου με προστασία +/- 2%, όταν θέλησε να προβεί σε μερική πρόωρη εξόφληση του δανείου, ενημερώθηκε ότι θα επιβαρυνόταν με το κόστος επανατοποθέτησης λόγω προστασίας του επιτοκίου, ύψους 3.000 € - 3.500 €.

Ο ΜΤΕΥ κατά την εξέταση του θέματος διαπίστωσε αοριστία του σχετικού συμβατικού όρου ως προς την αιτία της εν λόγω επιβάρυνσης, εσφαλμένο υπολογισμό του ποσού της (με χρονική βάση υπολογισμού των τόκων το έτος των 360 ημερών), καθώς και μη απόδειξη της ζημίας που επρόκειτο να υποστεί εν προκειμένω η τράπεζα. Κατόπιν τούτου η τράπεζα απάλλαξε τον παραπονούμενο από την ανωτέρω επιβάρυνση.

16. Κλοπή κάρτας με «απόσπαση της προσοχής» του κατόχου

Κατά τη διενέργεια ανάληψης μέσω ΑΤΜ με την πιστωτική του κάρτα, άγνωστοι του απέσπασαν την προσοχή δείχνοντάς του χαρτονόμισμα που είχαν πετάξει στο πεζοδρόμιο και με τον τρόπο αυτό πέτυχαν την αντικατάσταση της κάρτας του στην ΑΤΜ με άλλη, τρίτου προσώπου.

Έχοντας ήδη υποκλέψει το ΡΙΝ παρακολουθώντας τη συναλλαγή του, προέβησαν σε αναλήψεις ποσού 2.200 € από το λογαριασμό του.

Η ικανοποίηση του αιτήματός του για αντιλογισμό του εν λόγω ποσού δεν κατέστη δυνατή διότι δεν υπήρξε θέμα ηλεκτρονικής κλοπής και χρησιμοποιήθηκε ο σωστός αριθμός ΡΙΝ.

17. Παράνομες χρεώσεις σε πιστωτική κάρτα

Παρότι την 6/7/2010 είχε ακυρωθεί η πιστωτική κάρτα της κατόχου, στις 13 και 22/7/2010 πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις από το λογαριασμό της συνολικού ύψους 2.219 €.

Από την εξέταση της υπόθεσης προέκυψε ότι σε αντικατάσταση της ακυρωμένης κάρτας είχε σταλεί από την τράπεζα με απλό ταχυδρομείο τόσο η νέα πιστωτική της κάρτα όσο και ο αντίστοιχος αριθμός ΡΙΝ, ενόσω όμως η κάτοχος απουσίαζε στο εξωτερικό.

Ως αποτέλεσμα η τράπεζα αντιλόγισε το ανωτέρω ποσό των αμφισβητούμενων αναλήψεων.

18. Απάτη «Lebanese loop»

Κατά τη διενέργεια ανάληψης με την πιστωτική του κάρτα μέσω ΑΤΜ το οποίο λειτουργούσε κανονικά, διακόπηκε η λειτουργία του και ο κάτοχος δεν μπορούσε να ολοκληρώσει ή να ακυρώσει τη συναλλαγή, ούτε να παραλάβει την κάρτα του.

Εν τω μεταξύ τον πλησίασε αλλοδαπός και του είπε ότι το ίδιο συνέβη και σε αυτόν την προηγούμενη ημέρα.

Ο κάτοχος, παρότι δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, κατάφερε να ενημερώσει την τράπεζα εντός 10 λεπτών της ώρας. Παρά ταύτα είχαν ήδη πραγματοποιηθεί με την κάρτα του επτά αναλήψεις, συνολικού ποσού 2.600 €.

Μετά την εξέταση της υπόθεσης, δεδομένου ότι ήταν προφανές ότι επρόκειτο για διενέργεια παράνομων αναλήψεων μετά από υποκλοπή του ΡΙΝ και κράτηση της κάρτας στην ΑΤΜ με τοποθέτηση ελάσματος στον καρταναγνώστη («Lebanese loop»), ο ΜΤΕΥ απηύθυνε σύσταση στην τράπεζα και το ανωτέρω ποσό πιστώθηκε στο λογαριασμό του κατόχου.

19. Παράνομες αναλήψεις μέσω ΑΤΜ

Κατά τον έλεγχο του λογαριασμού της πιστωτικής του κάρτας μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής ο κάτοχος διαπίστωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί παράνομες χρεώσεις συνολικού ποσού 1.550 € τις οποίες αμφισβήτησε.

Από την εξέταση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω χρεώσεις αφορούσαν αναλήψεις που είχαν πραγματοποιηθεί στις Η.Π.Α. όπου αποδεδειγμένα δεν είχε ταξιδέψει ο κάτοχος και το εν λόγω ποσό αντιλογίσθηκε από την τράπεζα.

