A- A+
Νέο φορέα για τη διαχείριση προβληματικών δανείων και τη διάσωση επιχειρήσεων ιδρύει η Πειραιώς
Στην ίδρυση ενός νέου φορέα για την αναδιάρθρωση και τη διαχείριση των επισφαλών δανείων θα προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της για μία παρέμβαση τόνωσης της αγοράς.

Όπως είπε μιλώντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς για τη χρήση του 2012, ο πρόεδρός της Μιχάλης Σάλλας, σημείωσε ότι για την αναδιάρθρωση και τη διαχείριση των επισφαλών δανείων σχεδιάζεται από τον Όμιλο μία συνολικότερη παρέμβαση.

Ειδικότερα, σχεδιάζεται η ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου στα θέματα αυτά φορέα, όχι κατ’ ανάγκη ενταγμένου στα στενά πλαίσια του Ομίλου.

Σύμφωνα με τον κ. Σάλλα, ο φορέας αυτός θα είναι σε θέση να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν προβλήματα με την τραπεζική τους χρηματοδότηση και θα τους παρέχει συνολικές λύσεις, ώστε να είναι δυνατό να επανέλθει σε ανταγωνιστική λειτουργία μεγάλο μέρος του επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας που βιώνει τις συνέπειες της κρίσης και της παρατεταμένης ύφεσης.

«Στην περίπτωση που φορέας αυτός θα είναι η Γενική Τράπεζα θα πραγματοποιηθεί Αύξηση Κεφαλαίου της Γενικής, με την παροχή δικαιωμάτων συμμετοχής κατά προτεραιότητα στους ιδιώτες μετόχους που αποτελούν το 20% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς» σημείωσε ο πρόεδρος του ομίλου.

Ο νέος όμιλος

«Με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ένας υπερεικοσαετής κύκλος ανάπτυξης του τραπεζικού μας συστήματος έκλεισε» υποστήριξε ο κ. Σάλλας σε άλλο σημείο της ομιλίας του, προσθέτοντας ότι «στη διάσωση και αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σημαντική ήταν η συνεισφορά της ΤτΕ η οποία, με τη συνδρομή της κυβέρνησης τους τελευταίους δώδεκα μήνες, διαμόρφωσε μια περισσότερο ανταγωνιστική δομή. Το τραπεζικό σύστημα λοιπόν περνάει σε μια νέα εποχή».

Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά από μια σειρά επιλογών στα πλαίσια της στρατηγικής που χάραξε ήδη από το 2010, τότε που ζήτησε την εξαγορά της ΑΤΕ και του ΤΤ από το Δημόσιο, πέτυχε τους 12 τελευταίους μήνες να υπερδιπλασιάσει το ενεργητικό και τα μεγέθη της και να γίνει η μεγαλύτερη τράπεζα στην ελληνική αγορά με μερίδιο 29% περίπου στις καταθέσεις και τις χορηγήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Σάλλο, ο σχεδιασμός του Ομίλου προβλέπει την ουσιαστική παρέμβαση της Τράπεζας Πειραιώς σε τρία κυρίως επίπεδα:

1) Στη διασφάλιση ρευστότητας στην αγορά.

2) Στην αναδιάρθρωση και διαχείριση, με σύγχρονες μεθόδους, των επισφαλών απαιτήσεων με στόχο την επιβίωση των επιχειρήσεων και

3) στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης με ανταγωνιστικότερους όρους και χαμηλότερο ύψος επιτοκίων.

Κέρδη το 2015

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς αναφερόμενος προς τους μετόχους για την πορεία και τους στόχους τα δύο προσεχή χρόνια, προέβλεψε ότι το 2015 θα είναι μια χρονιά κερδοφόρα.

Τέλος, κλείνοντας την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο κ. Σάλλας συνεχάρη και ευχαρίστησε τα στελέχη και το προσωπικό του Ομίλου, παλαιούς και νέους, για το επίπεδο και την ανταπόκρισή τους στις δύσκολες απαιτήσεις της ενοποίησης των νέων τραπεζών και δικτύων στην Τράπεζα Πειραιώς.

Στο μεταξύ ο Διευθύνων Σύμβουλος και CEO της Τράπεζας Πειραιώς κ. Σταύρος Λεκκάκος αναφέρθηκε αναλυτικά στα πεπραγμένα του 2012, και στην ανασυγκρότηση της Τράπεζας Πειραιώς μετά τις πρόσφατες εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Τα πλεονεκτήματα

Ο κ. Λεκκάκος ανέφερε ότι έως το τέλος του 2013 θα έχουν πλήρως ενσωματωθεί στην Τράπεζα Πειραιώς οι νέες τράπεζες και τα δίκτυα που αποκτήθηκαν, ενώ υπογράμμισε ότι ήδη πριν από ένα μήνα πραγματοποιήθηκε η απορρόφηση της ΑΤΕ και μόλις χθες της κυπριακής Ελληνικής Τράπεζας.

Αναφερόμενος τέλος ο κ. Λεκκάκος στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου Πειραιώς τόνισε:

• την ισχυρή κεφαλαιακή θέση με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1 EBA) στο 14,5%, δηλαδή:

- τον υψηλότερο δείκτη μεταξύ των συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα
- τον 6ο καλύτερο αντίστοιχο δείκτη στην Ευρώπη.

• την ύπαρξη σημαντικά υψηλού δείκτη συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια (15,3%) έναντι επιπέδου 12,6% για το σύνολο της ελληνικής αγοράς.

• Τον ιδιαίτερα ικανοποιητικό δείκτη δανείων προς καταθέσεις Ομίλου στο 115% (113% για την Ελλάδα).

• τη χαμηλότερη μεταξύ του ανταγωνισμού έκθεση σε (καθαρή) χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα (στο 12,5% του ενεργητικού του)