A- A+
Στεγαστικά: Μέσο κούρεμα 15% και επιδότηση δόσης 40% μέσω της πλατφόρμας για την α΄κατοικία

Σημαντική ελάφρυνση του χρέους τους έχουν πετύχει μέχρι σήμερα όσοι αιτήθηκαν τη ρύθμιση του δανείου τους μέσω της ισχύουσας νομοθεσίας για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από όσους πληρούν τα κριτήρια του νόμου παρατάθηκε έως και το τέλος Ιουλίου.

Πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία σε όσους εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας, να ρυθμίσουν το ενυπόθηκο δάνειό τους με ευνοϊκό τρόπο, εξασφαλίζοντας:

- Κούρεμα του υπολοίπου που υπερβαίνει το 120% της εμπορικής αξίας της κατοικίας

- Αποπληρωμή σε έως και 25 έτη με επιτόκιο euribor πλέον περιθωρίου 2%

- Κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης, που πλέον κυμαίνεται για τα στεγαστικά δάνεια από το 30% έως το 50%

Οι ρυθμίσεις έως σήμερα

Από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες από το υπουργείο Οικονομικών, προκύπτει ότι όσοι εντάχθηκαν στο πλάισιο αυτό, εξασφάλισαν μία πολύ καλή ρύθμιση του χρέους τους.

Ειδικότερα, σε 1.350 δάνεια ύψους 68 εκατ. ευρώ περίπου, οι δανειολήπτες κέρδισαν τα εξής:

- Κούρεμα της οφειλής τους κατά 15%

- Επιδότηση της δόσης τους από το κράτος κατά 38%

- Αποπληρωμή σε έως 25 έτη με επιτόκιο 2%

Χαμηλή η αξία των σπιτιών

Πάντως, ο αριθμός των αιτήσεων που έχει υποβληθεί έως τώρα, παρά την άνοδο τους τελευταίους μήνες, παραμένει πολύ μικρός σε σύγκριση με τις προβλέψεις κατά την ψήφιση του νόμου.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι στο νόμο προσέφυγαν έως σήμερα κατά κύριο λόγο ιδιοκτήτες πρώτων κατοικιών πολύ χαμηλής αξίας.

Συγκεκριμένα,  η μέση αξία κύριας κατοικίας έως τώρα ανέρχεται στις 79,6 χιλ. ευρώ, ενώ το μέσο ποσό της ρύθμισης φτάνει τα 50,4 χιλ. ευρώ.

Αιτήσεις έως 31/7

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έως και τις 31/7 έχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό, καταναλωτικό ή καταναλωτικό δάνειο, με εγγύηση την πρώτη κατοικίας τους και η οφειλή είχε συμπληρώσει τρεις μήνες καθυστέρησης μέχρι το τέλος του 2018.

Με τη ρύθμιση, οι οφειλέτες προστατεύσουν την περιουσία τους και εξασφαλίζουν ένα ευνοϊκό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής κατά μέγιστο του 120% της εμπορικής αξίας του ακινήτου τους.

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται σε εξειδικευμένους δικηγόρους, με σκοπό την υποστήριξή τους στις διαδικασίες της πλατφόρμας, το κόστος των οποίων χρηματοδοτείται από τις τράπεζες.

Αιτήσεις γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (http://www.keyd.gov.gr/a-katoikia/).

Τα κριτήρια ένταξης

Αναλυτικότερα, οι προϋποθέσεις ένταξης στο ευνοϊκό καθεστώς είναι οι εξής:

- Αντικειμενική αξία κύριας κατοικίας

Δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ για στεγαστικά, καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και τις 175.000 ευρώ για επιχειρηματικά δάνεια

- Ύψος οφειλής

Δεν πρέπει να υπερβαίνει τη στιγμή της αίτησης τις 130.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και λοιπών δικαστικών εξόδων που έχουν επιβαρύνει την τράπεζα για τα δάνεια των ιδιωτών.

Για δάνεια επιχειρηματιών / επαγγελματιών το πλαφόν ορίζεται στις 100.000 ευρώ.

- Εισόδημα

Δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12.500 ευρώ για τον άγαμο, τις 21.000 ευρώ για το ζευγάρι και συν 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος έως τρία.

- Καταθέσεις

Η συνολική αξία, καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, ασφαλιστήρια συμβόλαια, χρυσό, ξένα νομίσματα, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.

- Λοιπή ακίνητη περιουσία

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, ακινήτων και μεταφορικών μέσων του δανειολήπτη, της συζύγου και των προστατευόμενων μελών, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ για όσους δανειολήπτες έχουν οφειλές άνω

- Λοιπά κριτήρια

Τα προς ρύθμιση δάνεια θα πρέπει να βρίσκεται σε 3μηνη καθυστέρηση στις 31 Δεκεμβρίου 2018

Το ακίνητο πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία στη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους


Η ρύθμιση που προσφέρεται

Ο δανειολήπτης καταβάλλει σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας του.

Το υπερβάλλον κουρεύεται υπό την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα ολοκληρώσει την αποπληρωμή της οφειλής.

Γίνεται επιμήκυνση του δανείου έως 25 έτη, χωρίς να υπερβαίνει το χρονικό της διάστημα το 80ό έτος του δανειολήπτη, εκτός κι αν υπάρξει εγγυητής.

Το επιτόκιο θα διαμορφωθεί με βάση το Euribor 3μήνου συν περιθώριο 2%.

Εάν ο δανειολήπτης δεν αποπληρώσει 3 μηνιαίες δόσεις, χάνει τη ρύθμιση και κινδυνεύει με τον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας.

Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος εκτέλεσης της διαταγής από τον πιστωτή μέχρι τον πλειστηριασμό περιορίζεται στον 1 μήνα.


Το ποσοστό της επιδότησης

Τα ποσοστά επιδότησης των δόσεων εξαρτώνται από το είδος του δανείου, το εισόδημα του οφειλέτη και την οικογενειακή του κατάσταση.

Συγκεκριμένα:

Οι όροι της ρύθμισης