Εισάγετε το επιτόκιο του δανείου που θα λάβετε για την εξόφληση των οφειλών σας στις κάρτες