A- A+
Τι έδειξε η άσκηση της Blackrock για τα προβληματικά δάνεια των τραπεζών
Μεταξύ 15 και 18 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το «κουστούμι» που «έραψε» στις ελληνικές τράπεζες ο ελεγκτικός οίκος Blackrock, μέσω της διαγνωστικής άσκησης για τα επισφαλή τους δάνεια.

Εφόσον επαληθευτεί αυτό το νούμερο, ο κλάδος «πέφτει στα μαλακά», καθώς από το παραπάνω ποσό θα αφαιρεθούν οι προβλέψεις που έχουν ήδη διενεργήσει οι τράπεζες για τα προβληματικά τους δάνεια, ενώ θα συνεκτιμηθούν και μελλοντικά έσοδα της ερχόμενης τριετίας.

Ό,τι μείνει θα εμφανιστεί ως ζημιά στα αποτελέσματα των τραπεζών, οι οποίες θα αναγκαστούν να προχωρήσουν στις διαγραφές που απαιτούνται για τη διατήρηση των χαρτοφυλακίων τους «καθαρών».

Οι επισφάλειες ανά τράπεζα

H Blackrock είχε την περασμένη εβδομάδα συναντήσεις με την κάθε τράπεζα, για την παράδοση των αποτελεσμάτων της διαγνωστικής άσκησης που «έτρεξε», με στόχο τον υπολογισμό των δανείων που θα «σκάσουν» την επόμενη τριετία.

Στις περισσότερες τράπεζες, και ιδιαίτερα στις μεγάλες, επικρατεί ικανοποίηση για τα ευρήματά της, καθώς οι ζημιές που προκύπτουν θεωρούνται απολύτως διαχειρίσιμες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank, Eurobank) εμφανίζουν επισφάλειες ύψους 13 – 14 δισ. ευρώ.

Οι κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης

Η Τράπεζα της Ελλάδος αφού μελετήσει την έκθεση της Blackrock και τα επιχειρησιακά σχέδια που θα της επιδώσουν οι τράπεζες, θα υπολογίσει το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών της κάθε μιας ξεχωριστά, προκειμένου να διατηρούν πάνω από τα ελάχιστο επιτρεπτό όριο (9% ή 10%) το δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1).

Για το σχετικό υπολογισμό θα ληφθεί φυσικά υπόψιν και η απομείωση που θα υποστούν οι τράπεζες από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (PSI).

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος θα παραδώσει στο τέλος Φεβρουαρίου στη διοίκηση της κάθε τράπεζας το συνολικό «λογαριασμό», σε σχέση με τα κεφάλαια που θα χρειαστεί να αντλήσει.

Θα δοθεί περιθώριο στις τράπεζες έως και το τέλος Απριλίου για την εκπόνηση σχεδίων ανακεφαλαιοποίησης, τα οποία θα ελεγχθούν από την εταιρεία συμβούλων Bain, που έχει προσλάβει για αυτό το σκοπό η Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο κίνδυνος κρατικοποίησης

Όποια τράπεζα δεν καταφέρει να αντλήσει τα κεφάλαια που χρειάζεται, αναγκαστικά θα προσφεύγει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο θα προικοδοτηθεί από την τρόικα με 40 δισ. ευρώ για αυτό το σκοπό.

Επειδή οι ζημιές για τις ελληνικές τράπεζες από το PSI και την Blackrock θα είναι πρωτοφανείς, ο κίνδυνος κρατικοποίησής τους ή μάλλον «τροϊκοποίησής» τους είναι υπαρκτός.

Αυτό θα συμβεί διότι η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι το ΤΧΣ θα στηρίξει τις αδύναμες κεφαλαιακά τράπεζες με κοινές μετοχές, τις οποίας θα αποκτήσει σε τιμές χαμηλότερες αυτών που ισχύουν στην αγορά.

Σε μία τέτοια περίπτωση, η περιουσία των παλαιών μετόχων θα υποστεί σημαντική μείωση (dilution), με αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου των τραπεζών στις οποίες σήμερα ορίζουν τις διοικήσεις.

Βασικός μέτοχος και ρυθμιστής των συσχετισμών σε μία τέτοια περίπτωση θα καταστεί το ΤΧΣ, το οποίο ελέγχεται από την τρόικα.

Το λόμπι των τραπεζιτών

Πάντως, οι τραπεζίτες έχουν δημιουργήσει ένα ισχυρό λόμπι που πιέζει προς πάσα κατεύθυνση για αλλαγή του τρόπου στήριξης που προβλέπει ο νόμος που ψήφισε πριν από λίγους μήνες η ελληνική κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας έχουν διατυπωθεί διάφορες προτάσεις, προκειμένου να μη χάσουν το μάνατζμεντ των τραπεζών.

Με βάση την επικρατέστερη από αυτές, προτείνεται ο διαχωρισμός των ζημιών και κατ΄ επέκταση του τρόπου κάλυψής τους από τους μηχανισμούς στήριξης, ανάλογα με την προέλευσή τους.

Συγκεκριμένα, οι απώλειες από το PSI, που είναι αποτέλεσμα της αφερεγγυότητας του δημοσίου, συστήνεται να καλυφθούν με κοινές άνευ ψήφου ή με προνομιούχες μετοχές και οι απομειώσεις λόγω των προβληματικών δανείων με κοινές μετοχές.

Η ασφάλεια των καταθέσεων

Ανεξάρτητα από τον τρόπο στήριξης του τραπεζικού συστήματος, εφόσον προχωρήσει το PSI και υπογραφεί η νέα δανειακή σύμβαση της χώρας μας με την ΕΕ και το ΔΝΤ, δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας των καταθέσεων.

Το 2012 οι ελληνικές τράπεζες θα στηριχθούν κεφαλαιακά, ενώ οι πιθανότητες για ένα νέο γύρο εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι πολύ πιθανός.

Εάν ο σχεδιασμός της ΕΕ προχωρήσει κανονικά και δεν υπάρξουν επιπλοκές για την εξασφάλιση του νέου πακέτου στήριξης, οι Έλληνες καταθέτες δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.