A- A+
Είστε συνταξιούχος; Μην χάνετε τσάμπα τόκους - Αλλάξτε σήμερα λογαριασμό

Έως και τριπλάσια επιτόκια σε σχέση με τις προθεσμιακές καταθέσεις προσφέρουν οι λογαριασμοί σύνταξης, οι αποδόσεις των οποίων παραμένουν ελκυστικές, παρά τις πτωτικές τους τάσεις.

Δεν είναι λίγοι οι συνταξιούχοι που από άγνοια ή αδράνεια χάνουν τόκους σε ετήσια βάση, απλά και μόνο επειδή έχουν επιλέξει να εισπράττουν τη σύνταξή τους κάθε μήνα σε «λάθος» λογαριασμούς.

Οι τράπεζες προσφέρουν εξειδικευμένα προγράμματα κατάθεσης για συνταξιούχους, τα επιτόκια των οποίων για χαμηλά ποσά μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 1%.

Μπορείτε λοιπόν να αλλάξετε λογαριασμό και να εξασφαλίσετε τα υψηλά επιτόκια για ένα μέρος των χρημάτων σας.Εύκολο άνοιγμα

Η διαδικασία για να αλλάξετε τράπεζα είναι απλή. Το μόνο που χρειάζεται είναι να απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα της τράπεζας στην οποία θέλετε να λαμβάνετε τη σύνταξη, με το ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξής σας και ορισμένα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα στοιχεία σας.

Για να ανοίξετε τον λογαριασμό σύνταξης χρειάζεστε τον Αριθμό Μητρώου ΔΙΑΣ και το ΑΜΚΑ σας. Και τα δύο αναγράφονται στο ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξής σας.

Επιπλέον, προσκομίστε ορισμένα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα στοιχεία σας:

  •     Προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία
  •     Φορολογικά στοιχεία
  •     Στοιχεία επικοινωνίας

Προσοχή στο είδος του επιτοκίου

Σημειώνεται πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο είδος του επιτοκίου του λογαριασμού σας, καθώς είναι καθοριστικό για τον τελικό υπολογισμό της απόδοσης.

Συγκεκριμένα, το επιτόκιο μπορεί να είναι κλιμακούμενο είτε κλιμακωτό.

Αν είναι κλιμακούμενο το επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το μέσο υπόλοιπο του λογαριασμού.

Αντίθετα αν είναι κλιμακωτό, ισχύει διαφορετική απόδοση για κάθε μία από τις κλίμακες ποσού που έχει καθορίσει η τράπεζα.

Παράδειγμα

Έστω η ακόλουθη υποθετική κλίμακα:

  • Από 0 έως 1.000 ευρώ 1%
  • Από 1.000 ευρώ και άνω 0.3%

Κάποιος που διατηρεί 2.000 ευρώ στο λογαριασμό του θα κερδίσει τα εξής:

  • Με το κλιμακούμενο επιτόκιο θα λάβει επιτόκιο 0,30%, καθώς το επιτόκιο θα εφαρμοστεί σε όλο το ποσό του.

Άρα τον συμφέρει να μειώσει το υπόλοιπο στα 1.000 ευρώ προκειμένου να λάβει 1% και να μεταφέρει τα λοιπά 1.000 ευρώ σε άλλο λογαριασμό.

  • Με το κλιμακωτό επιτόκιο θα εφαρμοστεί επιτόκιο 1% για τα πρώτα 1.000 ευρώ της κατάθεσής του και επιτόκιο 0,30% για τα επόμενα 1.000 ευρώ.

Στην προκειμένη περίπτωση ο καταθέτης δε χάνει το προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 1.000 ευρώ. Αν βρει καλύτερο επιτόκιο για το δεύτερο χιλιάρικο από το 1%, μπορεί να το μεταφέρει αλλού.


Άλλα προνόμια

Εκτός από την πριμοδότηση του επιτοκίου, οι καταθέτες έχουν και λοιπά οφέλη, όπως τα παρακάτω:

1. Δικαίωμα υπερανάληψης (overdraft)

Σε γενικές γραμμές το ύψος της υπερανάληψης δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ χωρίς την προέγκριση των τραπεζών, ωστόσο υπάρχουν προϊόντα που δίνουν τη δυνατότητα προείσπραξης ως και έναν αριθμό μισθών με επιτόκιο που είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα καταναλωτικά δάνεια που διατίθενται στην αγορά.

Στην προκειμένη περίπτωση ο καταθετικός λογαριασμός λειτουργεί ως ανακυκλούμενη πίστωση.

Αυτό σημαίνει ότι εφόσον ο πελάτης εκταμιεύσει τον μισθό του και ένα επιπλέον ποσό, τότε το υπόλοιπό του γίνεται αρνητικό και ξαναπερνά σε θετικό έδαφος ή μηδενίζεται είτε ύστερα από ανάλογη κατάθεση του πελάτη είτε μετά την «είσοδο» του μισθού.

Στην περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού είναι μηδενικό, ο κάτοχός του μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκταμιεύσει ως το όριο που του έχει ορίσει η τράπεζα.

Βεβαίως για το διάστημα που ο λογαριασμός είναι χρεωστικός, δηλαδή το υπόλοιπο είναι αρνητικό, ο πελάτης καλείται να πληρώσει και τους αντίστοιχους τόκους.

2. Εκπτώσεις σε δάνεια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης

Οι προσφορές εντοπίζονται στην είσπραξη λιγότερων εξόδων αλλά και στη χορήγηση δανείων με μικρότερο από το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω προνομιακή τιμολόγηση αφορά συγκεκριμένα είδη δανείων, τα οποία καθορίζει η τράπεζα ανάλογα με την πολιτική που ακολουθεί.

Οσον αφορά τα στεγαστικά δάνεια, συνήθως γίνεται έκπτωση ως και 50% στις προμήθειες που εισπράττονται.

3. Προσφορές στις πιστωτικές κάρτες

Σε αυτή την κατηγορία η ευνοϊκότερη τιμολόγηση αφορά κυρίως την έκπτωση στην ετήσια συνδρομή, στις μεταφορές υπολοίπων από άλλες τράπεζες με χαμηλό επιτόκιο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στο χαμηλό εισαγωγικό επιτόκιο στις νέες κάρτες.

Η πιο συνηθισμένη παροχή είναι η απαλλαγή από την καταβολή της ετήσιας συνδρομής για όσο διάστημα διατηρείται ο λογαριασμός.

4. Αλλες παροχές

Οι μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι προσφέρουν προϊόντα των θυγατρικών τους εταιρειών (ασφαλιστικά, επενδυτικά κ.ά.) με ευνοϊκή τιμολόγηση, ενώ άλλες τράπεζες διαθέτουν με προνομιακούς όρους τη χρήση θυρίδας θησαυροφυλακίου.