Εισάγετε το ύψος του κεφαλαίου που θα έχετε καταθέσει μέσα σε 12 μήνες από το άνοιγμα του λογαριασμού