Εισάγετε το ποσό που καταβάλλετε κάθε μήνα για την εξόφληση της κάρτας σας ή το ποσοστό της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής