A- A+
Πάρτι στα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια - Ετησιοποιημένες αποδόσεις ως 50% ως τώρα το 2023

Εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού από την αρχή του έτους, τα οποία πετυχαίνουν υψηλότατες ετησιοποιημένες αποδόσεις.

Ειδικότερα, από το σύνολο των αμοιβαίων κεφαλαίων της κατηγορίας, μόλις 1 σημειώνει απώλειες σε σύγκριση με τις 30 Δεκεμβρίου 2022.

Από τα υπόλοιπα η συντρηπτική πλειονότητα καταγράφει αποδόσεις άνω του 1%, ενώ 22 αμοιβαία κεφάλαια εμφανίζουν κέρδη από 2,04% έως 2,86%.

Πρόκειται για πολύ υψηλές αποδόσεις, καθώς σημειώθηκαν σε μόλις 15 εργάσιμες ημέρες. Αν αναχθούν σε ετήσια βάση φτάνουν έως και το 50%!

Οι αποδόσεις ανά Α/Κ

Αναλυτικότερα, τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας έχουν πετύχει από την αρχή του έτους έως και τις 23 Ιανουαρίου τις ακόλουθες αποδόσεις:

Τα ρίσκα

Την ίδια στιγμή οι προθεσμιακές καταθέσεις δεν δίνουν πάνω από 1,3% και αυτό σε διάστημα 12 μηνών. Όχι εντός λίγων ημερών.

Φυσικά στα αμοιβαία κεφάλαια ισχύει ο κανόνας ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Ο κίνδυνος στα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια σχετίζεται με τη δυνατότητα των εταιρειών στους τίτλους των οποίων επενδύουν, να μην καταφέρουν να επιστρέψουν το ποσό που δανείστηκαν.

Και πάλι όμως για να υπάρξει μεγάλη ζημιά για ένα αμοιβαίο κεφάλαιο θα πρέπει να πτωχεύσουν πολλές από τις εταιρείες στις οποίες οι διαχειριστές του έχουν επιλέξει να επενδύσουν.

Νέα προϊόντα από τις τράπεζες

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα θα λανσαριστεί πληθώρα νέων αμοιβαίων κεφαλαίων από τους τραπεζικούς ομίλους, τα οποία θα απευθύνονται σε όσους θέλουν να εκμεταλλευτούν την τρέχουσα συγκυρία υψηλών επιτοκίων.

Τα αμοιβαία κεφάλαια αυτής της μορφής θα διατίθενται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στους επενδυτές, μετά το πέρας του οποίου δεν είναι δυνατή η απόκτηση μεριδίων. Η διάρκειά τους κυμαίνεται από 2 έως και 5 χρόνια.

Επενδύουν σε ομόλογα, εταιρικά και κρατικά, τα οποία θα λήξουν κατά τη διάρκεια ζωής του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ρίσκο για τον επενδυτή, το οποίο σχετίζεται με το αν ο εκδότης του κάθε ομολόγου στο οποίο επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο, θα είναι σε θέση να καταβάλει το κουπόνι κάθε χρόνο και το κεφάλαιο στη λήξη.

Με ετήσιο εισόδημα

Το βασικό πλεονέκτημα των νέων προγραμμάτων που έχουν αρχίσει ήδη να διαθέτουν οι τράπεζες είναι ότι σε ετήσια βάση διανέμουν μέρισμα.

Συγκεκριμένα, ο επενδυτής λαμβάνει κάθε χρόνο ένα ποσό που ισοδυναμεί με το 2,5% έως 3,5% (με τα σημερινά δεδομένα) επί του κεφαλαίου που τοποθέτησε στο προϊόν.

Επίσης, έχει τη δυνατότητα ρευστοποίησης των μεριδίων του όποτε επιθυμεί. Ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση η πώληση γίνεται στις τρέχουσες τιμές. Ως εκ τούτου, είναι πιθανή η απώλεια μέρους του αρχικού κεφαλαίου.

Φυσικά, το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί τη στιγμή της ρευστοποίησης να καταγράφει κέρδη και ο επενδυτής θα λάβει τη σχετική υπεραξία. Αυτό εξαρτάται από την πορεία των τιμών των ομολόγων στα οποία επενδύει.

Αν πάντως διακρατηθεί το ομόλογο μέχρι τη λήξη και οι εκδότες των ομολόγων στα οποία επενδύει το προϊόν πληρώσουν κανονικά τόκους και κεφάλαιο, το συνολικό κέρδος μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Ειδικά εάν πριν τη λήξη τους ξεκινήσει ένας νέος πτωτικός κύκλος στα επιτόκια, απογειώνοντας τις τιμές τους.

Νέο προϊόν από Alpha Bank

Προϊόν αυτής της κατηγορίας διαθέτει έως και τις 10 Φεβρουαρίου η Alpha Bank.

Ο λόγος γίνεται για το «Alpha Target Maturity I 2028 Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο», το οποίο επενδύει σε ελληνικά εταιρικά ομόλογα με μέση ληκτότητα τα 5 έτη περίπου (ομόλογα υψηλής απόδοσης μη επενδυτικής διαβάθμισης), που θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους.

Επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τα σημερινά υψηλά yields (τρέχουσες αποδόσεις) των ελληνικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων..

Προσφέρει υψηλή και «κλειδωμένη» ετησιοποιημένη απόδοση μέρος της οποίας θα διατίθεται με ετήσια διανομή.

Για τη χρήση 2023, η εκτιμώμενη διανομή μετρητών προβλέπεται να είναι 3%. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακόμα και με μικρά ποσά.