A- A+
Νέο επενδυτικό προϊόν 24 μηνών από την Εθνική Τράπεζα με στόχο απόδοση ως 4,5%

Συνεχίζεται από τις τράπεζες το λανσάρισμα επενδυτικών προϊόντων χαμηλού ρίσκου που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις σε βάθος 2 ή περισσότερων ετών.

Τα προγράμματα αυτά σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τη σημερινή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από τα εξής:

Πρώτον, οι αποδόσεις των ομολόγων διεθνώς παραμένουν κοντά στα ιστορικά υψηλά τους

Δεύτερον, βρίσκεται προ των πυλών η έναρξη αποκλιμάκωσης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες

ADVERTISEMENT

Το νέο προϊόν

Σπεύδοντας να εκμεταλλευτεί αυτές τις συνθήκες για την πελατεία της, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στη δημιουργία ένος νέου ομολογιακού αμοιβαίου κεφαλαίου διετούς διάρκειας.

Ο λόγος γίνεται για το «ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό», το οποίο θα διατίθεται από τα καταστήματά της από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου έως την Πέμπτη 18 Ιουλίου.

Απευθυνόμενη σε όλα τα πορτοφόλια, μικρά και μεγάλα, η νέα πρόταση υπόσχεται συνολική απόδοση στη διετία 4% - 4,5%.

Πρόκειται για μέση απόδοση κατ΄ έτος της τάξης του 2% - 2,25%, η οποία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, δεδομένων των διαθέσιμων προθεσμιακών καταθέσεων και της προοπτικής μείωσης των επτοκίων τους το επόμενο διάστημα.

ADVERTISEMENT

Πώς λειτουργεί

Το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας με μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη.

Τα ομόλογα δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού.

Στόχος των διαχειριστών είναι το αμοιβαίο κεφάλαιο να επωφεληθεί από τις τρέχουσες αποδόσεις της αγοράς ομολόγων.

Καθώς έχει 24 μήνες διάρκεια, η ομάδα διαχείρισης επιδιώκει να «κλειδώσει» την μελλοντική αξία του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία λήξης ανεξάρτητα από τις κινήσεις των επιτοκίων.

Για να επιτευχθεί η στρατηγική, τα ομόλογα που αγοράζονται κατά την έναρξη του αμοιβαίου κεφαλαίου
επιδιώκεται να διακρατηθούν έως τη λήξη τους.

Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να διατυπωθούν σχετικά ασφαλείς προβλέψεις για την απόδοση που θα επιτευχθεί.

ADVERTISEMENT

Εγγύηση κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν παρέχει εγγύηση στο αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης.

Ωστόσο, το σχετικό ρίσκο είναι μικρό, καθώς επενδύει μόνο σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και όχι σε μετοχές, ενώ το χαρτοφυλάκιό του χαρακτηρίζεται από μεγάλη διασπορά.

Αυτό σημαίνει ότι για να υπάρξουν απώλειες και να μην επιτευχθεί η εκτιμηθείσα απόδοση, θα πρέπει να συμβούν πολλαπλά πιστωτικά γεγονότα.

Στην τρέχουσα συγκυρία ωστόσο, δεδομένης της προοπτικής μείωσης των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, το σενάριο αυτό, σύμφωνα με αναλυτές, δεν είναι πιθανό.

Σημειώνεται ότι οι μεριδιούχοι του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν ανά πάσα στιγμή να ρευστοποιήσουν την επένδυσή τους.

Σε κάθε περίπτωση όμως, στη λήξη της διετίας, το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου ρευστοποιείται και τα χρήματα διανέμονται στους επενδυτές.

ADVERTISEMENT

Οι εναλλακτικές επιλογές

Την επόμενη περίοδο αναμένεται μπαράζ εκδόσεων αυτής της κατηγορίας αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς μπαίνουμε στην εποχή της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων.

Η εξέλιξη αυτή θα επιφέρει μειώσεις στις αποδόσεις των λογαριασμών προθεσμίας, καθιστώντας αναγκαία την αναζήτηση εναλλακτικών μορφών αποταμίευσης από τους αποταμιευτές, που θέλουν να επιτύχουν ένα μεγαλύτερο κέρδος από τα χρήματά τους.

Εξάλλου, αυτήν την περίοδο είναι διαθέσιμα και τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια ορισμένης διάρκειας, που έχουν αυτήν τη στρατηγική:

- Τράπεζα Πειραιώς

Προϊόν: Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 28 Ιουνίου 2024

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 30 Ιουνίου 2026

Πού επενδύει: Κυρίως σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ, που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή/και από  κράτη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων ΕΓΕΔ – treasury bills) ή/και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ

Επενδυτικός σκοπός: Η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ


- Optima Bank

Προϊόν: Optima income 2029 ομολογιακό

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 14 Ιουνίου

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 31 Μαίου 2029

Πού επενδύει: Σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κρατικών ομολόγων

Επενδυτικός σκοπός: Ευρεία διασπορά επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία ετήσιου τακτικού εισοδήματος
(υπό την προϋπόθεση μη ύπαρξης πιστωτικού γεγονότος ) και εξισορρόπηση των
επενδυτικών κινδύνων

Εκτιμώμενη απόδοση: Διανομή μερίσματος 2,9% για τη χρήση του 2024