A- A+
Άνοιξε τη Δευτέρα το νέο Εξοικονομώ για πράσινες παρεμβάσεις σε σπίτια - Επιτότηση και δάνειο
Άνοιξε τη Δευτέρα η πλατφόρμα των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ που επιδοτεί έως 70% τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σας σπίτια και εξασφαλίζει άτοκα δάνεια.

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ σχεδιάστηκε με γνώμονα την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων στον οικιακό τομέα και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, των οποίων η κύρια κατοικία ανήκει σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία.

Παρέχει κίνητρα σε όσους το επιλέξουν για την πραγματοποιήση σημαντικών παρεμβάσεων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών, συμβάλλοντας στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Οι τράπεζες από την πλευρά τους προσφέρουν έξτρα επιβράβευσης μέσω των προγραμμάτων ανταμοιβής καρτών, εφόσον επιλεγούν για τη λήψη δανείου.

Οι επιλέξιμες κατοικίες και οι εργασίες

Αναλυτικότερα, τα οφέλη του προγράμματος αφορούν τις εξής κατοικίες και εργασίες:

- Επιλέξιμες κατοικίες

Επιλέξιμη κατοικία για χρηματοδότηση είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • Έχει νόμιμη άδεια
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Αποδόσεως (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

- Χρηματοδοτούμενες εργασίες

Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω χρηματοδοτούμενες κατηγορίες εργασιών για την ενεργειακή βελτίωση του σπιτιού σας:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση συστημάτων σκιάσεως
 • Τοποθέτηση θερμομονώσεως στο κέλυφος του κτηρίου (συμπεριλαμβανομένων του δώματος/ στέγης και της πιλοτής)
 • Αναβάθμιση συστήματος θερμάνσεως/ψύξεως και παροχής ζεστού νερού.

Τα κριτήρια και η επιδότηση

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ανά ιδιοκτησία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κύριας χρήσεως της κατοικίας, με μέγιστο τα 25.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κύριας κυριότητας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές ότι έμφαση δίνεται στην ένταξη οικογενειών με παιδιά (5% για κάθε ανήλικο μέλος-έως και 2 παιδιά) και νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα.

Η 7η κατηγορία αν και δεν μπορεί να λάβει επιχορήγηση, δύναται να επωφεληθεί από το πρόγραμμα μέσω της λήψης άτοκου δανείου.

Ισχύει η αποσύνδεση της υποχρέωσης λήψης δανείου από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Δηλαδή η λήψη δανείου δεν είναι υποχρεωτική.


Η διαδικασία της αίτησης

Τα κύρια βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι τα εξής:

 1. Υποβολή ηλεκτρονικής αιτήσεως στο //exoikonomisi.ypen.gr – καταχώρηση οικονομικών στοιχείων ενδιαφερόμενου και στοιχείων ακινήτου
 2. Καταχώρηση στοιχείων Α΄Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Αποδόσεως), παρεμβάσεων, κόστους παρεμβάσεων και ενεργειακού στόχου
 3. Επισύναψη στην ηλεκτρονική αίτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
 4. Έλεγχος πληρότητας αιτήσεως από το πληροφοριακό σύστημα
 5. Οριστική υποβολή της αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο και λήψη ενός μοναδικού εξαψήφιου ακέραιου αριθμού πρωτοκόλλου
 6. Επιλογή Τραπέζης από τον ενδιαφερόμενο και υποβολή αιτήσεως για λήψη δανείου, έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας
 7. Αξιολόγηση αιτήσεως από Τράπεζα, λήψη οικονομικής προεγκρίσεως.
 8. Ένταξη αιτήσεως σε υπαγωγή, αποδοχή της υπαγωγής από τον ωφελούμενο
 9. Υπογραφή δανειακής συμβάσεως στην Τράπεζα
 10. Πραγματοποίηση εργασιών ενεργειακής βελτιώσεως
 11. Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση, έκδοση B’ Π.Ε.Α
 12. Καταχώριση της δηλώσεως που πιστοποιεί την ολοκλήρωση των εργασιών ενεργειακής βελτιώσεως από τον ωφελούμενο, ενημέρωση για τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό
 13. Έλεγχος δικαιολογητικών από την ΕΤΕΑΝ
 14. Εκταμίευση δανείου και καταβολή κινήτρων προγράμματος από την Τράπεζα.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II”, καλώντας στην ειδική γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρετήσεως 211 10 97000.


Επιβράβευση από τις τράπεζες

Οι τράπεζες θα δώσουν μάχη για την προσέλκυση δικαιούχων του προγράμματος για το δάνειο που θα συνοδεύει την επιδότηση, το οποίο όπως προαναφέρθηκε θα είναι άτοκο.

Στο πλαίσιο αυτό, θα προσφέρουν επιβράβευση μέσω των καρτών τους σε όσους τις επιλέξουν.

Ειδικότερα:

- Η Alpha Bank θα πιστώνει στην κάρτα τους δικαιούχου 35.000 bonus πόντους, που αντιστοιχούν κατ΄ ελάχιστον σε 70 ευρώ δωρεάν αγορές στους συνεργάτες του προγράμματος Bonus.

- Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει 10.000 yellows για κάθε δάνειο, ήτοι 20 ευρώ δωρεάν αγορές στους συνεργάτες του προγράμματος yellow.

- Η Εθνική Τράπεζα δίνει 5.000 πόντους go4more για κάθε δάνειο, δηλαδή δωρεάν αγορές 12,50 ευρώ.

Τα χαρακτηριστικά του δανείου

Μπορείτε να επιλέξετε η διάρκεια του δανείου σας να είναι 4, 5 ή 6 χρόνια.

Ωστόσο, στη λήξη του δανείου, ο νεότερος που συμμετέχει στο δάνειο δεν μπορεί να είναι πάνω από 75 ετών.

Το δάνειο που μπορείτε να πάρετε στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II» είναι χωρίς εξασφάλιση.

Η εκταμίευση του δανείου σας μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

Εφάπαξ – Η εκταμίευση γίνεται στο τέλος, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

ή

Τμηματικά – Η εκταμίευση γίνεται σε 2 δόσεις όταν χρειάζεστε μέρος του ως προκαταβολή για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

Η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 70% του ποσού του δανείου.

Η εκταμίευση

Η τελική εκταμίευση γίνεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης. Λαμβάνετε το ποσό επιχορήγησης, το υπόλοιπο ποσό του δανείου, τις αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρητών και τους τόκους που καταβάλατε.

Εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει να επιστρέψετε το ποσό της προκαταβολής και να εξοφλήσετε το δάνειο και τους τόκους.

Σε κάθε περίπτωση προσκομίζετε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της δεύτερης επιθεώρησης.