Εισάγετε τα χρήματα που χρωστάτε από τη χρήση της κάρτας σας