Επιλέξτε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου το επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό