Ανάλογα με τον τρόπο εξόφλησης που επιλέξατε παραπάνω, εισάγετε το ποσό / ποσοστό που θα καταβάλετε μηνιαίως