A- A+
Όλη η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης - Ποιοι δικαιούνται πόσα - Ποιοι παίρνουν περισσότερα
Εκδόθηκε με αρκετές εβδομάδες καθυστέρηση η απόφαση για το επίδομα θέρμανσης, με μόνους κερδισμένους κατοίκους ορεινών περιοχών, συγκεκριμένων νομών.

Ειδικότερα, σε σχέση με πέρυσι δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος και στις επιδοτούμενες ποσότητες ανά ζώνη.

Η μόνη διαφορά αφορά 36 Δήμους που είναι ορεινοί και εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη ζώνη από αυτήν στην οποία εντάσσεται ο Νομός τους.

Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η επιδοτούμενη ποσότητα για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης.

Δείτε εδώ όλες τις προσφορές των τραπεζών για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με την κάρτα σας

Πότε θα δοθεί το επίδομα

Στην απόφαση δεν αναφέρεται πότε θα δοθεί το επίδομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι υποβάλλουν αίτηση μέχρι το τέλος του χρόνου θα λάβουν μέρος ή το σύνολο του επιδόματος μέχρι το Μάρτιο.

Οι υπόλοιποι, που δεν προλάβουν, θα πληρωθούν έως και τον ερχόμενο Ιούνιο.

Πάντως και αυτές οι προθεσμίες δε θα πρέπει να θεωρούνται σίγουρες, μιας και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο χρονοδιάγραμμα των εκταμιεύσεων.

Τα κριτήρια χορήγησης

Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και η αξία της ακίνητης περιουσίας αποτελούν τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος. Συγκεκριμένα:

· Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Είναι αυτό που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, το οποίο θα πρέπει να ανέρχεται έως 12.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο χωρίς τέκνα.

Για κάθε παιδί προβλέπεται προσαύξηση κατά 2.000 ευρώ.

Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο τέκνο.

· Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας. Όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., του έτους 2016, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 200.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Ποιοι δεν παίρνουν επίδομα

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:

1. Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου

2. Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.

3. Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, ανεξάρτητα εάν αυτά είναι σε ακινησία.

4. Η επαγγελματική στέγη.

5. Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.

6. Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.

Το ύψος του επιδόματος

Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, χορηγείται ποσό επιδόματος 0,25 ευρώ, το συνολικό ύψος του οποίου προσδιορίζεται ανάλογα με την κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται το σπίτι.

Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η Ελληνική Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες, ως εξής:

- Πρώτη Ζώνη: Νομοί Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών, Φλώρινας

- Δεύτερη Ζώνη: Αρκαδίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων, Χαλκιδικής

- Τρίτη Ζώνη: Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού), Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χίου

- Τέταρτη Ζώνη Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κύθηρα και νησιά Σαρωνικού, Ρεθύμνου, Σάμου, Χανίων

Οι Δήμοι που κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 ορίζονται ως «ορεινοί» εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη ζώνη από αυτήν στην οποία εντάσσεται ο Νομός στον οποίο ανήκουν.

Η επιδοτούμενη ποσότητα

Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα σε άγαμους για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα και σε έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, ανά κλιματική ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας.

Στην πρώτη ζώνη η ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό είναι 25 λίτρα, στη δεύτερη 15, στην τρίτη 8 και στην τέταρτη 5 λίτρα ανά τετραγωνικό.

Αντίστοιχα η ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά κύρια κατοικία είναι:

 • Πρώτη ζώνη: 2.000 λίτρα για άγαμο, 2.500 λίτρα για έγγαμο, μονογενεϊκές οικογένειες ή μέρη συμφώνου συμβίωσης
 • Δεύτερη ζώνη: 1.200 λίτρα για άγαμο, 1.500 λίτρα για έγγαμο, μονογενεϊκές οικογένειες ή μέρη συμφώνου συμβίωσης
 • Τρίτη ζώνη: 640 λίτρα για άγαμο, 800 λίτρα για έγγαμο, μονογενεϊκές οικογένειες ή μέρη συμφώνου συμβίωσης
 • Τέταρτη ζώνη: 400 λίτρα για άγαμο, 500 λίτρα έγγαμο, μονογενεϊκές οικογένειες ή μέρη συμφώνου συμβίωσης

Οι αιτήσεις

Το επίδομα καλύπτει αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που πραγματοποιούν από 15 Οκτωβρίου 2016 μέχρι και την 30ή Απριλίου 2017 μετά από σχετική αίτηση που αρμοδίως υποβάλλεται μέχρι 31 Μαΐου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Στις περιπτώσεις που έχει αλλάξει κύρια κατοικία ο αιτών, υποβάλλει νέα αίτηση.

Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι 36 ορεινοί δήμοι

Οι ορεινοί δήμοι, οι οποίες μετακινούνται στην αμέσως επόμενη ζώνη και θα λάβουν υψηλότερα επίδομα είναι οι εξής:

 • Νομός Αιτωλοακαρνανίας: δήμος Θέρμου
 • Νομός Αργολίδος: δήμος Επιδαύρου
 • Νομός Αρκαδίας: δήμοι Νότιας και Βόρειας Κυνουρίας
 • Νομός Άρτας: δήμοι Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων
 • Νομός Βοιωτίας: δήμος Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας
 • Νομός Γρεβενών: δήμος Δεσκάτης
 • Νομός Δράμας: δήμοι Κάτω Νευροκοπίου και Παρανεστίου
 • Νομός Ευρυτανίας: δήμος Αγράφων
 • Νομός Ηρακλείου: δήμος Βιάννου
 • Νομός Θεσπρωτίας: δήμος Φιλιατών
 • Νομός Ιωαννίνων: δήμοι Κόνιτσας, Πωγωνίου, Βόρειων Τζουμέρκων, Μετσόβου και Ζαγορίου
 • Νομός Καρδίτσας: δήμοι Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα
 • Νομός Καστοριάς: δήμος Νεστορίου
 • Νομός Κορινθίας: δήμος Νεμέας
 • Νομός Λασιθίου: δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
 • Νομός Μαγνησίας: δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου
 • Νομός Μεσσηνίας: δήμος Δυτικής Μάνης
 • Νομός Ρεθύμνου: δήμοι Αμαρίου, Αγίου Βασιλείου και Ανωγείων
 • Νομός Φλώρινας: δήμος Πρεσπών
 • Νομός Χανίων: δήμοι Σφακίων και Καντάνου- Σελίνου