Σας δίνει τη δυνατότητα ακόμη και αν το υπόλοιπό σας είναι μηδενικό να κάνετε ανάληψη χρημάτων