A- A+
Ετήσιο μέρισμα ως 8,05% υπόσχεται το νέο ομολογιακό Α/Κ της Eurobank - Το αντίστοιχο προϊόν της Alpha Bank

Ένα νέο επενδυτικό προϊόν για όσους θέλουν να κερδίσουν ένα ετήσιο εισόδημα σημαντικά υψηλότερο των προθεσμιακών καταθέσεων, διαθέτει αυτήν την περίοδο η Eurobank.

Πρόκειται για ομολογιακό αμοιβαίο ειδικού τύπου, το βασικό χαρακτηριστικό του οποίου είναι η επιστροφή κεφαλαίου σε ετήσια βάση στον επενδυτή, εν είδει μερίσματος.

Απευθύνεται σε επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, που θέλουν με ένα αποδεκτό επίπεδο ρίσκου να πετύχουν μία υψηλή απόδοση σε βάθος 5ετίας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά

Το «EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III» είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο 5ετούς διάρκειας, που επενδύει τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού του σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα.

Για το 2023 το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι 3,10%.

Με βάση τις εκτιμήσεις της τράπεζας, όπως προκύπτει από την πορεία των χρηματοροών που θα δημιουργηθούν από τα ομόλογα στα οποία επενδύει το προϊόν, η ετήσια απόδοση μπορεί να ανέλθει στο βασικό σενάριο στο 4,73%, εφόσον διατηρηθεί ως τη λήξη, τον Απρίλιο του 2028.

Αυτό θα καταστεί εφικτό υπό την προϋπόθεση ότι οι αθετήσεις πληρωμών από τους εκδότες των ομολόγων τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι πολλές.

Δεν αποκλείεται μάλιστα η τελική απόδοση να είναι ακόμη μεγαλύτερη, εάν επιβεβαιωθεί ότι τα επιτόκια στη ζώνη του ευρώ θα πιάσουν οροφή το 2023 και θα ακολουθήσουν εν συνεχεία πτωτική πορεία.


Διαβάστε: Αυτές είναι οι καλύτερες προθεσμιακές καταθέσεις μηνιαίου εισοδήματος


Το καλό και το κακό σενάριο

Σύμφωνα με τα σενάρια που έχει επεξεργαστεί η τράπεζα, η μέση απόδοση κάθε έτους μπορεί να διαμορφωθεί στα ακόλουθα επίπεδα:

  • Ακραίο σενάριο: -7,51%
  • Δυσμενές σενάριο: -2,67%
  • Μετριοπαθές σενάριο: 4,73%
  • Ευνοϊκό σενάριο: 8,05%

Σημειώνεται ότι οι εγγραφές για το νέο αμοιβαίο θα διαρκέσουν έως και τις 17 Φεβρουαρίου. Μετά από αυτήν την ημερομηνία δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή σε αυτό.

Δεν υπάρχει ελάχιστο κεφάλαιο για την αγορά μεριδίων.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι αποκτήσουν μερίδια θα μπορούν να τα ρευσοποιήσουν οποτεδήποτε, πληρώνοντας μία προμήθεια εξόδου ίση με 2%.

Επιπλέον, καταβάλετε προμήθεια 1,14% σε ετήσια βάση επί του ποσού της επένδυσης, ως διαχειριστικό κόστος.

Το αντίστοιχο προϊόν της Alpha Bank

Σημειώνεται ότι αντίστοιχο ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο που πληρώνει τόκους κάθε χρόνο στους μεριδιούχους θα διαθέτει έως τις 10 Φεβρουαρίου η Alpha Bank.

Ο λόγος γίνεται για το «Alpha Target Maturity I 2028 Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο», το οποίο επενδύει σε ελληνικά εταιρικά ομόλογα με μέση ληκτότητα τα 5 έτη περίπου (ομόλογα υψηλής απόδοσης μη επενδυτικής διαβάθμισης) που θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους.

Επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τα σημερινά υψηλά yields (τρέχουσες αποδόσεις) των ελληνικών κρατικών και εταιρικών ομολόγων.

Για τη χρήση 2023, η εκτιμώμενη διανομή μετρητών προβλέπεται να είναι 3%, ενώ στο σύνολο της ζωής του προϊόντος η σωρευτική απόδοση θα μπορούσε να ξεπεράσει το 20%.

Αναλυτικότερα, η μέση ετήσια απόδοση στην 5ετία, με βάση τα σενάρια που έχει επεξεργαστεί η Alpha Bank, μπορεί να ανέλθει σε:

  • Ακραίο σενάριο: -0,2%
  • Δυσμενές σενάριο: -0,2%
  • Μετριοπαθές σενάριο: 0,8%
  • Ευνοϊκό σενάριο: 4,2%

Οι παραπάνω αποδόσεις σε σύγκριση με το αμοιβαίο κεφάλαιο της Eurobank να είναι χαμηλότερες, ωστόσο το ρίσκο είναι μικρότερο.

Και σε αυτό το προϊόν υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής ακόμα και με πολύ μικρά ποσά .

Εισπράττονται προμήθειες διαχείρισης 0,75% ετησίως, θεματοφυλακής 0,10% ετησίως, εισόδου 0,75% και εξόδου 2%.