Εισάγετε το ύψος της συνολικής οφειλής που έχετε σε κάρτες