Επιλέξτε αν θέλετε την κάρτα για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών ή για τη μεταφορά υπολοίπου