A- A+
Προς αναστολή η υποχρέωση έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού στις νέες μισθώσεις
Την αναστολή εφαρμογής του ενεργειακού πιστοποιητικού στις νέες μισθώσεις ακινήτων, που είναι υποχρεωτική από τις 9 Ιανουαρίου, εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Τούτο προκύπτει από έγγραφη απάντηση του υπουργού ΠΕΚΑ κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου, σε σχετική επερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπακωνσταντίνου αναφέρει ότι «το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξετάζει το θέμα της περαιτέρω παράτασης μη εφαρμογής του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε μισθώσεις όχι μόνον από πλευράς οικονομικής συγκυρίας, αλλά και από πλευράς των κοινοτικών μας υποχρεώσεων για ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής της χώρας».

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός

Βάσει της νομοθεσίας που έχει ψηφιστεί, από τις 9 Ιανουαρίου 2011 καμία εφορία δε πρέπει να δέχεται νέα μισθωτήρια προς κατάθεση, αν δεν αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του νέου πιστοποιητικού (ΠΕΑ) και δεν προσκομίζεται μαζί και αυτό για επίδειξη στη ΔΟΥ.

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει προτού προχωρήσουν σε μία μίσθωση να απευθυνθούν σε ενεργειακό επιθεωρητή για τη λήψη του πιστοποιητικού.

Ενεργειακό επιθεωρητή μπορούν να αναζητήσουν στο σχετικό μητρώο που έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ www.ypeka.gr και στο πεδίο «Επιθεώρηση / Ενεργειακή Επιθεώρηση / Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών», στις Τράπεζες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το κόστος του πιστοποιητικού

Η έκδοση ΠΕΑ πρέπει να γίνεται κάθε 10 έτη ή αν σε ένα κτίριο γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη σε έκταση, που επηρεάζει την ενεργειακή του απόδοση.

Το ύψος της αμοιβής του ενεργειακού επιθεωρητή εξαρτάται από το εμβαδόν και το είδος του προς ενοικίαση ακινήτου. Συγκεκριμένα:

  • Για το σύνολο μίας πολυκατοικίας: 1 ευρώ / τ.μ. με ελάχιστο τα 200 ευρώ
  • Για μεμονωμένα διαμερίσματα: 2 ευρώ / τ.μ. με ελάχιστο τα 150 ευρώ
  • Για μονοκατοικίες: 1,5 ευρώ / τ.μ. με ελάχιστο τα 200 ευρώ
  • Για επαγγελματικούς χώρους: 2,5 ευρώ / τ.μ. με ελάχιστο τα 300 ευρώ για τα πρώτα 1.000 τ.μ. και 1,5 ευρώ / τ.μ. για τα επόμενα τ.μ.

Ποια ακίνητα εξαιρούνται

Από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες μισθωτικών συμβάσεων:

1. Νέες μισθώσεις κτισμάτων (κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κλπ.) συνολικής επιφανείας κάτω των 50 τ.μ.

2. Παρατάσεις – ανανεώσεις υφισταμένων μισθώσεων με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή.

3. Τροποποιήσεις όρων υφισταμένων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλομένων μισθωμάτων).

4. Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.

5. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης καθώς και τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας.

6. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, σταύλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κλπ.

7. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

Υποχρεωτικό και για αγοραπωλησίες

Η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ υφίσταται για όλες συμβολαιογραφικές μεταβιβάσεις (πωλήσεις) κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων (μεμονωμένων ιδιοκτησιών) συνολικού εμβαδού άνω των 50 τ.μ. οι οποίες καταρτίζονται από την 9η Ιανουαρίου 2011.

Αυτή αφορά τόσο ολόκληρες, όσο και μεμονωμένες ιδιοκτησίες, με εξαίρεση τις αποθήκες και τις θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και τις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελματικών κτιρίων:

1. Μεταβιβάσεις κτιρίων, στο σύνολό τους ή σε τμήματα αυτών, (τόσο για τα ήδη αποπερατωμένα, όσο και για τα υπό κατασκευή κτίρια), με συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τ.μ.

2. Μεταβιβάσεις κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα.

3. Μεταβιβάσεις κατεδαφιστέων παλαιών κτισμάτων, για τα οποία υπάρχει απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης λόγω υποχρεωτικής κατεδάφισης εντός εξαμήνου από την υπογραφή του συμβολαίου

4. Μεταβιβάσεις διατηρητέων ή ιστορικών κτιρίων.

5. Διανομές συνιδιόκτητων ακινήτων και ανταλλαγές ακινήτων με κτίσματα.

6. Γονικές παροχές, δωρεές, αποδοχές κληρονομιάς ακινήτων με κτίσματα.

7. Συστάσεις οριζοντίου ιδιοκτησίας επί υφισταμένων ή μελλοντικών κτισμάτων.

8. Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, τα παρασκευαστήρια τροφίμων, τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα οργανωμένα πλυντήρια ρούχων, τα αυτοτελή κέντρα μηχανογράφησης καθώς και τα εργαστήρια ερευνών και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας.

9. Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, οι αποθήκες μουσείων, σταύλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κλπ.

10. Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.