Εισάγετε ποιο θέλετε να είναι το ποσό της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής