Εισάγετε την ελάχιστη μηνιαία δόση που θέλετε να πληρώνετε κάθε μήνα για την εξόφληση του δανείου