A- A+
Μέχρι πότε ισχύει η προστασία της πρώτης κατοικίας και για ποιους - Τα κριτήρια
Η μοναδική προστασία της κύριας κατοικίας των πολιτών είναι ο επικαιροποιημένος και αυστηρότερος από 1/1/2016 Νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη).

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής σε πρόσφατες δηλώσεις του είπε ότι θα εξεταστεί η επέκταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, πέραν του τέλους του 2017.

Η πραγματικότητα είναι ότι η κύρια κατοικία προστατεύεται υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης υποβάλλει έως και τις 31/12/2018 αίτημα για ένταξή του στο Νόμο Κατσέλη.

Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια, η αίτηση για ένταξη στο νόμο να γίνει κατ΄ αρχήν δεκτή από το Δικαστήριο.

Δηλαδή, δεν λήγει καμία προθεσμία για προστασία έναντι των πλειστηριασμών στα τέλη του 2017, Ο υπουργός εκ παραδρομής προφανώς ανέφερε αυτήν την ημερομηνία.

Το πλαίσιο προστασίας

Για να μπορεί κάποιος που βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία να υποβάλει αίτηση για την προστασία της κύριας κατοικίας του, θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Ακαθάριστο εισόδημα (προ φόρων) έως 13.906 ευρώ για άγαμους που φτάνει έως 35.086 ευρώ για τετραμελείς οικογένειες

  • Άγαμος €13.906 (προ φόρων)
  • Έγγαμος €23.659 (προ φόρων)
  • Έγγαμος με ένα τέκνο €29.373 (προ φόρων)
  • Έγγαμος με δύο τέκνα €35.086 (προ φόρων)

2) Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης, να μην υπερβαίνει:

  • Για τον άγαμο τις €180.000
  • Για τον έγγαμο τις €220.000
  • Για τον έγγαμο με ένα τέκνο τις €240.000
  • Για τον έγγαμο με δύο τέκνα τις €260.000

3) Εξασφάλιση από την τράπεζα πιστοποιητικού συνεργάσιμου δανειολήπτη.

Εάν ο δανειολήπτης δεν πληροί έστω και ένα από τα παραπάνω κριτήρια, η υποβολή αίτησης είναι αδύνατη.

Τι ρυθμίζεται και πως

Με το νέο καθεστώς μπορούν να εντάσσονται στη δικαστική ρύθμιση εκτός από τα χρέη προς την τράπεζα και οφειλές προς το Δημόσιο, πλην εκείνων που συνιστούν ποινικό αδίκημα (πχ. ΦΠΑ, πρόστιμα κτλ).

Με το αναθεωρημένο νόμο, ο δανειολήπτης θα πρέπει να καταβάλλει στην τράπεζα την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου σε βάθος 20ετίας.

Για όσους έχουν εισόδημα έως 8.180 ευρώ για άγαμους και έως 20.639 ευρώ για τετραμελείς οικογένειες και η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας τους δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμους και 200.000 για τετραμελείς οικογένειες, προβλέπεται κρατική στήριξη για την πληρωμή της μηνιαίας δόσης τα τρία πρώτα χρόνια της ρύθμισης.

Η βοήθεια αυτή δεν χαρίζεται, αλλά είναι δάνειο που πρέπει να επιστραφεί.

Ρύθμιση σε δύο δόσεις

Η ρύθμιση του δανείου μέσω του δικαστηρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1) Τα τρία πρώτα χρόνια θα καταβάλλεται μία δόση από το εναπομείναν εισόδημα, αφού αφαιρεθούν οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Σε αυτό το διάστημα, δεν επιβάλλονται τόκοι.

2) Μετά τα τρία πρώτα χρόνια, ο δανειολήπτης θα καταβάλει δόση για την εμπορικής αξίας του ακινήτου, η οποία θα εκτιμάται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το επιτόκιο διαμορφώνεται πέριξ του 2% και ανάλογα με την κρίση του δικαστή είναι κυμαινόμενο ή σταθερό.

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της εμπορικής αξίας του ακινήτου διαγράφεται. Φυσικά για να διασωθεί η α΄ κατοικία θα πρέπει οι δόσεις να καταβάλλονται μέχρι τη λήξη.

Υπάρχει η δυνατότητα καθυστέρησης έως και τριών δόσεων κατά τη διάρκεια του δανείου.

Σε διαφορετική περίπτωση ο πλειστηριασμός του ακινήτου προχωρά κανονικά.

Άμεση διαγραφή για χρέη έως 20.000 ευρώ

Με τον επικαιροποιημένο νόμο Κατσέλη εισάγεται Ταχεία διαδικασία πλήρους διαγραφής του χρέους για οφειλές που δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

- Μηδενικό εισόδημα σήμερα

- Όλα τα εισοδήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την κατάθεση της αίτησης ήταν μηδενικά

- Έλλειψη ακίνητης περιουσίας

- Μη μεταβίβαση ή εκποίηση ακίνητης περιουσίας την τελευταία τριετία

- Η λοιπή περιουσία δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ

- Ο οφειλέτης υπήρξε συνεργάσιμος δανειολήπτης

- Μη ύπαρξη εμπραγμάτως ασφαλισμένοι πιστωτές

- Οι περιλαμβανόμενες στην αίτηση οφειλές αφορούν το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη