Επιλέξτε αν η εξόφληση της κάρτας σας γίνεται με ένα σταθερό ποσό ή με την ελάχιστη μηνιαία καταβολή