A- A+
Νέα ευκαιρία για τα αδήλωτα τμ, αλλά με πρόστιμο 20% - Πώς υπολογίζεται

Τη δυνατότητα να διορθώσουν το εμβαδόν των ακινήτων τους, στα αρχεία των Δήμων, δίνει ξανά η κυβέρνηση στους ιδιοκτήτες, καθώς θα ξαναλειτουργήσει η online εφαρμογή για τις διορθωτικές δηλώσεις.

Με τον τρόπο αυτό όσοι δεν πρόλαβαν την προηγούμενη προθεσμία, θα έχουν μία νέα ευκαιρία για την τακτοποίηση του θέματος χωρίς την επιβολή προστίμων για το διάστημα έως και την 31/12/2020.

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, που θα ενεργοποιηθεί ξανά για αυτό το σκοπό.

Το πρόστιμα

Ωστόσο, για τη διαφορά που θα προκύψει μετά τις διορθώσεις στα δημοτικά τέλη για το διάστημα από την 1/1/2020 μέχρι και την ημερομηνία της δήλωσης, θα επιβληθεί πρόστιμο 20%.

Άρα συμφέρει να κάνει κάποιος τη δήλωση το συντομότερο δυνατόν, μετά το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για να γλυτώσει το πρόστιμο.

Για παράδειγμα, αν η διαφορά στα τέλη είναι της τάξης των 100 ευρώ το μήνα και η δήλωση γίνει την 30ή Σεπτεμβρίου, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να καταβάλλει:

  • 100 ευρώ x 21 μήνες = 2.100 ευρώ
  • + Πρόστιμο 420 ευρώ (2.100 x 20%)

Συνολικά δηλαδή θα πρέπει να πληρώσει 2.520 ευρώ, που μπορούν να εξοφληθούν σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 10 ευρώ ανά μήνα για τα φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ το μήνα για νομικά.


Πώς θα γίνονται οι δηλώσεις

Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται σε 4 βήματα.Αναλυτικές οδηγίες στο βίντεο που ακολουθεί:

Αναλυτικότερα, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:

1) Σύνδεση στην εφαρμογή

Πηγαίνουμε στην διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/

Κάνουμε είσοδο στην εφαρμογή πατώντας πάνω στο “Είσοδος πολιτών για δήλωση διόρθωσης τ.μ. ακινήτων”.

Θα μας ζητηθεί να συνδεθούμε με τα στοιχεία του TaxisNet

2) Δημιουργία νέα δήλωσης

Αφού γίνει επιτυχής σύνδεση στην εφαρμογή πηγαίνουμε στην σελίδα των δηλώσεών μας και επιλέγουμε “Δημιουργία Νέας Δήλωσης”.

Για την δημιουργία νέας δήλωσης πρέπει να εξουσιοδοτήσουμε την εφαρμογή να προχωρήσει σε αναζήτηση των ακινήτων μας στο περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ.

Προτού προχωρήσετε στη δήλωση του ακίνητου σας, θα πρέπει να επιστήσετε την προσοχή σας στα εξής:

- Κάθε δήλωση γίνεται ανά αρ. παροχής για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά σας ή ανά ακίνητο σε περίπτωση που δεν είναι ηλεκτροδοτούμενο.

- Επιλέγοντας ακίνητο με αρ. παροχής, θα προστεθούν αυτόματα στη δήλωσή σας και όσα ακίνητα έχετε στον Δήμο με τον ίδιο αριθμό παροχής.

- Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε ακίνητο χωρίς αρ. παροχής στην δήλωσή σας, πατήστε το κουμπί “Εισαγωγή στη Δήλωση”΄.

Το ακίνητο θα θεωρηθεί πως πλέον είναι ηλεκτροδοτούμενο και θα έχει τον ίδιο αρ. παροχής με τα υπόλοιπα ακίνητα της δήλωσης.

Επιλέγουμε αν η δήλωση μας αφορά ηλεκτροδοτούμενα ή μη ακίνητα και μετά επιλέγουμε τον Δήμο που απευθύνεται η δήλωσή μας

3) Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων

Στη συνέχεια εμφανίζονται τα ακίνητά μας σύμφωνα με το Ε9 για τον συγκεκριμένο Δήμο.

Εμφανίζονται για κάθε ακίνητο ο ΑΤΑΚ, ο αριθμός παροχής, η διεύθυνση, η κατηγορία ακινήτου, το έτος κατασκευής και οι επιφάνειες κύριων και βοηθητικών χώρων.

Πατάμε “Εισαγωγή στη δήλωση” για να εισάγουμε το ακίνητο* στη δήλωσή μας *σε περίπτωση που δεν έχει εμφανιστεί το ακίνητό μας κάνουμε Δημιουργία ακινήτου από το αντίστοιχο κουμπί

Σε αυτό το σημείο η εφαρμογή εμφανίζει στη δήλωσή μας τρία (3) πεδία:

  • Το ακίνητο όπως εμφανίζεται στο Ε9
  • Τη δήλωσή μας
  • Το ακίνητο όπως εμφανίζεται στο ΔΕΔΔΗΕ μαζί με την διαφορά των τετραγωνικών μέτρων από το Ε9.

Σε αυτό το σημείο συμπληρώνουμε τα πραγματικά τ.μ. στην δήλωσή μας στο πεδίο Στοιχεία Δήλωσης Πολίτη

Εφόσον συμπληρώσουμε τη δήλωσή μας πρέπει να εισάγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε με email (υποχρεωτικό) όταν γίνει ολοκλήρωση της δήλωσής μας από τον υπάλληλο του Δήμου, και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό - υποχρεωτικό να συμπληρώσετε ένα από τα 2 νούμερα τηλεφώνου) σε περίπτωση που ο υπάλληλος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας.

Πατώντας «Προσωρινή Αποθήκευση», η δήλωσή μας ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ, αλλά αποθηκεύεται προσωρινά και μπορούμε να δούμε μια προεπισκόπηση των στοιχείων που δηλώσαμε.

Αν θέλουμε να την επεξεργαστούμε, πατάμε το κουμπί «Επεξεργασία» και τροποποιούμε όποιο πεδίο επιθυμούμε (σε αυτό το στάδιο, αν επιστρέψουμε στις Δηλώσεις μας, θα δούμε πως έχει δημιουργηθεί μια προσωρινά αποθηκευμένη δήλωση, την οποία μπορούμε και πάλι να τροποποιήσουμε με το κουμπί επεξεργασίας που βρίσκεται στην τελευταία στήλη δεξιά)

4) Οριστική Δήλωση

Στο Ιστορικό Δήλωσης, βλέπουμε όλο το ιστορικό της δήλωσής μας, περιλαμβάνοντας την καταχώρησή της και κάθε τροποποίηση που κάναμε.

Αν είμαστε σίγουροι πως αυτή θα είναι η τελική μορφή των στοιχείων που θα αποστείλουμε, πατάμε το κουμπί «Υποβολή».

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στον Δήμο σας.