Επιδοτήσεις

421-427 of 427

Page:
 1. 1
 2. ...
 3. 18
 4. 19
 5. 20
 6. 21
 7. 22
Ξεκίνησε η υποβολή σχεδίων για το "digi-retail" - Παράταση για το "digi-content".
Ξεκίνησε στις 14 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως και τις 15 Φεβρουαρίου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη δράση "digi-retail".
Περισσότερα
Πράσινος Τουρισμός
Το πρόγραμμα είναι Ανοιχτό από 20 Δεκεμβρίου και μέχρι και την 25η Φεβρουαρίου 2011 για να υποδεχτεί Προτάσεις Πράσινου Τουρισμού.
Περισσότερα
Ποια δάνεια εγγυάται το ΤΕΜΠΜΕ για μικρές επιχειρήσεις
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) έχει ανακοινώσει δύο προγράμματα που είναι σε ισχύ, παρέχοντας εγγυήσεις σε επιχειρήσεις μικρού μεγέθους για να λάβουν δάνειο.
Περισσότερα
Πρόγραμμα Eξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, σαν βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Περισσότερα
Digi Retail - Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου
Στόχος της δράσης είναι οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν να μπορούν να αξιοποιήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία για την ανάπτυξή τους, να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης καθώς και τις αλλαγές συμπεριφοράς των καταναλωτικών συνηθειών εξαιτίας αυτής.
Περισσότερα
Digi Content - Υλοποίηση επενδύσεων ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου
Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής και μεγέθους που ανήκουν στον κλάδο παραγωγής περιεχομένου, εκδόσεων, ενημέρωσης κτλ, με 1 πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση και απασχόλησαν κατά τη τελευταία χρήση τουλάχιστον 1 εργαζόμενο (1 ΕΜΕ).
Περισσότερα
Πότε θα δοθούν χρήματα από το ΕΣΠΑ στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Μεγάλο ήταν τελικά το ενδιαφέρον για τη λήψη επιχορήγησης μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) που βρίσκονται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και της μεταποίησης.
Περισσότερα

421-427 of 427

Page:
 1. 1
 2. ...
 3. 18
 4. 19
 5. 20
 6. 21
 7. 22