Επιλέξτε τη διάρκεια που θέλετε να έχει το πρόγραμμα στο οποίο θα μεταφέρετε τις οφειλές σας