20. Παραγγελία εμπορευμάτων από απόσταση

Μέσω ένωσης καταναλωτών, η παραπονούμενη μας γνώρισε ότι έδωσε τον αριθμό της πιστωτικής της κάρτας σε εκπρόσωπο εμπορικής επιχείρησης, ο οποίος της υποσχέθηκε ότι θα εκδοθούν τρεις νέες πιστωτικές κάρτες στο όνομά της εάν παραγγείλει εμπορεύματα και χρεωθεί η αξία τους στην υφιστάμενη κάρτα της.

Παρότι έγιναν εννέα χρεώσεις, συνολικού ποσού 3.600 €, καθ’ υπέρβαση του πιστωτικού ορίου της, όχι μόνο δεν εκδόθηκαν νέες κάρτες αλλά, όταν η παραπονούμενη θέλησε να επιστρέψει τα εμπορεύματα, δεν κατέστη δυνατό διότι εν τω μεταξύ η επιχείρηση είχε παύσει τη λειτουργία της.

Εν τω μεταξύ η τράπεζα ζήτησε με εξώδικο την εξόφληση της ληξιπρόθεσμης οφειλής της.

Η εξέταση της υπόθεσης από τον ΜΤΕΥ είχε ως αποτέλεσμα τον αντιλογισμό του ανωτέρω ποσού πλέον τόκων.

21. Λάθος χειρισμός κατά την κατάθεση μέσω ΑΤΜ

Κατά τη διενέργεια κατάθεσης του προϊόντος της μισθοδοσίας του μέσω ΑΤΜ, αλλοδαπός τοποθέτησε χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 800 € απευθείας στη θυρίδα της ΑΤΜ χωρίς φάκελο, με αποτέλεσμα να μην πιστωθεί ο λογαριασμός του με το ανωτέρω ποσό.

Μετά την παρέμβαση του ΜΤΕΥ, η τράπεζα, παρότι, όπως σημείωσε, δεν είχε τηρηθεί η ορθή διαδικασία κατά την κατάθεση, ούτε εντοπίσθηκαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν σφάλμα των υπαλλήλων της, για κοινωνικούς λόγους, πίστωσε το ποσό των 800 € στο λογαριασμό του.

22. Χρέωση χωρίς υπογραφή παραστατικού

Όταν κατά τη χρήση χρεωστικής κάρτας σε εμπορική επιχείρηση για πληρωμή ποσού 65,50 € δεν εκδόθηκε παραστατικό προς υπογραφή από το POS, η κάτοχος συμφώνησε να ακυρωθεί η συναλλαγή και να πληρώσει με μετρητά.

Παρά ταύτα, ο λογαριασμός της χρεώθηκε με το εν λόγω ποσό. Ως αποτέλεσμα της μεσολάβησης του ΜΤΕΥ η τράπεζα ακύρωσε τη συναλλαγή και το ποσό επιστράφηκε στο λογαριασμό της.

23. Εσφαλμένη χρέωση λόγω δυσλειτουργίας του μηχανογραφικού της τράπεζας

Κάτοχος κάρτας της τράπεζας συμμετείχε σε διαφημιζόμενο ειδικό πρόγραμμα ανταμοιβής, σύμφωνα με το οποίο ο λογαριασμός της επρόκειτο να πιστωθεί με το ποσό των 50 € κατά την πραγματοποίηση αγοράς ύψους 64,35 €.

Αντ’ αυτού χρεώθηκε με το σύνολο του ποσού. Κατά την εξέταση της υπόθεσης από τον ΜΤΕΥ διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω χρέωση οφειλόταν σε δυσλειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος της τράπεζας και το ποσό των 50 € πλέον των αναλογούντων τόκων αντιλογίσθηκε.

24. Κλοπή κάρτας

Άγνωστος αφαίρεσε την πιστωτική κάρτα κατόχου από την εξωτερική θήκη της τσάντας του, ενώ βρισκόταν στο μετρό.

Την επόμενη ημέρα, όταν το αντιλήφθηκε και ακύρωσε την κάρτα, ο δράστης είχε ήδη πραγματοποιήσει συναλλαγές/αγορές συνολικού ύψους 7.300 €.

Η τράπεζα αντιλόγισε συναλλαγές συνολικού ποσού 3.147,48 € λόγω μη προσκόμισης παραστατικών από τις επιχειρήσεις, αλλά ήταν αρνητική στο αίτημα του κατόχου για επιστροφή και του υπόλοιπου ποσού συναλλαγών.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της υπόθεσης από τον ΜΤΕΥ η τράπεζα αποδέχθηκε σύστασή μας για αντιλογισμό συνολικού ποσού 3.381,36 € που αφορούσε σε:

α) έξι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μετά την επισήμανση αυθημερόν από την τράπεζα ασυνήθιστης χρήσης της κάρτας, χωρίς όμως να ακολουθήσει προσωρινή φραγή της, διότι δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσουν με τον κάτοχο, καθώς και

β) δύο συναλλαγές στο ίδιο κατάστημα εντός 9 λεπτών της ώρας (ένδειξη split sale).

