A- A+
Εκπνέει σήμερα η προθεσμία των αιτήσεων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 - Οι όροι του δανείου

Επνέει σήμερα η νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Επιστεπτέας Προκαταβολής 3, του σχεδόν άτοκου κρατικού δανείου για πληγείσες από την πανδημία επιχειρήσεις.

Πρόκειται για την τελική προθεσμία, μετά την παράτασή της. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον ΚΑΔ, στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Επιπλέον, για πρώτη φορά ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ταμειακή μηχανή δικαιούνται το βοήθημα, αρκεί να ανήκουν σε συγκεκριμένο ΚΑΔ.

Το ύψος του δανείου διαμορφώνεται ανάλογα με την απώλεια τζίρου που είχαν οι επιχειρήσεις μέχρι και τον Αύγουστο και προκύπτει αυτόματα από συγκεκριμένο αλγόριθμο που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ.

Αποπληρώνεται σε 48 δόσεις με επιτόκιο σήμερα 0,94%, ενώ παρέχεται περίοδος χάριτος μερικών μηνών μέχρι την έναρξη εξόφλησης των δόσεων.

Πώς γίνονται αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα γίνουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, στην οποία εισέρχεστε με τη χρήση των κωδικών Taxis, με καταληκτική ημερομηνία την 21η Σεπτεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται υποβάλλουν στην πλατφόρμα ,τα κατωτέρω στοιχεία:

Α. Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Αύγουστο 2020,

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν: τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν

αα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,

ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,

γγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Επιπροσθέτως, προ-συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους.

Β. Για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, από την τρίτη (3η) μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα.

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

Οι δικαιούχοι του δανείου - Λίστα ΚΑΔ

Όπως προαναφέρθηκε, δικαιούχοι του δανείου είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ΚΑΔ.

Εφόσον όμως πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς ταμειακή μηχανή, θα πρέπει να ανήκουν στους ακόλουθους ΚΑΔ:

01.49.19.02     Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
01.49.3     Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
14.20     Κατασκευή γούνινων ειδών
15.11     Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
33.16     Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
46.42.11.27     Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων
46.42.11.29     Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
46.42.11.40     Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών
46.42.11.58     Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών
46.90.10.06     Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
47.71.71.27     Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός καλυμάτων κεφαλής)
47.71.71.34     Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα
47.78.89.04     Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
47.99     Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
49.31     Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.39     Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
50.10     Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.30     Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
51.10     Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
51.21     Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
52.21.29.02     Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52.21.29.03     Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά
52.21.29.04     Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά
52.21.29.05     Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους
52.22     Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
52.23     Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
55.10     Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20     Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30     Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
55.90.13     Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα
55.90.19     Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
56.10     Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
56.21     Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29     Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων (56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια (56.29.20.05)
56.30     Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
59.11     Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.12     Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.13     Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
59.14     Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
74.20     Φωτογραφικές δραστηριότητες
74.30     Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας
77.11     Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.21     Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
77.29     Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
77.34     Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
77.35     Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
77.39.13     Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
77.39.19.03     Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
79.11     Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
79.12     Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.90     Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
82.30     Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
85.51     Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52     Πολιτιστική εκπαίδευση
88.10     Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).
90.01     Τέχνες του θεάματος
90.02     Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
90.03     Καλλιτεχνική δημιουργία
90.04     Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
91.02     Δραστηριότητες μουσείων
91.03     Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
92.00.11     Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού
93.11     Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12     Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.13     Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.19     Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
93.21     Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
93.29     Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
94.99.16.01     Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
96.04     Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02)
96.09.19.16     Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις)
      Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα
      Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.