Επιλέξτε τον αριθμό των μηνών που θέλετε να δεσμεύσετε το κεφάλαιό σας