25. Phishing mail

Κάτοχος χρεωστικής κάρτας εξαπατήθηκε και αποκάλυψε τον αριθμό της κάρτας της και το ΡΙΝ απαντώντας σε e-mail που δήθεν προερχόταν από την τράπεζα, προκειμένου να εκδοθεί η νέα κάρτα της.

Ως αποτέλεσμα, ο λογαριασμός της χρεώθηκε με δύο παράνομες αναλήψεις συνολικού ύψους 1.200 € που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα ενώ η ίδια απουσίαζε στην Κω.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι οι εν λόγω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με κάρτα – κλώνο και η τράπεζα, αφού εντόπισε τις ύποπτες κινήσεις, προέβη άμεσα σε φραγή της κάρτας για την αποτροπή μεγαλύτερης επιβάρυνσής της κατόχου.

Ο ΜΤΕΥ συνέστησε τον αντιλογισμό των εν λόγω χρεώσεων δεδομένου ότι κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση συναλλαγών μέσω ΑΤΜ της τράπεζας με μη γνήσια κάρτα.

26. Άρνηση σφράγισης επιταγής

Η τράπεζα επικαλούμενη ότι το μπλοκ επιταγών πελάτη της είχε δηλωθεί ως απωλεσθέν, αρνήθηκε να σφραγίσει επιταγή που εμφανίσθηκε εμπρόθεσμα από τον κομιστή.

Ο τελευταίος ζήτησε να επικοινωνήσει η τράπεζα με τον εκδότη της επιταγής ώστε να εξοφληθεί, διαφορετικά να σφραγισθεί αναδρομικά.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης η τράπεζα ενημέρωσε τον παραπονούμενο να προσκομίσει την εν λόγω επιταγή για να σφραγισθεί.

27. Επίμονες οχλήσεις κληρονόμων

Κατά τη διάρκεια της τετράμηνης προθεσμίας για αποποίηση κληρονομιάς, η τράπεζα, παρότι ήταν ενήμερη για το θάνατο οφειλέτιδος, εξακολουθούσε να οχλεί τους κληρονόμους της τόσο τηλεφωνικά όσο και εγγράφως, με επιστολές που αποστέλλονταν στο όνομά της αποβιωσάσης, για ληξιπρόθεσμες οφειλές της από πιστωτική κάρτα.

Μετά από παρέμβαση του ΜΤΕΥ η τράπεζα διαβεβαίωσε εγγράφως τους κληρονόμους ότι θα παύσουν οι οχλήσεις μέχρι την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας.

28. Ελλιπής έλεγχος ταυτοπροσωπίας

Τρίτο πρόσωπο με πλαστό δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού (ροζ κάρτα) και την ειδοποίηση επιστροφής φόρου του παραπονούμενου κατάφερε να εισπράξει 414,95 € από το ταμείο καταστήματος της τράπεζας.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης ο ΜΤΕΥ γνώρισε στην τράπεζα ότι, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, οι τράπεζες απαιτείται να πιστοποιούν την ταυτότητα αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το καθεστώς του πρόσφυγα και τους έχει χορηγηθεί το «Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού Φυγάδα», εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν στην κατοχή τους ισχύον διαβατήριο, με βάση το ανωτέρω «Ειδικό Δελτίο» και όχι με το δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού.

Επίσης δεν είχε πιστοποιηθεί εν προκειμένω το ασκούμενο επάγγελμα, η επαγγελματική διεύθυνση και το τηλέφωνο του συναλλασσόμενου.

Συνεπώς θα έπρεπε να αποδοθεί το ανωτέρω ποσό στον παραπονούμενο, κάτι που έπραξε η τράπεζα.

29. Αμφισβήτηση ύψους οφειλών

Παραπονούμενος αμφισβήτησε το ύψος των οφειλών του προς την τράπεζα όπως απεικονίζονταν στη βεβαίωση που του χορηγήθηκε προκειμένου να αιτηθεί την ένταξή του στις διατάξεις του Νόμου 3869/2010.

Κατά την εξέταση της υπόθεσης από τον ΜΤΕΥ διαπιστώθηκε ότι το δάνειό του προερχόταν αποκλειστικά από κεφάλαια του ΟΕΚ των οποίων τη διαχείριση είχε αναλάβει η τράπεζα.

Εν τω μεταξύ, το έτος 2000 ο ΟΕΚ είχε υπαγάγει το εν λόγω δάνειο σε ρύθμιση με κεφαλαιοποίηση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών, με αποτέλεσμα το νέο κεφάλαιο του δανείου να υπερβαίνει το αρχικά χορηγηθέν.