A- A+
Καταθέσεις στο εξωτερικό: Ο τρόπος, ο βαθμός προστασίας και τα ρίσκα
Πολλαπλασιάστηκε μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους ο αριθμός των Ελλήνων, που υπό το φόβο εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη, έβγαλαν τα χρήματά τους από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Από τις αρχές του 2009 συνολικά πάνω από 70 δισ. ευρώ αποσύρθηκαν από τις ελληνικές τράπεζες, εκ των οποίων τα 20 δισ. ευρώ περίπου κατέληξαν με εμβάσματα σε πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Οι επιλογές που έχει κάποιος που θέλει να αποφύγει την αυτόματη μετατροπή των καταθέσεών του σε δραχμές σε περίπτωση εξόδου από το ευρώ και αποφασίζει να εξάγει τις αποταμιεύσεις τους εκτός Ελλάδος, είναι συγκεκριμένες.

Το τίμημα βέβαια για την προστασία αυτή είναι σχετικά μεγάλο, καθώς τις σίγουρες και υψηλές αποδόσεις που προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες μέσω των προθεσμιακών καταθέσεων, δύσκολα θα τις βρει κάποιος στο εξωτερικό.

Οι εναλλακτικές λύσεις

Για όσους πάντως εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η Ελλάδα δε θα τα καταφέρει και ότι θα επιστρέψει στη δραχμή, υπάρχουν οι ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:

1. Λογαριασμός σε ξένη τράπεζα

Ο τρόπος: Για το άνοιγμα ενός λογαριασμού στο εξωτερικό η τυπική διαδικασία προβλέπει την παρουσία του δικαιούχου στο κατάστημα.

Με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ δεν επιτρέπεται η άρνηση από τραπεζικό ίδρυμα να εξυπηρετήσει πολίτη που προέρχεται από άλλη χώρα της Ενωσης.

Ωστόσο, στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι οι τράπεζες δεν είναι και τόσο άνετες στο άνοιγμα ενός λογαριασμού σε υπήκοο άλλης χώρας.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει το διαβατήριό του, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι διαμένει στη χώρα που βρίσκεται η τράπεζα τουλάχιστον για κάποιους μήνες το χρόνο.

Αν είναι απλός τουρίστας, τότε θα πρέπει να πει στην τράπεζα μία δικαιολογία, πχ. ότι θέλει τον επόμενο χρόνο να επισκεφτεί αρκετές φορές τη χώρα και θέλει να έχει χρήματα εκεί. Αν η τράπεζα θεωρήσει λογικές τις αιτιάσεις προχωρά στο άνοιγμα του λογαριασμού.

Σημειώνεται πάντως ότι άνοιγμα λογαριασμού στο εξωτερικό μπορεί να γίνει και από την Ελλάδα, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διεθνούς προσωπικής (personal banking) και ιδιωτικής (private banking) τραπεζικής που προσφέρουν ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα υποκαταστήματα στην Ελλάδα και αποστέλλονται στην έδρα της τράπεζας, όπου ανοίγει ο λογαριασμός για να αποσταλεί εν συνεχεία το έμβασμα. Για να γίνει αυτό απαιτείται κατάθεση τουλάχιστον 80.000 ευρώ.

Η προστασία: Σε περίπτωση επιστροφής της Ελλάδας στη δραχμή οι καταθέσεις που βρίσκονται εκτός εγχώριου τραπεζικού συστήματος θα παραμείνουν στο νόμισμα του λογαριασμού που έχει ανοιχτεί.

Ο κίνδυνος: Τα ρίσκα που λαμβάνει κάποιος που στέλνει τα χρήματά του στο εξωτερικό είναι τρία:

1) Τα χρήματα που αποστέλλονται στο εξωτερικό μπορούν να ελεγχθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς καταγράφονται όλα τα εμβάσματα.

Αν γίνει φορολογικός έλεγχος και αποδειχθεί ότι υπήρξε φοροδιαφυγή του καταθέτη, κινούνται οι διαδικασίες περί ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».

2) Σε περίπτωση εξόδου από το ευρώ, μπορεί να υπάρξει διακρατική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας όπου βρίσκονται τα χρήματα, η οποία θα προβλέπει τη μετατροπή σε δραχμές των κεφαλαίων που προήλθαν τα τελευταία χρόνια από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και ανήκουν σε Έλληνες.

3) Ορισμένα ομόλογα που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια ξένων τραπεζών διέπονται από το αγγλικό δίκαιο.

Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση ελληνικής πτώχευσης υπάρχει η δυνατότητα από την ξένη τράπεζα που κατέχει αυτού του είδους τα ομόλογα, να προχωρήσει σε κατάσχεση καταθέσεων Ελλήνων υπηκόων, ως αποζημίωση για τη ζημιά που θα έχει υποστεί από το ελληνικό δημόσιο.


2. Αγορά κρατικών ομολόγων

Ο τρόπος: Μέσω των υπηρεσιών private banking και personal banking οι πελάτες των τραπεζών μπορούν να αποκτήσουν κρατικά ομόλογα ξένων χωρών ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Συνήθως, χρειάζονται κεφάλαια ύψους 100.000 ευρώ και άνω για τη χρήση των παραπάνω υπηρεσιών και κατ΄ επέκταση για την αγορά τέτοιων τίτλων.

Η προστασία: Εάν κάποιος έχει για παράδειγμα ομόλογα της Γερμανίας, στη λήξη τους θα λάβει από τον εκδότη, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το γερμανικό δημόσιο, το κεφάλαιό του σε ευρώ.

Αρα δεν διατρέχει κίνδυνο σε περίπτωση που η Ελλάδα επιστρέψει στη δραχμή.

Ο κίνδυνος: Σε περίπτωση ρευστοποίησης πριν από τη λήξη τους, είναι πιθανό τα ομόλογα να διαπραγματεύονται σε χαμηλότερα επίπεδα από την τιμή στην οποία αποκτήθηκαν.

Αρα, ο ομολογιούχους μπορεί να υποστεί κεφαλαιακές απώλειες. Επίσης, λόγω του χαμηλού τους κινδύνου τα επιτόκια αυτών των τίτλων είναι πολύ χαμηλά.


3. Αγορά μετοχών ξένων εταιρειών

Ο τρόπος: Μέσω των μεγάλων χρηματιστηριακών εταιρειών ή των τραπεζών οι Έλληνες έχουν πρόσβαση στα ξένα χρηματιστήρια.

Ετσι, μπορούν να αποκτήσουν μετοχές που διαπραγματεύονται σε κεφαλαιαγορές σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου.

Η προστασία: Σε αυτήν την περίπτωση δεν κινδυνεύουν από το ενδεχόμενο επιστροφής στη δραχμή, καθώς τα κεφάλαιά τους βρίσκονται εκτός ελληνικού τραπεζικού συστήματος και η ρευστοποίηση των μετοχών γίνεται στο νόμισμα του χρηματιστηρίου στο οποίο διαπραγματεύονται.

Ο κίνδυνος: Οι αξίες των μετοχών μεταβάλλονται καθημερινώς. Ως εκ τούτου είναι πιθανή η καταγραφή ζημιών σε περίπτωση που η ρευστοποίηση γίνει σε τιμή χαμηλότερη της τιμής αγοράς.