A- A+
Οι 3 διαθέσιμες λύσεις για απόδοση έως 4,8% μέχρι το 2026 για ποσά από 1.000 ευρώ

Την ευκαιρία να πετύχουν μία υψηλή απόδοση έως και 4,8% έως τα μέσα του 2025, έχουν όλοι οι καταθέτες, ανεξαρτήτως ύψους αποταμίευσης.

Πρόκειται για μία εναλλακτική των προθεσμιακών καταθέσεων επιλογή, που σπεύδει να εκμεταλλευτεί τις υψηλές αποδόσεις με τις οποίες διαπραγματεύονται σήμερα τα ομόλογα.

Απευθύνεται σε όλους τους αποταμιευτές, καθώς δεν υπάρχει ελάχιστο όριο για την απόκτηση των συγκεκριμένων προϊόντων. Είτε έχει κάποιος 1.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ, το όφελος είναι το ίδιο.

ADVERTISEMENT

Πώς λειτουργούν

Ο λόγος γίνεται για ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια προκαθορισμένης διάρκειας 2 ετών, που διαθέτουν αυτήν την στιγμή οι τράπεζες στους πελάτες τους.

Τα προϊόντα αυτά θα είναι διαθέσιμα τις επόμενες εβδομάδες για όσους θέλουν να αποκτήσουν μερίδιά τους. Μετά το πέρας της προθεσμίας εισόδου στο εκάστοτε προϊόν δεν είναι δυνατή η επένδυση σε αυτά.

Αυτήν την στιγμή 3 τράπεζες προσφέρουν αμοιβαία κεφάλαια αυτής της κατηγορίας. Η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς.

Όλα είναι διάρκειας 2 ετών και υπόσχονται σωρευτική απόδοση από 4% έως 4,8%. Δηλαδή η απόδοση κατ΄ έτος θα κυμαίνεται από 2 έως και 2,4%.

Πρόκειται για επίπεδα που σχεδόν καμία προθεσμιακή κατάθεση δεν δύναται να προσφέρει σήμερα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ενόψει δε, της αναμενόμενης μείωσης των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ, το κλείδωμα του κέρδους αυτού έως τα μέσα του 2026, συνιστά ευκαιρία.

ADVERTISEMENT

Το κλείδωμα της απόδοσης

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια δεν προσφέρουν εγγύηση στο αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης, ούτε έχουν προκαθορισμένη απόδοση.

Ωστόσο, οι διαχειριστές τους μπορούν με αρκετά μεγάλη ακρίβεια να εκτιμήσουν το κέρδος που θα πετύχουν για λογαριασμό των επενδυτών.

Κι αυτό διότι έχουν σε μεγάλο βαθμό σταθερό χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελείται από ομολογιακούς τίτλους που λήγουν την ίδια περίοδο που θα σταματήσει να λειτουργεί και το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Άρα είναι γνωστό εξ αρχής πόσους τόκους θα εισπράξουν από τα ομόλογα στα οποία επενδύουν, αλλά και πότε θα πάρουν πίσω την ονομαστική τους αξία.

Μπορούν λοιπόν να υπολογίσουν πόσο θα αυξηθεί η αξία της επένδυσης κατά τη διάρκεια της διετίας.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια ενδείκνυνται για διακράτηση έως και τη λήξη τους. Η πρόωρη ρευστοποίησή τους, που είναι δυνατή, επιβαρύνεται με προμήθεια 2% επί της αξίας των μεριδίων.

Ως εκ τούτου, το τελικό κέρδος μειώνεται. Βέβαια, εάν η τιμή των μεριδίων έχει αυξηθεί σημαντικά, ακόμη κι αν συνυπολογιστεί αυτό το κόστος, μπορεί να συμφέρει η πώλησή τους.

Αυτό εξαρτάται από τους στόχους του καθενός. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά τη διαδικασία αποκλιμάκωσης των ευρωπαϊκών επιτοκίων, οι τιμές των ομολόγων θα ενισχυθούν, προσφέροντας κεφαλαιακά κέρδη τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων.

ADVERTISEMENT

Τα διαθέσιμα προγράμματα

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτήν τη στιγμή τρεις τράπεζες διαθέτουν αμοιβαία κεφάλαια αυτής της κατηγορίας.

Πρόκειται για τα εξής:

- Eurobank

Προϊόν: (LF) Target Maturity III Bond Fund

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2024

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 7 Σεπτεμβρίου 2026

Πού επενδύει: Σε ομόλογα με υπολειπόμενη χρονική διάρκεια έως την ημερομηνία λήξης του, δηλαδή έως 07.09.2026. Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου του θα αποτελείται από εταιρικά ομόλογα, ενώ ένα ποσοστό από 30% - 50% θα επενδύεται σε εγχώριους τίτλους.

Επενδυτικός σκοπός: Να διακρατήσει τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους (buy and hold), έτσι ώστε να διασφαλίσει το κεφάλαιο μέσα από την αποπληρωμή των ομολόγων στη λήξη τους.

Εκτιμώμενη απόδοση: 4.4% - 4,8% στη διετία / Μέση απόδοση 2.2% - 2,4% κατ΄ έτος

Κόστος αν διακρατήσετε την επένδυση ως τη λήξη: 0,10% προμήθεια συμμετοχής, 1% αμοιβή διαχείρισης κατ΄ έτος


- Εθνική Τράπεζα

Προϊόν: ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 18 Ιουλίου 2024

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 17 Ιουλίου 2026

Πού επενδύει: Κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους βραχυπρόθεσμης ή/και μεσοπρόθεσμης διάρκειας με μέση ληκτότητα μέχρι 2 έτη που δύνανται να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα ή/και σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού.

Επενδυτικός σκοπός: Η ομάδα διαχείρισης επιδιώκει να «κλειδώσει» την μελλοντική αξία του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία λήξης ανεξάρτητα από τις κινήσεις των επιτοκίων.

Εκτιμώμενη απόδοση: 4% - 4,5% στη διετία / Μέση απόδοση 2% - 2,25% κατ΄ έτος

Κόστος αν διακρατήσετε την επένδυση ως τη λήξη: 0,30% προμήθεια συμμετοχής, 1,54% της αξίας της επένδυσης κατ΄ έτος


- Τράπεζα Πειραιώς

Προϊόν: Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Περίοδος διάθεσης: Έως τις 31 Ιουλίου 2024

Ημερομηνία λήξης Α/Κ: 30 Ιουνίου 2026

Πού επενδύει: Κυρίως σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ, που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή/και από  κράτη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων ΕΓΕΔ – treasury bills) ή/και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ

Επενδυτικός σκοπός: Η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ

Εκτιμώμενη απόδοση: 4% - 4,4% στη διετία / Μέση απόδοση 2% - 2,2% κατ΄ έτος

Κόστος αν διακρατήσετε την επένδυση ως τη λήξη: 0,10% προμήθεια συμμετοχής, 1,6% της αξίας της επένδυσης κατ΄ έτος