A- A+
Αυξήθηκε κατα 3 εκατ. ευρώ το μηνιαίο όριο αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό
Στην αύξηση του μηνιαίου ορίου αποστολής εμβασμάτων προς το εξωτερικό από τις ελληνικές τράπεζες, προχώρησε η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, το συνολικό μηνιαίο ποσό που μπορεί να διακινείται στο εξωτερικό μέσω των 10 ιδρυμάτων πληρωμών που έχουν αδειοδοτηθεί στη χώρα μας αυξήθηκε από 1/2, στα 38.950.000 ευρώ από 36.000.000 ευρώ που είναι σήμερα.

Το νέο όριο αφορά το καθαρό ποσό, αφού, δηλαδή, από το ποσό που διακινείται μέσω εξερχόμενων εμβασμάτων αφαιρεθεί το ποσό που εισέρχεται στη χώρα μέσω εμβασμάτων από το εξωτερικό.

Τα όρια ανά καταθέτη

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται η εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τράπεζες έως του ποσού 1.000 ευρώ ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό μήνα.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι του μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Εάν αυτό εξαντληθεί, τότε ο καταθέτης θα πρέπει να περιμένει τον επόμενο μήνα για να εκτελέσει το έμβασμά του.

Τα άλλα «παράθυρα»

Εκτός όμως, από την ηλεκτρονική αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό, υπάρχουν ακόμη 6 παράθυρα που επιτρέπουν την ...εξαγωγή ευρώ, εκτός Ελλάδος.

Αυτά είναι τα εξής:

1) Μεταφορά χαρτονομισμάτων

Επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των 2.000 ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.

Από τον περιορισμό των 2.000 ευρώ εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

2) Εκτέλεση εισαγωγών

Είναι δυνατές συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ η καθεμία, ανά ημέρα, ανά πελάτη.

Προϋπόθεση η προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλη τράπεζα.

Οι εν λόγω συναλλαγές διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε τράπεζα,

3) Λόγοι υγείας

Επιτρέπονται συναλλαγές φυσικών προσώπων που επιβάλλονται από σοβαρούς λόγους υγείας ή εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους και αφορούν εκτέλεση πληρωμών προς το εξωτερικό ή ανάληψη μετρητών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων.

Ισχύει με μηνιαίο όριο 2.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο (με μία ή περισσότερες συναλλαγές) στο σύνολο των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα προαναφερόμενα φυσικά πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλη τράπεζα.

Οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών.

4) Πληρωμή νοσηλίων

Η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή, και

- μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού κάλυψης νοσηλίων και ιατρικών εξόδων με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του νοσηλευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.

Επίσης, επιτρέπεται η ανάληψη από τραπεζικό λογαριασμό και η μεταφορά στο εξωτερικό μετρητών μέγιστου εφάπαξ ποσού 2.000 ευρώ ή του ισόποσου αυτού σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό προσώπου που μεταβαίνει στο εξωτερικό για νοσηλεία, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης τεκμηρίωσης του σκοπού της μετάβασης.

5) Πληρωμή διδάκτρων

Η πληρωμή διδάκτρων γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή, και

- μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.

Επίσης, επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού 5.000 ευρώ ή του ισόποσου αυτού σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.

Η πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο το φοιτητή.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω ποσά πιστώνονται απευθείας σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή κατοικίας φοιτητή, με την προσκόμιση μισθωτήριου συμβολαίου ή άλλων σχετικών δικαιολογητικών, τότε επιτρέπεται η μεταφορά έως και 8.000 ευρώ ή του ισόποσου αυτού σε ξένο νόμισμα ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

6) Νέο χρήμα

Ποσά που πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα στην Ελλάδα από το εξωτερικό μπορούν να μεταφερθούν εκ νέου στο εξωτερικό στο σύνολό τους.

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η ανάληψη με μετρητά του συνόλου του μεταφερόμενου από το εξωτερικό χρηματικού ποσού.

Η ανάληψη μπορεί να γίνεται έως του ποσοστού 30% συνολικά για χρηματικά ποσά τα οποία μεταφέρονται, μετά την 22/7/2016, από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης, με διαδικασία που έχει οριστεί από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα επανεπένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια ξένων οίκων, κάνοντας χρήση του προϊόντος ρευστοποίησης από προϊόντα της κατηγορίας.